Choď na obsah Choď na menu
 


Ligové správy

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Re: Re: LS č.109

(Organizátor 3b PHbL, 15. 10. 2016 16:27)

Organizátor 3b PHbL VYHOVEL žiadosti ved.mužstva HBK bauska. VRANOV a upravuje tresty hráčom Daniel FECKO nar. 12.1.1991 a Radovan FECKO nar. 12.6.1994 /obaja HBK bauska. VRANOV/ udelené v zápase HBC ECOMAX SII. Prešov - HBK bauska. VRANOV, hranom dňa 9.10.2016 od 12:30 na 3 zápasy PODMIENEČNE + 10€ od 15.10.2016.

LS č.108

(Organizátor 3b PHbL, 6. 10. 2016 21:37)

Tresty:
Hráč Daniel FECKO /HBK bauska. VRANOV/ nar. 12.1.1991 trestá sa pokutou 5€, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBK bauska. VRANOV - HBC KNIGHTS Bardejov, hranom dňa 2.10.2016 od 14:45 hod.

Mužstvo HBC BULLS U18 Prešov trestá sa pokutou 5 € pre porušenie pravidiel ods. 2 pís. b) v zápase HBK DUKLA Svidník - HBC BULLS U18 Prešov, hranom dňa 1.10.2016 o 9:30 hod. vo Svidníku.

LS č.106

(Organizátor 3b PHbL, 27. 9. 2016 15:46)

TRESTY:
1. Hráč Mário ONDRIA /HBC STEMARC/ nar. 25.1.1986 trestá sa pokutou 5€, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC UNIVERZÁL Košice - HBC STEMARC Prešov, hranom dňa 25.9.2016 od 9 hod.
2. Hráč Tomáš PETRO /HBK bauska. VRANOV/ nar. 10.4.1989 trestá sa pokutou 5€, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase MV TRANSPORT Prešov - HBK bauska. VRANOV, hranom dňa 25.9.2016 od 10:45 hod.

POĎAKOVANIE:
Organizátor 3b PHbL, Mgr.Rudolf Dupkala a rodičia Samka MAŇKOŠA úprimne ĎAKUJÚ mužstvám 3b Prešovskej Hokejbalovej ligy, ktoré sa rozhodli nemalou sumou prispieť na Benefičný zápas pre splnenie veľkého Samkovho sna. Ešte raz ďakujeme.

OZNAM:
Organizátor 3b PHbL vyčlenil sumu 100 € z Ligovej pokladne za mužstvá, ktoré sa rozhodli neprispieť na Benefičný zápas pre malého Samka.

Re: LS č.106

(Stemarc, 27. 9. 2016 18:46)

Ja Štefan Tóth ako vedúci tímu HBC Stemarc Prešov sa odvolávam voči trestu udelenému hráčovi Máriovi Ondriovi v zápase: HBC STEMARC - HBC UNIVERZÁL Košice, hranom dňa 25.9.2016 od 9 hod.

Re: Re: LS č.106

(Organizátor 3b PHbL, 2. 10. 2016 18:11)

Organizátor 3b PHbL VYHOVEL žiadosti ved.mužstva HBC STEMARC Prešov a trestá hráča Mário ONDRIA (HBC STEMARC Prešov) Napomenutím za porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC UNIVERZÁL Košice - HBC STEMARC Prešov, hranom dňa 25.9.2016 od 9 hod.

LS č.107

(Organizátor 3b PHbL, 30. 9. 2016 15:10)

Oznam:
1. Organizátor 3b PHbL RUŠÍ zápas 5.kola medzi HBC ECOMAX SII. - HBK KOŇARE naplánovaný na sobotu 1.10.2016 od 9 hod., bez uvedenia dôvodu!

2. Organizátor 3b PHbL po vzájomnej dohode mužstiev a žiadosti ved. mužstva MV TRANSPORT Zdenka Viazanka ODLOŽIL zápas 5.kola medzi HBC TORNADO - MV TRANSPORT naplánovaný na sobotu 1.10.2016 od 12:30 hod.

