Choď na obsah Choď na menu
 


Ligové správy

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

LS č.38

(Organizátor, 23. 3. 2015 15:24)

ČENGERI Jakub (16.8.1994) trestá sa ZÁKAZOM ŠTARTU v 1 ligovom stretnutí a POKUTOU 10€ do Spoločnej pokladne ligy za porušenie Pravidiel ods. 1 pís. g) v zápase HBC ŠINDLIAR - HBC PANTHERS, hranom dňa 21.3.2015 od 9:30 hod.

LS č.37

(Organizátor, 16. 3. 2015 0:04)

Organizátor 3b PHbL ZRUŠUJE Pravidlo ods. 2 pís. p) ZOVRETIE LOPTIČKY ...... hráč SMIE zovrieť loptičku do rukavice, ale jediný pohyb s ňou je vertikálny smerom dole k nohám a nie do strán!

Hráč KUCHÁR Milan /HBC PANTHERS/ trestá sa POKUTOU 5 € za porušenie Pravidiel ods. 2 pís. i) v zápase HBC PANTHERS - HBC FANY SPORT hranom dňa 14.3.2015 od 9:30hod.

UPOZORNENIE: Mužstvo HBC FANY SPORT má pre nevyplatenie podĺžnosti voči 3b PHbL pozastavenú súťažnú činnosť. Všetky nasledujúce zápasy, až do uhradenia pokuty HBC FANY SPORT prehráva kontumačným ýsledkom 0:5.

LS č.36

(Vedenie ligy, 12. 3. 2015 21:39)

Vedenie ligy na svojom neverejnom zasadaní VYHOVELO požiadavke HBC PALUTO, ktorý svoje zápasy vo väčšine odohrá v Nedeľu ráno t.j. 9:00 resp.10:00hod. s platnosťou od 1.4.2015. Týmto žiadam kluby o rešpektovanie upraveného a Platného rozpisu na sezónu 2014/2015.

LS č.35

(Vedenie ligy, 8. 3. 2015 8:49)

Na zasadaní Vedenia ligy padlo rozhodnutie, že hráč HBC PANTHERS SEDLÁK Daniel nar. 25.11.1996 môže prestúpiť v mimoriadnom termíne do mužstva HBC JUNIORS U16, so spätnou platnosťou k 6.3.2015 po splnení všetkých náležitostí. Vedenie ligy rozhodlo podľa bodu 3.) Platných pravidiel 3b PHbL.

LS č.34

(Vedenie ligy, 6. 3. 2015 19:35)

Na zasadaní Vedenia ligy padlo rozhodnutie, že hráč HBC PANTHERS LABANC Peter 11.10.1980 môže prestúpiť v mimoriadnom termíne, t.j. k 6.3.2015 do mužstva HBC TORNÁDO po splnení všetkých náležitostí. Vedenie ligy rozhodlo podľa bodu 3.) Platných pravidiel 3b PHbL.

Vedenie ligy taktiež VYHOVELO požiadavke HBC ŠINDLIAR, ktorý svoje zápasy vo väčšine odohrá v ranných hodinách (9:00 resp.10:00hod.) viď rozpis, poprípade v pracovné dni v popoludňajších hodinách po vzájomnej dohode s klubmi (17:00 resp. 18:00hod.).

LS č.33

(Vedenie ligy, 27. 2. 2015 16:41)

ZÁPIS zo SCHÔDZE konanej dňa 26.2.2015

1. ŠKOLENIE ROZHODCOV
Prítomní: KOCHAN Peter (HBC PANTHERS), FRANCAN Karol (HBC PANTHERS), MITRA Patrik (HBC FANY SPORT), SOKOL Ján (HBC PANTHERS), FÍGEL Marek (HBC TORNÁDO), ŽULKOVSKÝ Karol (HBC TORNÁDO), ČENGERI Jakub (HBC FANY SPORT).
Ospravedlnili sa: HRIC Maroš (HBC PALUTO), SÁLA Miroslav (HBC TORNÁDO), RICHTER Peter (HBC PANTHERS)
Ukončil činnosť, ako rozhodca 3b PHbL: STANISLAV Daniel (HBC FANY SPORT).
Nový rozhodca: MARCIN Igor (HBC PANTHERS)

