Choď na obsah Choď na menu
 


Ligové správy

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

LS č.58

(Organizátor, 14. 9. 2015 11:33)

1. Hráč Šimon NOVÁK /HBK LION FANS Svidník/ trestá sa pokutou 5€ za porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBK LION FANS Svidník - HBK PODHORANY/KUKOVÁ, hranom dňa 13.9.2015 o 11 hod.

2. Hráč Patrik DOLINSKÝ /HBK KOŇARE/ nar. 8.9.1977, trestá sa pokutou 5€ za porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBK KOŇARE - HBC BULLS U17, hranom dňa 13.9.2015 o 13 hod.

3. Mužstvo HBK PODHORANY/KUKOVÁ trestá sa pokutovu 15 € za porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno c) počas zápasu HBK LION FANS Svidník - HBK PODHORANY/KUKOVÁ, hranom dňa 13.9.2015 o 11 hod.

LS č.57

(Organizátor, 12. 9. 2015 21:04)

Hráči Daniel SEDLÁK /HBC BULLS U17/ nar. 25.11.1996 a Šimon NOVÁK /HBK LION FANS Svidník/ trestajú sa pokutou 5€ za porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC BULLS U17 - HBK LION FANS Svidník, hranom dňa 12.9.2015 o 15 hod.

Organizátor

(LS č.54, 20. 8. 2015 16:15)

ZÁPIS zo SCHÔDZE konanej dňa 18.8.2015

1. V sezóne 2015/2016 bude v 3b PHbL štartovať 11 platne registrovaných klubov, t.j. HBC PALUTO LUKY SPORT Prešov, HBC TORNADO Prešov, HBC FANY SPORT Prešov, HBC EAGLES Prešov (HBK ŠINDLIAR), HBC KNIGHTS Bardejov, HBK LION FANS Svidník, HBK KOŇARE Prešov, HBC STEMARC Prešov, HBC BULLS U17 Prešov (HBC JUNIORS U16 Prešov), HBC ECOMAX S2 Prešov a HBK PODHORANY/KUKOVÁ (spojili sa). Mužstvá HBC KILLERS Prešov a HBC ATAK Prešov sa zo súťaže ešte pred štartom odhlásili, pre nedostatok hráčov.

2. Na schôdzi došlo aj k miernym úpravám pravidiel.
a) Prestupový poplatok 20 €!
b) Prestúpiť je možné len po vyhlásení Zimnej prestávky a každé mužstvo si môže pred Play Off na súpisku dopísať len jedného prestupujúceho hráča!
c) Odloženie resp. Preloženie zápasu musí byť Organizátorovi 3b PHbL oznámené najneskôr 36 hodín pred UHČ!

3. Opakovane bol schválený program na Podporu a Rozvoj hokejbalu v našom regióne!

4. Prítomní boli oboznámení aj o:
a) Občianskom združení HOKEJBAL Prešov, Alex. Matušku č.12, 08001 Prešov
b) Novom Vedení ligy
c) Projekte na výstavbu Tribúnky a Umelého osvetlenia.
d) Možnosti, že sa v Prešove bude hrať už tento rok aj Extraliga SHbÚ, keďže HBC DUCKS U19 Košice požiadali, aby svoje domáce zápasy odohrali práve na ihrisku ZŠ Čsl. Armády.

5. Platnosť Rozpisu 3b PHbL 2015/2016 a Pravidiel nadobúda účinnosť dňa 21.8.2015 !!!!

6. Organizátor 3b PHbL Všetkých prítomných dôrazne upozornil, aby sa zdržali zbytočných a nám ničím prospešných vyjadrení na sociálnych sieťach a radšej si poriadne naštudovali Platné pravidlá!

Na záver prišlo aj veľké poďakovanie osobám, ktoré sa aktívne podieľajú na napredovaní 3b Prešovskej Hokejbalovej ligy.

LS č.53

(Organizátor, 7. 8. 2015 9:40)

Na osobné požiadanie bolo zo schváleného programu na Podporu a Rozvoj hokejbalu Organizátorom vyčlenených 40€ na Hokejbalový turnaj o Pohár starostu obce Podhorany (p. Jakub ČENGERI) a 50€ ako príspevok pre mužstvo HBC FANY SPORT Prešov (p. Daniel STANISLAV), ktoré sa zúčastní kvalitne obsadeného Hokejbalového turnaja vo Vranove v termíne 8.-9.8.2015.