LS č.105

(Organizátor 3b PHbL , 21. 9. 2016 20:35)

TRESTY:
1. Hráč Peter POLAKOVIČ /HBC ECOMAX SII./ nar. 28.6.1987 trestá sa pokutou 5€, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC ECOMAX SII. - MV TRANSPORT, hranom dňa 18.9.2016 od 10:45hod.
2. Hráč Radovan FECKO /HBK bauska. VRANOV/ nar. 12.6.1994 trestá sa pokutou 5€, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBK bauska. VRANOV - HBC BULLS U18 Prešov, hranom dňa 18.9.2016 od 16 hod. vo Vranove nad/Topľou.
3. Rozhodca Pavol MATEJ nar. 27.11.1987 trestá sa POKUTOU 14 € za neospravedlnenú neúčasť na zápase 3.kola medzi HBC STEMARC - HBK DUKLA Svidník hranom dňa 18.9.2016 o 12:30 hod.

Výzva "DOBRÉ EURO 2":
Po minuloročnej veľmi úspešnej Akcii a Charitatívnom zápase proti KK JUNIOR Prešov, kedy sa vyzbieralo neuveriteľných viac ako 750€ Organizátor 3b PHbL a Vedenie ligy súhlasilo s pokračovaním v pomáhaní tým ktorí to najviac potrebujú. Po dohode s FBC MIKULÁŠ Prešov ženy odohráme v piatok 23.9.2016 od 17 hod. v telocvični ZŠ Sibírska Benefičný zápas pre malého Samka. Všetkým ktorí sa rozhodnú prispieť vopred ĎAKUJEM.
Link .... https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=hndaCNHrmI4

LS č.104

(Vedenie ligy, 16. 9. 2016 15:44)

PRESTUPY:
Vedenie ligy na osobné požiadanie SCHVÁLILO (ZA-3, PROTI-3) mimoriadne prestupy hráčov Marek HUDÁK nar. 17.2.1980 z HBC STEMARC Prešov do HBC EAGLES Prešov a Stanislav ŠVARAL nar. 17.11.1986 z HBC EAGLES Prešov do HBK KOŇARE Prešov po splnení všetkých náležitostí s platnosťou od 17.9.2016.

ÚPRAVA PRAVIDIEL:
Organizátor 3b PHbL upravil bod č.3 Platných pravidiel, ktorý teraz znie ....
"Hráč, ktorý odohral zápas, alebo časť zápasu za jedno mužstvo (aj vrátane barážového kvalifikačného turnaja), nesmie nastúpiť za iné minimálne do obdobia určeného na prestupy.

To platí aj pre hráčov, ktorých mužstvo počas rozohraného ročníka vypadne zo súťaže z rôznych dôvodov, odhlási sa, alebo bude vyradené Vedením ligy. Ak aj napriek tomu hráč nastúpi za iné mužstvo, to bude potrestané kontumačným výsledkom.

Každý hráč môže v aktuálnej sezóne prestúpiť iba raz!!!

V 3b PHbL máme tri prestupové termíny:

Prvý mimoriadny do 16.9.!

Druhý hlavný po skončení jesennej časti (Organizátorom 3b PHbL vyhlásená zimná prestávka), kedy do jednotlivých mužstiev môže prestúpiť ľubovoľný počet hráčov!

Tretí Play Off a to po skončení ZČ, kedy môže do každého mužstva prestúpiť len jeden hráč!

Výnimka o jednom hráčovi, ktorý môže nastúpiť v Play Off aj s počtom zápasov menším, ako je stanovených 7 je neprípustná!!!

Všetky prestupy sú možné po vzájomnej dohode klubov a vysporiadaní všetkých hráčových podlžností voči bývalému klubu. Vedúci mužstva, do ktorého prestupuje hráč z iného mužstva, je povinný odovzdať Organizátorovi 3b PHbL správne a kompletne vypísaný prestupový lístok podpísaný hráčom a vedúcimi oboch zainteresovaných mužstiev. Organizátor 3b PHbL následne prestup schváli resp. zamietne, čo na lístku potvrdí podpisom.

Prestupový poplatok 20€.