Školenie viedol rozhodca SHbÚ Milan VRÁBEL.
Účelom školenia bolo zjednotiť si výklad pravidiel, upozorniť na pre nás nové pravidlá a pokúsiť sa vytvoriť dvojice rozhodcov pre blížiace sa PLAY OFF.

a) ZAKÁZANÉ UVOLNENIE ...... po vyhodení loptičky cez všetky čiary sa nebude pískať ZU len v prípade, že brankár evidentne javí záujem o hru t.j. opustí svoje bránkovisko resp. sa pokúša hrať hokejkou!
b) BRÁNENIE V HRE ....... každý hráč, ktorý evidentne nejaví záujem hrať loptičku, ale hráča potrestá sa menším 2 min. trestom!
c) ZOVRETIE LOPTIČKY ...... hráč smie zovrieť loptičku do rukavice, ale jediný následný pohyb s ňou je vertikálny smerom dole k nohám a nie do strán!
d) ZDRŽIAVANIE HRY ...... brankár nesmie zaľahnúť loptičku a tým prerušiť hru mimo územia vymedzujúce body pre vhadzovanie vo vlastnom obrannom pásme a bránkovou čiarou (pomyselný obdĺžnik), ináč sa potrestá menším 2 min. trestom!
e) LOPTIČKA ODRAZENÁ OD BRÁNKOVEJ KONŠTRUKCIE MIMO IHRISKA ..... vhadzovanie sa realizuje v útočnom pásme, keďže sa bránka berie, ako súčasť ihriska!

2. ZASADANIE VEDIA LIGY, KAPITÁNOV, VEDÚCICH MUŽSTIEV a HOSTÍ

Na schôdzi boli prítomní zástupcovia mužstiev: HBC FANY SPORT (2), HBC TORNÁDO (2), HBC PANTHERS (2), HBC ŠINDLIAR (1), HBC JUNIORS U16 (2), HBC PIRATES (2) a HBC PALUTO (2), HBK ŠROBÁRKA (2), HBK PODHORANY (1).

a) PROPAGÁCIA 3b PHbL v ZIMNOM OBDOBÍ ....... podľa prísediacich dopadla veľmi dobre a splnila tak svoj účel (Otvorenie ihriska na ZŠ M. Námestie, ALL STARS zápas a Novoročný Turnaj "ŠTYROCH").
Na propagáciu bolo vyčlenených spolu 309,30 € zo spoločnej pokladne ligy.
b) NÁVRH a ÚPRAVA PRAVIDIEL ..... viď bod 1.
c) HOSPODÁRENIE ...... Aktuálny stav na účte k 26.2.2015 je 1448,84 €
d) PRESTUPY a SÚPISKY ..... viď bod 3.
e) DISKUSIA ...... V blízkej dobe riešiť elektrické pripojenie na ZŠ Čsl. Armády. Vytvorenie Občianskeho združenia, ktoré by zastrešilo 3b PHbL. Riešenie problému s vandalmi na ihrisku ZŠ Čsl. Armády.

3. PLATNÉ PRESTUPY k 26.2.2015

Hráč KADUK Marek nar. 27.9.1997 z HBC ŠINDLIAR do HBC PANTHERS
Hráč ZAVADAN Peter nar. 16.2.1977 z HBC ŠINDLIAR do HBC PANTHERS

4. SVETELNÁ TABUĽA a BRÁNKY

V prípade, že sa akéhokoľvek majstrovského zápasu nezúčastní Organizátor 3b PHbL, za následne odloženie svetelnej tabuľe (odovzdanie Organizátorovi 3b PHbL), ako aj uloženie bránok do uzamknutého areálu ZŠ Čsl. Armády, je po každom zápase zodpovedný rozhodca resp. rozhodcovia práve skončeného zápasu!!!