LS č.52

(Organizátor, 26. 6. 2015 16:10)

Závery zo schôdze konanej dňa 25.6.2015:

1. Na schôdzi boli prítomní zastupcovia Vedenia ligy okrem vopred ospravedlneného Romana Baláža a všetkých zástupcov mužstiev prihlásených do sezóny 2015/2016 HBC PALUTO, HBC TORNADO, HBC FANY SPORT, HBK ŠINDLIAR, HBC BULLS U17, HBC STEMARC, HBK KUKOVÁ, ECOMAX S2 Prešov, HBC KILLERS Prešov, HBC KINGS Prešov, HBK BARDEJOV, HBC TOLYTROLI Prešov. Ospravedlnili sa HBC SVIDNÍK FANS Svidník a HBK PODHORANY.

2. Sezóna 2014/2015 bola zo strany Organizátora 3b PHbL, Vedenia ligy, vedúcich mužstiev a kapitánov hodnotená veľmi KLADNE a VÝBORNE ZVLÁDNUTÁ, bez jedného väčšieho nevyriešeného problému.

3. Organizátor 3b PHbL predložil správu o hospodárení za uplynulú sezónu so ziskom 655 €.

4. Voľba nového Organizátora 3b PHbL. Ani jeden z navrhovaných členov Maroš Fabuľa, Miroslav Hardoň, Dávid Sivák neprejavil záujem, Martin Matta a Martin Estočák sa na schôdzu nedostavili, bez ospravedlnenia. Z prítomných hostí taktiež nikto neprejavil záujem o prevzatie ligy a tak bol do jej čela na sezónu 2015/2016 Vedením ligy 100% podporený opäť Peter Kochan.

5. Vedenie ligy. Vedenie ligy spadá plne do kompetencií Organizátora 3b PHbL a bude známe do najbližsej Ligovej schôdze.

6. Úprava pravidiel. V spoločnej diskusii došlo k niekoľkým zmenám v Platných pravidlách, preto je podrobné si ich naštudovať a prípadne aj pripomienkovať do najbližšej Ligovej schôdze.

7. Vedením ligy bolo odovzdané ocenenie za Prínos a Rozvoj hokejbalu v meste Prešov Petrovi Kochanovi.

8. Školenie rozhodcov a príjem nových rozhodcov bude v pondelok 6.7.2015 od 19 hod. v Avortime NS OPÁL Sídl. Sekčov, pod vedením Milana Vrábela licencovaného rozhodcu SHbÚ.

Na záver sa Organizátor 3b PHbL poďakoval za prejavenú dôveru a poprial všetkým prítomným veľa úspechov v Sezóne 2015/2016.

LS č.51

(Organizátor, 21. 6. 2015 22:45)

1. Tresty:
Hráč ZAVACKÝ Pavol /HBC PALUTO/ nar. 6.11.1984 trestá sa POKUTOU 10 € pre opakované porušenie Platných pravidiel ods. 1 pís. u) v zápase HBC PALUTO - HBC TORNADO hranom dňa 20.6.2015 od 18:00 hod. Hráč do pozornosti Vedenia ligy.

Mužstvo HBC PALUTO trestá sa POKUTOU 20 € pre porušenie Platných pravidiel ods. 1 pís. k) v zápase HBC PALUTO - HBC TORNADO hranom dňa 20.6.2015 od 18:00 hod. Mužstvo HBC PALUTO do pozornosti Vedenia ligy.

2. Pozvánka:
Verejná schôdza Vedenia 3b PHbL, Vedúcich a kapitánov mužstiev a pozvaných hostí ..... Tomáš Miženko, Maroš Fabuľa, Róbert Švaral, Dominik Dolhý, Jakub Čengeri, Šimon Kundra, Štefan Tóth, Daniel Rejdovjan, Martin Estočák, Martin Matta, Miroslav Hardoň a Dávid Sivák ....... sa bude konať dňa 25.6.2015 (štvrtok) od 19 hod. v "ligovej krčme" AVORTIM na Sídlisku Sekčov (NS Opál).

Program:
1. Vyhodnotenie sezóny 2014/2015
2. Stav a hospodárenie s financiami k 20.6.2015
3. Voľba nového Organizátora a Vedenia 3b PHbL
4. Úprava pravidiel
5. Občianské združenie a platená internetová stránka
6. Diskusia

Poprosím všetkých pozvaných o dochvíľnosť. Ďakujem

LS č.50

(Vedenie ligy, 16. 6. 2015 17:51)

Keďže pred nami je samotný záver Sezóny 2014/2015 Vedenie 3b PHbL, kapitáni a vedúci jednotlivých mužstiev na neverejnom zasadaní hlasovali a rozhodli o udelení Individuálnych cien:
1. Cena "FAIR PLAY 2014/2015" ..... udelená HBC JUNIORS U 16 za najmenší počet trestných minút v súťaži.
ZA: 10
PROTI: 5
ZDRŽAL SA: 1