Pokiaľ chce mužstvo počas prebiehajúcej sezóny doplniť súpisku, môže tak urobiť, ak za hráča zaplatí vstupný poplatok 15€ do Spoločnej pokladne v správe Vedenia ligy a to aj priamo na mieste pred začatím ligového zápasu. Rozhodca o tom urobí záznam v Zápise o stretnutí.

Dopísaný hráč na súpisku sa týmto zaväzuje, že bude plne akceptovať Platné pravidlá, Organizátora 3b PHbL, Vedenie ligy a pod. (bod č.1, pís. c)."

Vložený..... Prvý mimoriadny termín!
Vypustené..... Pokiaľ Vedenie ligy nerozhodne ináč!

LS č.103

(Organizátor 3b PHbL, 11. 9. 2016 18:08)

Tresty:
1. Hráč Matúš PALKO /HBK bauska. VRANOV/ nar. 12 11.1987 trestá sa pokutou 5€, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC EAGLES - HBK bauska. VRANOV, hranom dňa 11.9.2016 od 10:45 hod.
2. Hráč Matúš BUČKO /HBC SPARTANS/ nar. 23.5.1988 trestá sa pokutou 5€ pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC SPARTANS - HBC BULLS , hranom dňa 11.9.2016 od 12:30 hod.
3. Hráč Ondrej BORODÁČ /HBC SPARTANS/ nar. 3.4.1984 trestá sa pokutou 5€ pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC SPARTANS - HBC BULLS , hranom dňa 11.9.2016 od 12:30 hod.
4. Hráč Vladko PAŽIN /HBC SPARTANS/ nar. 3.6.1988 trestá sa pokutou 5€ + 5€ pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC SPARTANS - HBC BULLS , hranom dňa 11.9.2016 od 12:30 hod.

Oznam:
Mužstvo HBC BULLS Prešov mení názov na HBC BULLS U18 Prešov.

LS č.102

(Organizátor 3b PHbL, 2. 9. 2016 21:37)

Tresty:
1. Hráč Tomáš HRUBÝ /HBC ECOMAX SII./ nar. 5.2.1985 trestá sa pokutou 5€, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC ECOMAX SII. - HBC KNIGHTS Bardejov, hranom dňa 1.9.2016 od 11 hod.
2. Hráč Anton GOFFA /HBC STEMARC/ nar. 12 11.1984 trestá sa pokutou 10€ a ZASTAVENÍM ČINNOSTI na 1 stretnutie nepodmienečne od 3.9.2016, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC STEMARC - HBC UNIVERZÁL Košice, hranom dňa 1.9.2016 od 15 hod.

Re: LS č.102

(Štefan Tóth , 3. 9. 2016 11:54)

Ja Štefan Tóth ako vedúci tímu HBC Stemarc Prešov sa odvolávam voči trestu udelenému hráčovi Antonovi Goffovi v zápase: HBC STEMARC - HBC UNIVERZÁL Košice, hranom dňa 1.9.2016 od 15 hod.

Re: Re: LS č.102

(Organizátor 3b PHbL, 4. 9. 2016 9:14)

Organizátor 3b PHbL vyhovel žiadosti vedúceho mužstva HBC STEMARC Prešov Štefana Tótha a upravuje trest pre hráča Anton GOFFA nar 12.11.1984, udelený v zápase HBC STEMARC - HBC UNIVERZÁL Košice, hranom dňa 1.9.2016 od 15 hod. na 3 zápasy podmienečne + 10€ od 4.9.2016.

LS č.101

(Organizátor 3b PHbL , 31. 8. 2016 1:13)

1. Ligová schôdza - ZÁVER
-------------------------------
Ligovú schôdzu otvoril a viedol Organizátor 3b PHbL Peter Kochan.
Počet prítomných: Vedenie ligy - 4 (zo 6), Vedúci a kapitáni mužstiev - 17 (z 22) , Pozvaní hostia - 2 (zo 4).