LS č.32

(Vedenie ligy, 18. 2. 2015 12:50)

Vedenie ligy rozhodlo!!!
Bod č.1.
Dňa 21.2.2015 od 13:30 hod. sa odohrá na ihrisku Čsl. Armády prípravný zápas medzi HBK Lion SVIDNÍK - MIX Team 3b PHbL.
Nominácia MIX Team: KONEČNÝ, REMPER, ŽULKOVSKÝ, SIROTŇÁK, GULÍK Pet., FÍGEL, PRUDIČ, LUKÁČ, VALKÁR (všetci HBC TORNÁDO), KOCHAN, LABANC, ŠURIMA (všetci HBC PANTHERS), LIČÁK, SMREK, HOLEČKO (všetci HBC PALUTO), ZAVADAN (HBC ŠINDLIAR).
Rozhodca: VRÁBEL
Zraz bude najneskôr o 13:00 hod. priamo na ihrisku Čsl. Armády.
Neospravedlnená absencia nominovaného hráča resp. rozhodcu bude potrestaná pokutou 10€ do spoločnej pokladne ligy a zákazom štartu v 1 ligovom zápase.

Bod č.2.
Dňa 26.2.2015 v čase 18-19:00 hod. sa vo WSB na Sídlisku III. bude konať ŠKOLENIE ROZHODCOV pod vedením rozhodcu SHbÚ Milana VRÁBLA.
Účasť povinná pre:
KOCHAN Peter (HBC PANTHERS), FRANCAN Karol (HBC PANTHERS), MITRA Patrik (HBC FANY SPORT), SOKOL Ján (HBC PANTHERS), FÍGEL Marek (HBC TORNÁDO), ŽULKOVSKÝ Karol (HBC TORNÁDO), HRIC Maroš (HBC PALUTO), SÁLA Miroslav (HBC TORNÁDO), STANISLAV Daniel (HBC FANY SPORT) a ČENGERI Jakub (HBC FANY SPORT). Neospravedlnená absencia pozvaného rozhodcu bude potrestaná pokutou 10€ do spoločnej pokladne ligy a zákazom štartu (hráč) v 1 ligovom zápase.

Bod č.3.
Dňa 26.2.2015 v čase 19-20:30 hod. sa vo WSB na Sídlisku III. bude konať Zasadanie Vedenia ligy, Kapitánov a Vedúcich mužstiev 3b PHbL a pozvaných hostí.
Program:
a) Vyhodnotenie Zimnej Propagácie 3b PHbL
b) Návrh a prípadna úprava pravidiel
c) Hodpodárenie ligy
d) Prestupy a súpisky
E) Diskusia .... poprosím predniesť konkretné riešenia!
Neospravedlnená absencia bude potrestaná pokutou 10€ do spoločnej pokladne ligy.

Bod č.4.
Vedenie ligy na základe podnetu od Organizátora v hlasovaní (ZA-6, PROTI-1, ZDRŽAL SA-1) rozhodlo, že v najbližsej dobe (do 1.3.2015) bude v sume cca 320 € zo Spoločnej pokladne ligy zakúpená NOVÁ SVETELNÁ ČASOMIERA od Fi.SELMO v Š.Michaľanoch.

LS č.31

(Organizátor, 9. 2. 2015 11:32)

ZMENA !!!
Rozhodnutím Vedenia ligy na schôdzi konanej 28.11.2014 (viď LS č.28), sa podľa "Plánu zimnej propagácie 3b PHbL" bude v náhradnom termíne a to dňa 14.2.2015 (viď LS č.30) na hokejbalovom ihrisku ZŠ Čsl. Armády konať Novoročný turnaj "ŠTYROCH" 2015 za účasti mužstiev HBC JUNIORS U16 Prešov, HBK PODHORANY, HBC DUCKS U16 Košice a HBC ŠROBÁRKA Prešov, ktorá nahradí z org. dôvodov mužstvo OLD BOYS Prešov. Všetky výdavky na zabezpečenie turnaja budú hradené zo Spoločnej pokladne ligy.
Nominácia rozhodcov: VRÁBEL Milan, MITRA Patrik, KOCHAN Peter, FRANCAN Karol v prípade potreby aj ČENGERI Jakub a HRIC Maroš.
Neospravedlnená absencia nominovaného rozhodcu bude potrestaná pokutou 10€ do spoločnej pokladne ligy a zákazom štartu v 1 ligovom zápase.

