Choď na obsah Choď na menu
 


Ligové správy

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

LS č.177

(Organizátor 3b PHbL, 2. 4. 2018 11:44)

OZNAM:
Dňa 5.4.2018 t.j. vo štvrtok od 19 hod. sa v Drink GALLERY (Sid. Sekčov) bude konať zasadanie Vedenia ligy a pozvaných hostí. Účasť povinná.
Program:
1. Tresty LS č.176
2. ALL STARS GAME 2018
3. Predbežný návrh 3b PHbL 2018/2019
4. Rôzne

LS č.175

(Organizátor 3b PHbL, 29. 3. 2018 22:42)

OZNAMY:

1. Vedenie ligy jednohlasne (ZA-6, PROTI-0) SCHVÁLILO žiadosť vedúceho mužstva HBC TORNADO Karola Žulkovského a UDEĽUJE výnimku pre bod 1 pís. k), na odohratie odloženého zápasu 3.kola 3b PHbL medzi HBC TORNADO a HBC SPARTANS na deň 14.4.2018.

2. Vedenie ligy NESCHVÁLILO (ZA-3, PROTI-3) žiadosť vedúceho mužstva HBC SPARTANS Romana Timočka o MIMORIADNY PRESTUP hráča Tomáša Lorenčíka (HOKEJBAL Prešov o.z. U19). Dôvod: Platné pravidlá 3b PHbL bod 3.

LS č.174

(Organizátor 3b PHbL, 4. 3. 2018 20:26)

OZNAMY:

1. Novým Vedúcim mužstva HOKEJBAL Prešov o.z. U19 sa dňom 5.3.2018 stáva Vladislav FABIAN, ktorý nahradil vo funkcii Tomáša LORENČÍKA. Viac viď v priečinku Kontakt na kluby.

2. Definitívny termín ALL STARS GAME 2018 bol Organizátorom 3b PHbL stanovený na nedeľu 22.4.2018 t.j. po skončení Základnej časti 3b PHbL.

LS č.173

(Organizátor 3b PHbL, 1. 3. 2018 22:18)

ZMENY:

1. Na žiadosť majiteľa klubu HBC KNIGHTS Bardejov vstupom nového sponzora sa mení názov na HBC KNIGHTS HERKULES Bardejov.

2. Pôvodne plánovaný zápas 15.kola 3b PHbL medzi HBC MV TRANSPORT a HBC EAGLES (4.3.2018 od 13:30 hod.) sa z dôvodu odloženia zápasu domácim mužstvom neuskutoční a nahradí ho v tom istom termíne predohrávka 19. kola medzi o.z. HBC STEMARC - HBC EAGLES.

LS č.172

(Organizátor 3b PHbL, 24. 2. 2018 11:25)

TREST:
Hráč Peter SEDLÁK /HBC SPARTANS Prešov/ nar. 17.1.1988 trestá sa pokutou 5 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC SPARTANS - HBC MV TRANSPORT hranom dňa 18.2.2018 od 10:00 hod.

PRESTUPY:
Organizátor 3b PHbL po splnení všetkých náležitostí podľa Platných pravidiel bodu č.3 schválil k dátumu 23.2.2018 tieto prestupy:

Hráč Igor MARCIN nar. 2.7.1999 z HBC SPARTANS Prešov do HOKEJBAL Prešov o.z. U19.
Hráč Erik KRISTEK nar. 17.9.1989 z o.z. HBC STEMARC Prešov do HOKEJBAL Prešov o.z. U19.
Hráč Peter GULIK nar. 17.10.1980 z HBC TORNADO Prešov do HBC MV TRANSPORT Prešov.

Re: LS č.172

(Roman Timočko, 24. 2. 2018 11:31)

Ako vedúci mužstva HBC Spartans Prešov sa chcem odvolať voči trestu udelenému pre hráča Peter Sedlák, keďže sa jedná o jeho prvý vyšší trest v tejto sezóne.

Re: Re: LS č.172

(Organizátor 3b PHbL, 24. 2. 2018 11:44)

Organizátor 3b PHbL VYHOVEL žiadosti vedúceho mužstva a upravuje trest pre hráča Peter SEDLÁK /HBC SPARTANS Prešov/ na 3 zápasy PODMIENEČNE s platnosťou od 25.2.2018.

LS č.171

(Organizátor 3b PHbL, 17. 12. 2017 1:33)

Ligová schôdza 15.12.2017 - ZÁVER
---------------------------------------------

1. Ligovú schôdzu otvoril a viedol Organizátor 3b PHbL Peter KOCHAN.
Počet prítomných: Vedenie ligy - 4/6, Vedúci a kapitáni mužstiev - 3/12, Hostia - 4.