Zmeny v pravidlách 3b PHbL:
ods.1, pís. a) ...... v súťažnom ročníku 2016/2017 bude štartovať opäť max. počet 12 mužstiev(HBC KOŠICE a HBK bauska. VRANOV ešte musia do 31.8.2016 doložiť všetky potrebné podklady pre definitívny štart v 3b PHbL), keď do súťaže sa neprihlásili majster HBC PALUTO LUKYSPORT Prešov, HBK PODHORANY/KUKOVÁ a HBC MV TRANSPORT Prešov, ktorých takto nahradia HBC SPARTANS Prešov, HBC KOŠICE a MV TRANSPORT.
ods.1, pís. c) .... štartovné sa na návrh HBK KOŇARE Prešov zvyšuje na 250€ na mužstvo! ZA: 13 PROTI: 5 ZDRŽAL SA: 1
ods.1, pís. d) ..... Vedenie ligy schválilo odohranie vybraných zápasov 3b PHbL aj na ihriskách v areáli TJ MASA vo Vranove n/Topľou a taktiež v GMT projekt Aréne vo Svidníku vrámci Projektu na Prínos a Rozvoj hokejbalu.
ods.1, pís. g) ..... Vedúci a kapitáni na návrh Miroslava SÁLU schválili navýšenie odmeny pre rozhodcov vo výške 7€ na zápas a taktiež Organizátor je povinný zabezpečiť stravu (min. pizza a minerálna voda) pre "výpomoc" pri obsluhe svetelnej tabule, zapisovateľa a pod. v prípade, že je tá prítomná na troch a viac zápasoch v jeden hrací deň. Výdavky budú hradené zo Spoločnej pokladne v správe Vedenia ligy. ZA: 19 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0
Do zoznamu rozhodcov bol po preškolení zaradený Pavol MATEJ (r.1987).
ods.1, pís. r) ...... HOKEJBALOVÝ KRÚŽOK pri ZŠ Čsl.ARMÁDY .... Všetky Prešovské mužstvá 3b PHbL sú povinné v deň konania hokejbalového krúžku (spravidla piatok 13:30 - 15:30hod.) resp. hokejbalového turnaja ZŠ Čsl.Armády vyslať minimálne jedného hráča na jeho zabezpečenie! V prípade neúčasti bude mužstvo potrestané pokutou Organizátorom 3b PHbL. ZA:19 PROTI: 0 ZDRŽALI SA:0
ods.3 ... PRESTUPY .... Druhé prestupové obdobie po skončení ZČ teda pred Play Off, kedy môže do každého mužstva prestúpiť len jeden hráč, bez výnimky o hráčovi s počtom menším ako je stanovených 7! ZA: 12 PROTI: 3 INÝ NÁVRH:4
ods.5, pís. d) ..... ORGANIZÁTOR 3b PHbL ...... Riadi a zabezpečuje vedenie mužstiev HOKEJBAL Prešov (muži) a HBC BULLS Prešov (mládež, juniori) , kde všetci jeho hráči, ako aj ich prestupy (sezónne, či posezónne odchody) spadajú plne do jeho kompetencií, pokiaľ Vedenie ligy nerozhodne ináč!
V "kauze Daniel SEDLÁK" a Programu na budovanie mužstva pre Extraligu SHbÚ.....hráč zostáva aj naďalej hráčom HBC BULLS Prešov. ZA:3 PROTI:1
ods.5 ..... VEDENIE LIGY .... Mariána PAZDIČA nahradil Zdenko VIAZANKO (MV TRANSPORT). Pôsobenie vo Vedení ligy ukončil Rastislav HOLEČKO (HBC PALUTO LUKYSPORT Prešov).

V DISKUSII Organizátor odpovedal na otázky položené ohľadom Bufetu, Prekladaniu zápasov, Ozvučenia zápasov, Odvolaniam, Krúžku na ZŠ Čsl.ARMÁDY, Košov, Parkovaniu, Pokutám, Trestom, Extralige SHbÚ (HBC DUCKS U19 Košice odohrajú svoje zápasy v Prešove) a pod. Prítomní vzali na VEDOMIE v PLNOM ROZSAHU!

Organizátor 3b PHbL sa na záver prítomným poďakoval a poprial im veľa športových úspechov v sezóne 2016/2017.