LS č.30

(Vedenie ligy, 29. 1. 2015 17:14)

Bod č.1:
V dňoch 31.1.-1.2.2015 sa v Gajaroch bude konať Školenie rozhodcov, ktorý budú môcť následne pôsobiť aj v súťažiach riadenými SHbÚ.
Vedenie 3b PHbL na svojom neverejnom zasadaní rozhodlo, že rozhodcovia ktorý prejavia záujem, budú následne na toto školenie vyslaní.
Spomedzi všetkých rozhodcov 3b PHbL prejavili záujem Milan VRÁBEL a Patrik MITRA a preto obaja rozhodcovia, keďže sú vyslaní Vedením 3b PHbL, budú mať uhradené náklady spojené s cestou, stravou a ubytovaním do výšky 75 € na osobu zo Spoločnej pokladne ligy.

Bod č.2:
Rozhodnutím Vedenia ligy na schôdzi konanej 28.11.2014 (viď LS č.28), sa podľa "Plánu zimnej propagácie 3b PHbL" bude v náhradnom termíne a to dňa 14.2.2015 na hokejbalovom ihrisku ZŠ Čsl. Armády konať Novoročný turnaj "ŠTYROCH" 2015 za účasti mužstiev HBC JUNIORS U16 Prešov, HBK PODHORANY, HBC DUCKS U16 Košice a OLD BOYS Prešov. Všetky výdavky na zabezpečenie turnaja budú hradené zo Spoločnej pokladne ligy.

Nominácia rozhodcov: KOCHAN Peter, FRANCAN Karol, VRÁBEL Milan, ŽULKOVSKÝ Karol, FÍGEL Marek, HRIC Maroš, MITRA Patrik.

Nominácia OLD BOYS Prešov: SOKOL Ján, KOCHAN Peter, FRANCAN Karol, ŠURIMA Michal, RICHTER Peter (všetci HBC PANTHERS), ŽULKOVSKÝ Karol, FÍGEL Marek, GMUCA Peter, VALKÁR Martin, VIRGALA Michal (všetci HBC TORNÁDO), VRÁBEL Milan, HRIC Maroš (obaja HBC PALUTO).

Neospravedlnená absencia rozhodcu resp. hráča nominovaného na zápas, bude potrestaná pokutou 10€ do spoločnej pokladne ligy a zákazom štartu v 1 ligovom zápase.

LS č.29

(Vedenie ligy, 18. 12. 2014 22:01)

Zmena v programe Zimnej propagácie 3b PHbL.

Exhibičný zápas proti 3b PHK PREŠOV naplánovany na 25.12.2014 sa z dôvodu zaneprázdnenosti súpera RUŠÍ !!!!

Po vzájomnej dohode mužstiev sa dňa 27.12.2014 od 12:30 hod. uskutoční priateľský exibičný zápas medzi Extraligovým HbK Lion SVIDNÍK a ALL STARS 3b PHbL, ktorý odohráme na ihrisku ZŠ Čsl. Armády.
Zápas sa bude prvý krát v histórii vysielať LIVE prostredníctvom TV7 Prešov!!!

Upravená nominácia hráčov ALL STARS 3b PHbL:
Brankári: Hudák, Konečný
Obrana: Kochan, Francan, Remper, Žulkovský, Labanc, Vojtek
Útok: Staš, Smrek, Ličák, Lukáč, Prudič, Pazdič, Stanislav, Liba, Baláž J.
Tréner: Holečko st.
Rozhodcovia: Vrábel, Sivák

Náhradníci: Sedlačko, Viazanko, Valkár, Kuchár, Čirč, Fígel
Ospravedlnili sa: Sála, Mitra, Uličný, Bašták, Bajzát, Hajduk

Zraz hráčov bude 27.12.2014 najneskôr o 12:00 hod. priamo na hokejbalovom ihrisku ZŠ Čsl. Armády. Neospravedlnená absencia hráča na zápase bude potrestaná pokutou 10€ do spoločnej pokladne ligy a zákazom štartu v 1 ligovom zápase.