2. Cena za "ROZVOJ a PRÍNOS HOKEJBALU v MESTE PREŠOV 2015" ...... udelená Peter KOCHAN
ZA: 12
INÉ MENO: 3
ZDRŽAL SA: 1

3. Cena "NAJLEPŠIA PÄŤKA 3b PHbL 2014/2015"
Brankár: Michal KONEČNÝ (HBC TORNADO - 13 hlasov)
Obrana: Peter KOCHAN (HBC PANTHERS - 8)
Peter LABANC (HBC TORNADO - 6)
Útok: Vladimír STAŠ (HBC PALUTO - 14)
Marko LIČÁK (HBC PALUTO - 5)
Daniel STANISLAV (HBC FANY SPORT - 9)
HLASOVALI: 15
ZDRŽAL SA: 1

4. Cena "ROZHODCA 3b PHbL 2014/2015" ...... udelená Milan VRÁBEL (rozhodca SHbÚ)
ZA: 6
PROTI: 1
ZDRŽAL SA: 1

Oceneným blahoželáme.

LS č.49

(Organizátor, 9. 6. 2015 0:21)

Hráč ŠÁNDOR Ľubomír /HBC PALUTO/ nar. 7.1.1996 trestá sa POKUTOU 5 € za porušenie Pravidiel ods. 1 pís. u) v zápase HBC TORNADO - HBC PALUTO hranom dňa 6.6.2015 od 11:00hod.

LS č.48

(Organizátor, 1. 6. 2015 21:37)

Mužstvo HBC FANY SPORT trestá sa pokutou 30€ + 20€ pre porušenie Platných pravidiel bod 1 pís. k), za neúčasť na 3.semifinálovom zápase 3b PHbL naplánovanom na deň 31.5.2015 od 9:00 hod.
Mužstvo HBC FANY SPORT do pozornosti Vedenia ligy.

LS č.47

(Organizátor, 23. 5. 2015 15:06)

Hráč HARKABUS Ondrej /HBC PANTHERS/ nar. 30.7.1991 trestá sa POKUTOU 5 € za porušenie Pravidiel ods. 1 pís. u) v zápase HBC PANTHERS - HBC TORNADO hranom dňa 23.5.2015 od 11:00hod.

LS č.46

(Organizátor, 9. 5. 2015 7:33)

Hráč KADUK Marek /HBC PANTHERS/ nar. 27.9.1997 trestá sa POKUTOU 5 € za porušenie Pravidiel ods. 1 pís. u) v zápase HBC PANTHERS - HBC PIRATES hranom dňa 8.5.2015 od 9:00hod.

LS č.45

(Vedenie ligy, 7. 5. 2015 20:05)

Vedenie ligy schválilo prestup hráča Martin HOPKOVIČ nar. 8.10.1982 z HBC FANY SPORT do HBC PANTHERS v mimoriadnom termíne, po splnení všetkých platných náležitostí podľa bodu 3.) Platných pravidiel 3b PHbL s platnosťou od 8.5.2015.

LS č.44

(Organizátor, 2. 5. 2015 0:41)

1. Hráč DOLHÝ Dominik /HBC PIRATES/ nar. 7.4.1993 trestá sa POKUTOU 5 € za porušenie Pravidiel ods. 1 pís. u) v zápase HBC PANTHERS - HBC PIRATES hranom dňa 1.5.2015 od 9:00hod.

2. Prestupy hráčov:
ČIRČ Richard nar. 8.8.2000 , LAMAČ Marek nar. 10.11.1997 a ŠOLTYS Lukáš nar. 26.4.1998 všetci HBC JUNIORS U16 prestup do HBC ŠINDLIAR, po splnení všetkých platných náležitostí podľa bodu 3.) Platných pravidiel 3b PHbL s platnosťou od 1.5.2015.

LS č.43

(Organizátor, 26. 4. 2015 19:17)

Hráč POLŤÁK Matej /HBC PIRATES/ nar. 23.8.1995 trestá sa POKUTOU 5 € za porušenie Pravidiel ods. 1 pís. u) v zápase HBC PIRATES - HBC JUNIORS U16 hranom dňa 25.4.2015 od 11:00hod.

Hráč MIŠKOVIČ Dady /HBC FANY SPORT/ trestá sa POKUTOU 5 € za porušenie Pravidiel ods. 1 pís. u) v zápase HBC FANY SPORT - HBC PALUTO hranom dňa 26.4.2015 od 10:00hod.