2. Tresty:
-----------
Daniel STANISLAV (MV TRANSPORT) trestá sa ZÁKAZOM ČINNOSTI v 3 zápasoch 3b PHbL 2016/2017. Dôvod: Opakované ignorovanie Pozvánky na Schôdzu resp. Zasadanie 3b PHbL.
Peter HRIŠKO (HBC STEMARC Prešov) trestá sa NAPOMENUTÍM za neúčasť na Schôdzi 3b PHbL konanej dňa 25.8.2016.

3. Celoslovenské Školenie rozhodcov GAJARY 31.8.-1.9.2016
----------------------------------------------------------------------
Organizátor 3b PHbL vysiela na celoslovenské školenie Šéfa rozhodcov 3b PHbL Milan VRÁBEL (rozhodca SHbÚ) a Maroš HRIC (rozhodca 3b PHbL). Zo spoločnej pokladne v správe Vedenia ligy im bude vyplatený príspevok vo výške 100€.

Re: LS č.101

(Ja Daniel Stanislav ziadam o znizenie 3 zapasoveho trestu dakujem, 1. 9. 2016 20:03)

Re: Re: LS č.101

(Organizátor 3b PHbL, 2. 9. 2016 21:30)

Organizátor 3b PHbL vyhovel žiadosti hráča Daniel Stanislav (MV TRANSPORT) a znižuje trest na 2 zápasy nepodmienečne.

LS č.100

(Organizátor 3b PHbL, 12. 8. 2016 21:16)

OZNAMY!!!!

1. Predligová SCHÔDZA Vedenia ligy, Vedúcich a kapitánov jednotlivých mužstiev, pozvaných hostí a prípadných záujemcov o štart v 3b PHbL 2016/2017 sa uskutoční vo štvrtok 25.8.2016 od 19 hod. vo WOLKA Bare a Pizzerii na Sidlisku 3. Účasť pozvaných nutná, zabezpečia Vedúci jednotlivých mužtiev!!!

Program: 1. Otvorenie 2. Uzavretie prihlášok a Vyplatenie štartovného pre Sezónu 2016/2017 3. Výklad a Úprava pravidiel 4. Diskusia

Menný zoznam........
Vedenie ligy: Peter Kochan, Karol Žulkovský, Karol Francan, Milan Vrábel, Tomáš Miženko
Vedúci a Kapitáni mužstiev: Marek Fígel, Zdenko Viazanko, Marián Pazdič, Štefan Tóth, Miloslav Soták, Tomáš Lorenčík, Richard Čirč, Dominik Dolhý, Marek Rodák, Anton Ajben
Pozvaní hostia: Daniel Košč, Daniel Stanislav, Daniel Sedlák, Miroslav Hardoň, Peter Hriško, Patrik Dolinský, Marek Sedlák a Ján Gánoci. Ďakujem za hojnú účasť, dochvíľnosť a množstvo pripomienok.

2. Školenie a Nábor nových ROZHODCOV sa uskutoční v stredu 24.8.2016 od 19 hod. v Gallery Drink, Zimná 3, Sekčov. Účasť povinná!!!!

Menný zoznam:
Peter Kochan, Milan Vrábeľ- školiteľ, Karol Francan, Patrik Mitra, Marek Fígel, Peter Hriško, Adam Krivda, Miroslav Sála, Erik Kristek a Dominik Bačovský.

LS č.99

(Organizátor 3b PHbL, 7. 7. 2016 2:11)

Záznam zo schôdze konanej dňa 1.7.2016:

Schôdzu otvoril a viedol Organizátor 3b PHbL Peter KOCHAN, ktorý hneď na úvod vyjadril svoju obrovskú nespokojnosť s účasťou (menej ako 50%) zástupcov mužstiev, ale aj samotného Vedenia ligy, ktoré by malo ísť príkladom ostatným.