LS č.28 (časť 1)

(Vedenie ligy, 30. 11. 2014 3:08)

ZÁPIS zo SCHÔDZE konanej dňa 28.11.2014.

Na schôdzi boli prítomní zástupcovia mužstiev: HBC FANY SPORT (2), HBC TORNÁDO (2), HBC PANTHERS (2), HBC ŠINDLIAR (2), HBC JUNIORS U16 (2), HBC PIRATES (1) a HBC PALUTO (2)

Závery zo schôdze:
1. Celá jesenná časť prebehla v bezproblémovom režime, kedy Vedenie ligy nemuselo riešiť žiadne tresty hráčov, výtržnosti a pod. Vedenie zasadalo, len v prípade mimoriadných prestupov hráčov Marián PAZDIČ (HBC TORNÁDO - HBC FANY SPORT) a Lukáš HRICOV (HBC ŠINDLIAR - HBC PALUTO).

2. K 28.11.2014 majú mužstvá, ako aj hráči VYPLATENÉ VŠETKY PODĹŽNOSTI voči 3b PHbL!!!

3. Ušetrené finančné prostriedky za prenájom ihrísk ostávajú v spoločnej pokladni a o ich ďalšom využití následne rozhodne Vedenie ligy.

4. Bol schválený program na propagáciu 3b PHbL:
13.12.2014 od 13hod. Oficiálne Otvorenie ihriska ZŠ M. Námestie, kde proti sebe nastúpia Výber DUPKALA"35" - HBC JUNIORS U16

25.12.2014 od 13hod. ALL STARS 3b PHbL - PHK Prešov ihrisko ČSL (v štádiu riešenia)

ALL STARS 3b PHbL (hlasovali všetci zástupcovia prítomných mužstiev):
I. formácia:
Hudák- Sála, Kochan- Staš, Smrek, Mitra
II. formácia:
Remper, Labanc- Ličák, Liba, Stanislav
Náhradníci:
Konečný- Francan, Žulkovský- Baláž Jakub, Pazdič

6.1.2015 Trojkráľový turnaj za účasti HBC JUNIORS U16, HBK PODHORANY, ZŠ TERŇA a OLD BOYS 3b PHbL.
Po dohode Vedenia ligy budú na jednotlivé akcie použité finančné prostriedky zo spoločnej pokladne ligy. Všetky akcie budú snímané a propagované TV7 Prešov.

5. Počas voľnej diskusie bolo dohodnuté minimálne jedno sedenie všetkých aktívnych rozhodcov, ešte pred začatím Jarnej časti súťaže (DURKÁČ Tomáš).
O možnosti zabezpečenia cien, upomienkových predmetov a pod. nás informoval ESTOČÁK Martin (plne v jeho réžií).
Organizátor súťaže opakovane a RÁZNE upozornil na "nemiestne" riešenia problémov prostredníctvom FB stránky, ktorá má mať skôr informatívny a nie urážajúci charakter. Ďalej upozornil všetkých Vedúcich mužstiev na neznalosť výkladu pravidiel viacerých hráčov a odporúčil im, venovať tomuto problému viac času!!!

....... pokračovanie --->

LS č.28 (časť 2)

(Vedenie ligy, 30. 11. 2014 3:07)

....... pokračovanie --->

6. Úprava pravidiel
Ods. 1 bod g) :
Zápas rozhoduje vždy minimálne jeden vopred delegovaný rozhodca, ktorý bol právoplatne schválený Vedením ligy. Rozhodcovi/-com sú Všetci hráči a účastníci stretnutia (bez výnimiek) na ihrisku plne podriadení.

TERAZ ZNIE:
g) Zápas rozhoduje vždy minimálne jeden vopred delegovaný rozhodca, ktorý bol právoplatne schválený Vedením ligy. Rozhodcovi/-com sú Všetci hráči a účastníci stretnutia (bez výnimiek) na ihrisku, ale aj mimo neho plne podriadení.