Hráč KIVADER Michal /HBC FANY SPORT/ nar. 21.3.1990 trestá sa POKUTOU 5 € za porušenie Pravidiel ods. 1 pís. u) v zápase HBC FANY SPORT - HBC PALUTO hranom dňa 26.4.2015 od 10:00hod.

Hráč ZAVACKÝ Pavol /HBC PALUTO/ nar. 6.11.1984 trestá sa ZÁKAZOM ŠTARTU v 2 ligových stretnutiach a POKUTOU 10 € za porušenie Pravidiel ods. 1 pís. u) v zápase HBC FANY SPORT - HBC PALUTO hranom dňa 26.4.2015 od 10:00hod.

LS č.42

(Vedenie ligy, 15. 4. 2015 21:44)

Na neverejnom zasadaní Vedenia ligy padlo rozhodnutie, že hráči HBC FANY SPORT Patrik MITRA nar. 22.11.1995 a Ľubomír ŠÁNDOR nar. 7.1.1996 MôŽU prestúpiť v mimoriadnom termíne, t.j. k 17.4.2015 do mužstva HBC PALUTO po splnení všetkých platných náležitostí. Vedenie ligy rozhodlo podľa bodu 3.) Platných pravidiel 3b PHbL.

LS č.41

(Vedenie ligy, 10. 4. 2015 21:52)

Vedenie ligy na svojom Verejnom zasadaní dňa 9.4.2015 rozhodovalo voči odvolaniam k trestom udeleným v LS č.40.

Rozhodnutie:
Hráč Martin ESTOČÁK /HBC PIRATES/ nar. 2.12.1988, trestá sa zákazom štartu v 2 ligových zápasoch a podmienkou v ďalších 8 nasledujúcich ligových zápasoch!

Hráč Peter POLŤÁK /HBC PIRATES/, trestá sa pokutou 20 € do Spoločnej pokladne v sprave Vedenia ligy a nepodmienečným zákazom štartu v 15 ligových stretnutiach!

Na návrh Martina ESTOČÁKA /HBC PIRATES/ došlo k úprave pravidiel, keď Organizátor 3b PHbL pri hlasovani Vedenia ligy bude mať len JEDEN HLAS! Vedenie ligy návrh schválilo.

Na vlastnú žiadosť došlo k výmene vo Vedení ligy v mužstve HBC PIRATES Martina ESTOČÁKA nahradil Roman BALÁŽ nar. 20.11.1987. Vedenie ligy žiadosť schválilo s platnosťou od 10.4.2015.

LS č.40

(Organizátor, 6. 4. 2015 15:36)

Rozhodca Jakub ČENGERI nar. 16.8.1994, trestá sa ZASTAVENÍM DELEGÁCIE na akékoľvek ligové stretnutie 3b PHbL do 1.6.2015, pre chyby v zápase HBC PANTHERS - HBC PIRATES hranom dňa 4.4.2015 od 11:00 hod.

Hráč Peter POLŤÁK /HBC PIRATES/, trestá sa POKUTOU 50 € a ZÁKAZOM ŠTARTU v 15 ligových zápasoch pre porušenie Pravidiel ods. 1 pís. u) po zápase HBC PANTHERS - HBC PIRATES hranom dňa 4.4.2015 od 11:00hod.

Hráč Martin ESTOČÁK /HBC PIRATES/ nar. 2.12.1988, trestá sa ZÁKAZOM ŠTARTU v 10 ligových zápasoch pre porušenie Pravidiel ods. 1 pís. u) v zápase HBC PANTHERS - HBC PIRATES hranom dňa 4.4.2015 od 11:00hod.

Organizátor 3b PHbL NEVYHOVEL žiadosti HBC PIRATES, aby rozhodca Jakub ČENGERI nar. 16.8.1994, už nepískal ligové zápasy v ktorých bude hrať práve mužstvo HBC PIRATES.

Re: Re: Re: LS č.40

(M.Estočák , 8. 4. 2015 6:57)

Ja M. Estočák sa odvolávam voči vyššie uvedennému trestu, ktorý nie je v súlade s platnými pravidlami 3b PHBL, ďakujem za pochopenie, pekný deň

Re: Re: Re: LS č.40

(P.Polťák, 8. 4. 2015 6:59)

Ja P. Polťák, sa odvolávam voči vyššie uvedenému trestu. Ďakujem za pochopenie a prajem pekný deň

Re: LS č.40

(Baláž Róbert, 8. 4. 2015 10:30)

Ja Róbert Baláž ako kapitán tímu HBC Pirates sa odvolávam voči rozhodnutiu organizátora pri udelení trestov pre hráčom Martina Estočáka a Petra Polťáka.


« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

následující »