Bod 1.: Organizátor 3b PHbL zhodnotil práve skončenú sezónu 2015/2016 za viac ako ÚSPEŠNÚ a poďakoval sa mužstvám, ich zástupcom, fanúšikom ale aj Jánovi Sokolovi, bratom Švaralovcom, František Čirč, Richard Čirč, Daniel Mendzif, Patrik Šoltýs, Lukáš Šoltýs, Dominik Bačovský za jej bezproblémový priebeh.
Ďalšie poďakovanie smerovalo úspešným trénerom nášho hokejbalového krúžku Erikovi Kristekovi a Štefanovi Tóthovi, ktorých zverenci sa v kategórii 1.-2.ročník ZŠ stali Majstrami Slovenska v hokejbale pre rok 2016.

Bod 2.: V spoločnej pokladni v správe Vedenia ligy sa k 30.6.2016 nachádza suma 1201,79 €. Prítomné Vedenie ligy, vedúci a kapitáni mužstiev nevzniesli žiadnu námietku k hospodáreniu a nakladaniu s finančnými prostriedkami.

Bod 3.: Svoje pripomienky a návrhy k Platným pravidlám môžete písať na ..... http://www.presovska-hokejbalova-liga.estranky.sk/clanky/navrhy-a-pripomienky.html ..... k ich prípadnému schváleniu dôjde na schôdzi, ktorá sa bude konať pred začiatkom nového súťažného ročníka.

Bod 4.: Organizátor 3b PHbL oboznámil prítomných s najbližším programom 3b PHbL počas prázdnin t.j.:
a) Ligová schôdza pred Sezónou 2016/2017 bude vo štvrtok 25.8.2016.
b) Podanie prihlášok na Sezónu 2016/2017 je do 25.8.2016 bez výnimiek !!!
c) Prípadna baráž do 3b PHbL sa uskutoční 29.8. a 1.9.2016.
d) 3b Cup 2016 sa bude konať 27.-28.8.2016. Počet mužstiev a štartovné ešte nebolo stanovené.
e) 1.kolo 3b PHbL Sezóna 2016/2017 je naplánované na 3.-4.9.2016

Organizátor 3b PHbL odovzdal prítomým zástupcom HBC PALUTO LUKYSPORT Prešov Pamätné plakety mesta Prešov a vyjadril svoju nevôľu k rozhodnutiu, že mužstvo HBC PALUTO LUKYSPORT Prešov v nasledujúcej sezóne z interných dôvodov už nebude štartovať v 3b PHbL.

V diskusi ďalej Organizátor 3b PHbL predniesol návrh Daniela Stanislava (HBC MV TRANSPORT Prešov), aby sa po každom súťažnom ročníku Stav konta spoločnej pokladne v správe Vedenia ligy rovnal 0 € ...dôvod: Hokejbalový turnaj VRANOV CUP 2016.
Návrh zamietli VŠETCI prítomní zástupcovia Vedenia ligy a jednotlivých mužstiev.

Zástupca mužstva HBK LION FANS Svidník poďakoval za možnosť štartovať v 3b PHbL 2015/2016 a zároveň pozval mužstvá na INFINITY CUP 2016, ktorý sa bude konať 30.-31.7.2016 vo Svidníku.

Organizátor 3b PHbL na záver poprial prítomným príjemné prázdniny a schôdzu ukončil.

LS č.98

(Organizátor 3b PHbL, 28. 6. 2016 22:08)

Organizátor 3b PHbL oznamuje, že stretnutie Vedenia ligy, Vedúcich a kapitánov jednotlivých mužstiev, pozvaných hostí a prípadných záujemcov o štart v 3b PHbL 2016/2017 sa uskutoční v piatok 1.7.2016 od 19 hod. vo WOLKA Bare a Pizzerii na Sidlisku 3. Účasť pozvaných nutná!!!
Program:
1. Vyhodnotenie sezóny 2015/2016
2. Stav financií
3. Úprava pravidiel
4. Diskusia
Menný zoznam Vedenie ligy:
Peter Kochan, Karol Žulkovský, Rastislav Holečko, Karol Francan, Milan Vrábel, Tomáš Miženko, Marián Pazdič
Vedúci a Kapitáni mužstiev:
Daniel Stanislav, Štefan Tóth, Peter Hriško, Marek Jurčenko, Miloslav Soták, Daniel Košč, Tomáš Lorenčík, Richard Čirč, Patrik Dolinský, Marek Sedlák, Dominik Dolhý, Marek Rodák, Juraj Žižák, Jakub Čengeri, Daniel Kožlej, Anton Ajben, Július Lepot
Pozvaní hostia:
Ján Sokol, František Čirč, Róbert Švaral, Stano Švaral, Martin Švaral, Patrik Šoltýs, Daniel Mendzif, Dominik Bačovský, Erik Kristek.
Ďakujem za hojnú účasť a množstvo pripomienok.