Ods. 2 bod j) :
Všetky zápasy 3b PHbL musia mať svojho víťaza! Pri nerozhodnom výsledku po riadnej hracej dobe nasleduje 5 min. predĺženie 5 vs. 5 čistý čas, a ak sa ani v ňom nerozhodne, o víťazovi rozhodnú samostatné nájazdy, po 3 hráčoch na oboch stranách, až do rozhodnutia. Začína vždy domáce mužstvo.

TERAZ ZNIE:
j) Všetky zápasy 3b PHbL musia mať svojho víťaza! Pri nerozhodnom výsledku po riadnej hracej dobe nasleduje v Základnej časti 5 min. predĺženie 4 vs. 4 čistý čas, v PLAY OFF 2- krát 5 min. predĺženie 4 vs. 4 čistý čas a ak sa ani v týchto prípadoch nerozhodne, o víťazovi rozhodnú samostatné nájazdy po 3 hráčoch na oboch stranách, až do rozhodnutia. Začína vždy domáce mužstvo.

Ods. 4:
Návrh HBC FANY SPORT o peňažnej odmene pre mužstvá umiestnené na stupňoch víťazov bol v hlasovaní pomerom ZA-2 / PROTI-11 ZAMIETNUTÝ!!!

Ods.5:
Vedenie ligy:
1. KOCHAN Peter - organizátor (HBC PANTHERS)
2. ŽULKOVSKÝ Karol - člen (HBC TORNÁDO)
3. HOLEČKO Rastislav - člen (HBC PALUTO)
4. VIAZANKO Zdenko - člen (HBC FANY SPORT)
5. FRANCAN Karol - člen (HBC PANTHERS)

Po hlasovaní v pomere ZA-9 / PROTI-3 / ZDRŽAL SA- 1 má TERAZ PODOBU:
1. KOCHAN Peter - organizátor mobil: 0918392912
2. ŽULKOVSKÝ Karol - člen (HBC TORNÁDO)
3. HOLEČKO Rastislav - člen (HBC JUNIORS U16)
4. FABUĽA Maroš - člen (HBC FANY SPORT)
5. FRANCAN Karol - člen (HBC PANTHERS)
6. ŠPANIEL Peter - člen (HBC PALUTO)
7. DURKÁČ Tomáš - člen (HBC ŠINDLIAR)
8. ESTOČÁK Martin - člen (HBC PIRATES)

Na záver sa Organizátor súťaže prítomným poďakoval a poprial Všetkým mužstvám, samozrejme hráčom pokoj a pohodu počas sviatkov a v Novom roku 2015 plno síl do ďalších bojov v 3b PHbL.

LS č.27

(Organizátor, 20. 11. 2014 13:12)

V piatok 28.11.2014 od 19:00 hod. sa v priestoroch Pizzerie WSB (Sídlisko 3) uskutoční stretnutie VEDENIA LIGY, VEDÚCICH a KAPITÁNOV mužstiev. Každá neospravedlnená neúčasť sa potrestá pokutou 10€ do spoločnej pokladne ligy.
Program:
1. Vyhodnotenie jesennej časti sezóny 2014/2015
2. Návrh a prípadna úprava pravidiel
3. Vyplatenie podĺžnosti:
HBC PIRATES 5€
HBC ŠINDLIAR 5€
HBC JUNIORS U16 25€
4. Hodpodárenie ligy
5. Zimná prestávka a propagácia 3b PHbL
6. Diskusia
Poprosím Všetkých zainteresovaných, aby sa dostavili včas aj s množstvom pripomienok.

Oznam:
Dňom 20.11.2014 nahrádza vo Vedení ligy VIAZANKO Zdenko (HBC FANY SPORT) Maroša FABUĽU (HBC FANY SPORT), ktorý sa vzdal a odstúpil z funkcie Vedúceho mužstva HBC FANY SPORT.

LS č.26

(Organizátor, 17. 11. 2014 16:39)

Hráč HBC PIRATES ESTOČÁK Martin trestá sa POKUTOU 5 € za porušenie Pravidiel ods. 2 pís. i) v zápase HBC PALUTO - HBC PIRATES, hranom dňa 17.11.2014 od 9 hod.