2. Organizátor 3b PHbL zhodnotil priebeh jesennej časti veľmi kladne. Vedenie ligy nemuselo riešiť žiaden sporný prípad a zároveň zaznamenávame klesajúcu tendenciu udeľovania pokút za vyššie tresty.
Chod a fungovanie hokejbalového krúžku ZŠ Čsl. Armády po schválení pravidla bod 1 pís. r), zatiaľ bez problémov.
Prítomní Bez námietok!

3. Aktuálny zostatok financií v Ligovej pokladni 3b PHbL je ku dňu 14.12.2017 vo výške 3.541,40€.
Prítomní Bez námietok!

4. Program počas Zimnej prestávky:
- po vzájomnej dohode akýchkoľvek mužstiev je tu možnosť odohrať ligové stretnutia aj počas zimnej prestávky
- spoluorganizovanie plánovaného Pohára predsedu VMČ č.6 R. Dupkalu na ihrisku ZŠ M. Námestie sa stretol s negatívnym postojom prítomných
- 3b PHbL počas zimnej prestávky zorganizuje min. jeden turnaj pre Priateľov hokejbalu vo vlastnej réžií
- začiatok odvetnej časti 3b PHbL sa v prípade priaznivého počasia plánuje na víkend 24.-25.2.2018 , kedy sú na pláne dohrávky zrušených resp. odložených stretnutí

5. ALL STARS GAME 2018
Prítomní schválili organizáciu ALL STARS GAME 2018 v rovnakom modele, ako tomu bolo aj v roku 2017 avšak tentokrát sa proti sebe postavia manažéri v súboji SPARTANS vs. EAGLES, alias Team TIMOČKO vs. Team LEŠKO. Zápas sa bude konať pred televíznymi kamerami po skončení základnej časti 3b PHbL t.j. 21.4.2018.

6. Z diskusie:
- vytvorenie 3b PHbL školy pre hokejbalových brankárov, vybavuje Štefan Tóth
- žiadosť o doplnenie identifikačných údajov všetkých hráčov 3b PHbL do 23 rokov pre možnosť získania dotácie od SHbÚ, vybavujú vedúci mužstiev.

Organizátor sa na záver prítomným poďakoval a poprosil ich aby tlmočili hráčom, ale aj členom a fanúšikom mužstiev, podporovateľom a ďalším Pokojné a pohodové prežitie Vianočných sviatkov a Všetko dobré v roku 2018.

LS č.170

(Organizátor 3b PHbL, 13. 12. 2017 16:39)

Ligová schôdza Vedenia ligy, vedúcich mužstiev, kapitánov a pozvaných hostí po skončení jesennej časti 3b PHbL sa uskutoční v PIATOK 15.12.2017 od 19 hod. v DRINK GALLERY na Sídlisku Sekčov (ul. Zimná) v Prešove.
Neospravedlnená neúčasť hore menovaných bude potrestaná podľa Platných pravidiel 3b PHbL!!!!

Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Zhodnotenie jesennej časti 3b PHbL 2017/2018
3. Stav financií
4. Program počas zimnej prestávky
5. ALL STARS GAME 2018
6. Diskusia

Re: LS č.170

(Matúš Rusnák, 13. 12. 2017 18:17)

Prosím o ospravedlnenie mojej neúčasti na ligovej schôdzi dňa 15.12.2017 o 19:00 z dôvodu zberu potravín pre soc. slabšie rodiny na dopredu plánovanej charitatívnej akcií Sal. Kilo v Bardejove.

Re: LS č.170

(Viliam Horňák, 13. 12. 2017 18:25)

Týmto sa ospravedlňujem, ale nebudem mocť prísť, lebo som mimo územia Slovenska

Re: LS č.170

(Tomáš Palenčár, 14. 12. 2017 20:36)

Ospravedlňujem sa za moju neúčasť na ligovej schôdzi konanej dňa 15.12.2017 kvôli vopred naplánovanej osobnej akcii.

LS č.169

(Organizátor 3b PHbL, 21. 11. 2017 22:38)

Organizátor 3b PHbL trestá mužstvo HBC MV TRANSPORT Prešov pokutou 50€, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno j) v zápase 12.kola medzi HBC MV TRANSPORT Prešov - HBC KNIGHTS Bardejov hraného dňa 19.11.2017 od 12:30hod.

Re: LS č.169

(Zdenko Viazanko, 22. 11. 2017 17:24)

Ja Zdenko Viazanko ako vedúci mužstva Hbc MV Transport sa odvolávam voči tomuto trestu. Zároveň chcem uviesť, že dané pravidlo rešpektujem ako ja, tak aj celý tím, avšak v predmetnom zápase sa tomuto incidentu zabrániť nedalo, keďže divák vbehol na ihrisko spoza mantinelu pri trestných laviciach. Následne ho hráči nášho mužstva, ktorí boli v daný moment na hracej ploche vyprevadili mimo plochy a nedovolili mu zapojiť sa do šarvátky, ktorú začali hráči Bardejova a to tým, že bezdôvodne a s prehnanou agresivitou zaútočili na M. Ličáka.