LS č.97

(Organizátor 3b PHbL, 18. 6. 2016 14:24)

Tresty:
1. Mužstvo HBC KNIGHTS CACTUS Bardejov trestá sa pokutou 5€, pre porušenie Platných pravidiel bod 2. písmeno n) po druhom finálovom zápase Play Off hranom dňa 15.6.2016 o 18:30 hod.

2. Hráč Pavol ZAVACKÝ /HBC PALUTO LUKYSPORT/ nar. 6.11.1984 trestá sa pokutou 35€ a ZASTAVENÍM ČINNOSTI na 5 stretnutí nepodmienečne od 18.6.2016, pre opakované porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v druhom finálovom zápase Play Off HBC KNIGHTS CACTUS Bardejov - HBC PALUTO LUKYSPORT Prešov, hranom dňa 15.6.2016 od 18:30 hod.

3. Hráč Marko LIČÁK /HBC PALUTO LUKYSPORT/ nar. 18.6.1992 trestá sa pokutou 20€ a ZASTAVENÍM ČINNOSTI na 2 stretnutia nepodmienečne od 18.6.2016, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v druhom finálovom zápase Play Off HBC KNIGHTS CACTUS Bardejov - HBC PALUTO LUKYSPORT Prešov, hranom dňa 15.6.2016 od 18:30 hod.

4. Hráč Patrik RIDILA /HBC PALUTO LUKYSPORT/ nar. 16.8.1979 trestá sa pokutou 20€ a ZASTAVENÍM ČINNOSTI na 2 stretnutia nepodmienečne od 18.6.2016, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v druhom finálovom zápase Play Off HBC KNIGHTS CACTUS Bardejov - HBC PALUTO LUKYSPORT Prešov, hranom dňa 15.6.2016 od 18:30 hod.

5. Hráč Peter ŠPANIEL /HBC PALUTO LUKYSPORT/ nar. 29.1.1975 trestá sa pokutou 20€ a ZASTAVENÍM ČINNOSTI na 2 stretnutia nepodmienečne od 18.6.2016, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v druhom finálovom zápase Play Off HBC KNIGHTS CACTUS Bardejov - HBC PALUTO LUKYSPORT Prešov, hranom dňa 15.6.2016 od 18:30 hod.

6. Hráč Marek JURČENKO /HBC PALUTO LUKYSPORT/ nar. 7.7.1975 trestá sa pokutou 20€ a ZASTAVENÍM ČINNOSTI na 2 stretnutia nepodmienečne od 18.6.2016, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v druhom finálovom zápase Play Off HBC KNIGHTS CACTUS Bardejov - HBC PALUTO LUKYSPORT Prešov, hranom dňa 15.6.2016 od 18:30 hod.

Re: LS č.97

(Marek Jurčenko, 20. 6. 2016 10:12)