Hráč HBC ŠINDLIAR KADUK Marek trestá sa POKUTOU 5 € za porušenie Pravidiel ods. 2 pís. i) v zápase HBC PANTHERS - HBC ŠINDLIAR, hranom dňa 17.11.2014 od 11 hod. Hráča dôrazne napomínam za opakované porušenie tohto pravidla!

LS č.25

(Organizátor, 8. 11. 2014 13:57)

Vedenie ligy RUŠÍ zastavenie činnosti mužstvu HBC PALUTO ku dňu 8.11.2014 od 8:00hod.

Úprava pravidiel ods. 2 pís k)

.... Všetky zápasy 3b PHbL musia mať svojho víťaza! Pri nerozhodnom výsledku po riadnej hracej dobe nasleduje 10 min. predĺženie 5 vs. 5 čistý čas, a ak sa ani v ňom nerozhodne, o víťazovi rozhodnú samostatné nájazdy, po 3 hráčoch na oboch stranách, až do rozhodnutia. Začína vždy domáce mužstvo.

Teraz znie:

..... Všetky zápasy 3b PHbL musia mať svojho víťaza! Pri nerozhodnom výsledku po riadnej hracej dobe nasleduje 5 min. predĺženie 5 vs. 5 čistý čas, a ak sa ani v ňom nerozhodne, o víťazovi rozhodnú samostatné nájazdy, po 3 hráčoch na oboch stranách, až do rozhodnutia. Začína vždy domáce mužstvo.

LS č.24

(Organizátor, 3. 11. 2014 22:02)

UPOZORNENIE: 
Mužstvo HBC PALUTO má pre porušenie Pravidiel ods.1 pís. d) pozastavenú súťažnú činnosť, až do vysporiadania všetkých podĺžnosti voči 3b PHbL.
Všetky nasledujúce zápasy podľa platného rozpisu prehráva HBC PALUTO kontumačne výsledkom 0:5.
Voči tomuto rozhodnutiu nieje možné sa odvolať.

LS č.23

(Organizátor, 26. 10. 2014 22:21)

Hráč LIČÁK Marko /HBC PALUTO/ trestá sa POKUTOU 5 € za porušenie Pravidiel ods. 2 pís. i) v zápase HBC PALUTO - HBC PANTHERS, hranom dňa 26.10.2014 od 9 hod.

UPOZORNENIE:
Mužstvo HBC FANY SPORT má pre neuhradenie pokuty (LS č.16) pozastavenú súťažnú činnosť. Všetky nasledujúce zápasy až do uhradenia pokuty HBC FANY SPORT prehráva kontumačne výsledkom 0:5.

LS č.22

(Vedenie ligy, 25. 10. 2014 9:08)

Na zasadaní Vedenia ligy padlo rozhodnutie, že hráč HBC TORNÁDO PAZDIČ Marián 21.12.1983 može prestúpiť v mimoriadnom termíne, t.j. k 25.10.2014 do mužstva HBC FANY SPORT po splnení všetkých náležitostí. Vedenie ligy rozhodlo podľa bodu 3. Platných pravidiel 3b PHbL

LS č.21

(Organizátor, 11. 10. 2014 20:50)

Hráči HBC ŠINDLIAR KADUK Marek a IMRICH Andrej trestajú sa POKUTOU 5 € za porušenie Pravidiel ods. 2 pís. i) v zápase HBC PANTHERS - HBC ŠINDLIAR, hranom dňa 11.10.2014 od 11 hod.

LS č.20

(Organizátor, 9. 10. 2014 20:31)

Nedohraný zápas 4.kola medzi HBC FANY SPORT a HBC PALUTO hraný dňa 8.10.2014 od 17hod. , ktorý bol predčasne ukončený v 41:59 min. sa po vzájomnej dohode vedúcich mužstiev dohrávať nebude. Výsledok dosiahnutý na ihrisku zostáva v platnosti.


« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

následující »