Re: Re: LS č.169

(Organizátor 3b PHbL, 25. 11. 2017 13:06)

Organizátor 3b PHbL akceptoval odvolanie vedúceho mužstva HBC MV TRANSPORT Prešov Zdenka Viazanka a UPRAVUJE trest na 30 € + podmienečné odrátanie 3 bodov z Ligovej tabuľky do konca ZČ, v prípade ďalšieho porušenia Platných pravidiel bod 1. písmeno j).

LS č.168

(Organizátor 3b PHbL, 12. 11. 2017 22:01)

Tresty:
1. Hráč Peter HABOVČÍK /HBK bauska. VRANOV/ nar. 18.6.1986 trestá sa ZASTAVENÍM ČINNOSTI v 2 zápasoch a pokutou 30 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBK bauska. VRANOV - HBC MV TRANSPORT Prešov hranom dňa 12.11.2017 od 12:30hod.

2. Hráč Dominik PAĽA /HBC MV TRANSPORT Prešov/ nar. 19.7.1992 trestá sa pokutou 5 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBK bauska. VRANOV - HBC MV TRANSPORT Prešov hranom dňa 12.11.2017 od 12:30hod.

3. Hráč Jakub KOČÍK /HBC EAGLES Prešov/ nar. 5.7.1986 trestá sa pokutou 5 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC EAGLES - HOKEJBAL Prešov o.z. U19 hranom dňa 12.11.2017 od 10:45hod.

Oznam:
Dosiahnutý výsledok z dôvodu zlých poveternostných podmienok nedohraného zápasu 9.kola medzi HBC SPARTANS - HBC TORNADO (1:7) zo dňa 29.10.2017 zostáva po dohode oboch mužstiev v platnosti, bez dohrávky zostávajúceho času.

LS č.167

(Organizátor 3b PHbL, 23. 10. 2017 23:22)

Ligová schôdza 23.10.2017 - ZÁVER
--------------------------------------------

1. Ligovú schôdzu otvoril a viedol Organizátor 3b PHbL Peter KOCHAN.
Počet prítomných: Vedenie ligy - 5/6, Vedúci a kapitáni mužstiev - 6/12, Hostia - 5.

Hlavným a jediným bodom schôdze bol Hokejbalový krúžok ZŠ Čsl. Armády a jeho zabezpečenie.

Platné pravidlo bod 1 pís. r) teraz znie:
"Všetky mužstvá 3b PHbL sú v aktuálnej sezóne a počas celého školského roka aktívne zapojené do fungovania hokejbalového krúžku na ZŠ Čsl. Armády v Prešove. Na požiadanie Organizátora 3b PHbL sú povinné zabezpečiť v potrebnom počte dohľad a výpomoc pri zabezpečení tréningov, hokejbalových turnajov a pod.!!!
Osobe zabezpečujúcej takéto "podujatie" prináleží príspevok v rozpätí od 3 až do výšky 10 € v rámci jedného krúžku resp. turnaja (určí Organizátor 3b PHbL) zo Spoločnej pokladne, trénerov vynímajúc.
Tréneri:
1.-4. ročník ZŠ Mgr. Marek JURČENKO (o.z. HBC STEMARC Prešov)
5.-8. ročník ZŠ Erik KRISTEK (o.z. HBC STEMARC Prešov)"

Konečná verzia hlasovanie ZA: 11 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

LS č.166

(Organizátor 3b PHbL, 20. 10. 2017 13:03)

Mimoriadna ligová schôdza Vedenia ligy, vedúcich mužstiev, kapitánov a pozvaných hostí (viď na konci oznamu) sa bude konať v PONDELOK 23.10.2017 od 19 hod. vo WOLKA BARE na Sídlisku III. v Prešove. Neospravedlnená neúčasť hore menovaných bude potrestaná podľa Platných pravidiel 3b PHbL!!!!

Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Platné pravidlá bod 1 pís. r)
3. Diskusia / Rôzne

Pozvaní hostia: Ján Sokol, Richard Čirč, Daniel Mendzif, Ondrej Harkabus, Vladislav Fabian, Igor Marcin, Kamil Novotný a ďalší.

LS č.165

(Organizátor 3b PHbL, 15. 10. 2017 17:23)

Hráč Denis MARUŠČÁK /HOKEJBAL Prešov o.z. U19/ nar. 29.10.1994 trestá sa pokutou 5 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase 6.kola HOKEJBAL Prešov o.z. U19 - o.z. HBC STEMARC, hranom dňa 14.10.2017 od 10:45 hod.

LS č.164

(Organizátor 3b PHbL, 1. 10. 2017 22:43)

Organizátor 3b PHbL trestá mužstvo HOKEJBAL Prešov o.z. U19 pokutou 5€, pre porušenie Platných pravidiel bod 2. písmeno o) po zápase 5.kola odohraného dňa 1.10.2017 od 12:30hod.


« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

následující »