Ako kapitán mužstva PALUTO LUKYSPORT Prešov sa odvolávam voči výške uložených pokút a zároveň aj voči trestu zastavenia činnosti u hráčov č.2,3,4,5,6 v LS č.97. Dôvodom pre zníženie výšky pokút a zrušenia zastavenia činností na 5 resp. 2 zápasy nepodmienečne u dotknutých hráčov je skutočnosť, že tresty neboli uložené v súlade s Platnými pravidlami bod 1. písm. n). V prípade hráča Pavla Zavackého sa pri uložení vyššieho trestu 10 min. OT nejednalo o hrubé nešportové správanie, preto v súlade s Platnými pravidlami bod 1. písm. n) mal byť potrestaný pokutou 5€. Konanie hráčov Marko Ličák, Patrik Ridila, Peter Španiel a Marek JURČENKO možno chápať ako hrubé nešportové správanie za čo im boli uložené aj vyššie tresty 10 min. OT, avšak vzhľadom k tomu, že u všetkých menovaných hráčov sa jednalo o prvé previnenie, mala im byť uložená pokuta vo výške 10€ tak, ako sa to riešilo v prípade hráčov z iných mužstiev, ktorým bol uložený vyšší trest za obdobné konanie. Vzhľadom k tomu, že ani jednému zo spomenutých hráčov PALUTA nebol uložený vyšší trest DKZ, bod 1. písm. n) trest zastavenia činnosti nepodmienečne v prípade uloženia vyššieho trestu 10 min. OT priamo neumožňuje, ale nepriamo o uložení dodatočných trestov môže rozhodnúť vedenie ligy. Takže s prihliadnutím na uvedený odsek v bode 1 písm. n) Platných pravidiel muselo o uložení vyššie spomenutých trestov rozhodnúť vedenie ligy (spolu s organizátorom má 7 členov). Nakoľko takéto rozhodnutie vedenia ligy vnímam ako likvidačné, pretože sa jedná o jednu päťku hráčov, ktorá nemôže z dôvodu rozhodnutia "od zeleného stola" zasiahnuť do zvyšných finálových bojov, žiadam organizátora 3b PHbl o zverejnenia nasledujúcich informácii:
1. kto konkrétne dal podnet na uloženie dodatočných trestov v prípade uloženia 10 min. OT
2. kedy a kde zasadalo vedenie ligy
3. kto zo 7 členov sa na ňom zúčastnil a ako hlasoval
Vzhľadom na vyššie uvedené preto v súlade s Platnými pravidlami bod 1. písm. n) navrhujem uložiť: hráč Pavol Zavacký - pokuta 5€
hráči Marko Ličák, Patrik Ridila, Peter Španiel a Marek JURČENKO - pokuta 10€.
Tresty zastavenia činnosti nepodmienečne zrušiť v plnom rozsahu.
Záverom je potrebné uviesť, že k športu patria aj emócie a v prípade finálových zápasov sú tie emócie vyhrotené ešte troška viac. To čo sa udialo v závere druhého finálového zápasu síce k hokejbalu nepatrí, ale je jeho súčasťou a na jej vzniku majú podiel obidva zainteresované strany. Čo ma ale viac mrzí, je aj napriek tomu že mužstvo PALUTO predstavuje kvalitu v hokejbale a zápasy s nami môžu kvalitatívne posunúť vyššie aj iné mužstva(nehľadiac na výsledky), PALUTO sa ako mužstvo dlhodobo vyvíjalo a to kto za neho hrá je hlavne z dôvodu veľmi dobrých vzťahov a väzieb medzi hráčmi, predsa v lige existuje snaha niektorých ľudí považovať PALUTO za akési "zlo" v PHbl (napr. prečo hrajú za nás chlapci zo Svidníka a za iných nie - je to o dobrých vzťahoch a túto možnosť posilniť sa má každé mužstvo). Výsledkom tohto ťaženia je napr. aj uloženie týchto vymyslených trestov s cieľom uškodiť mužstvu počas finálovej série. Preto na základe týchto zistení a po dlhej "debate" s Rasťom Holečkom, jedným zo zakladateľov a dušou PALUTA robíme rozhodnutie, ktoré niektorým ľuďom z ligy urobí úsmev na tvári, pretože už konečne budú môcť dosiahnuť niečo, čo pri PALUTE by sa im ťažko podarilo. Nehľadiac na to ako dopadne dané odvolenie, môžem len skonštatovať, že či sa to niekomu páči alebo nie, v starej ale aj novej ére prešovského hokejbalu bolo PALUTO mužstvom, proti ktorému sa každý chcel vytiahnuť a vyhrať nad nim. Od budúcej sezóny to však bude už len minulosťou, pretože po tohtoročnej finálovej sérii mužstvo PALUTO LUYSPORT svoje účinkovanie v PHbl končí.


« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

následující »