Choď na obsah Choď na menu
 


Ligové správy

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

LS č.100

(Organizátor 3b PHbL, 12. 8. 2016 21:16)

OZNAMY!!!!

1. Predligová SCHÔDZA Vedenia ligy, Vedúcich a kapitánov jednotlivých mužstiev, pozvaných hostí a prípadných záujemcov o štart v 3b PHbL 2016/2017 sa uskutoční vo štvrtok 25.8.2016 od 19 hod. vo WOLKA Bare a Pizzerii na Sidlisku 3. Účasť pozvaných nutná, zabezpečia Vedúci jednotlivých mužtiev!!!

Program: 1. Otvorenie 2. Uzavretie prihlášok a Vyplatenie štartovného pre Sezónu 2016/2017 3. Výklad a Úprava pravidiel 4. Diskusia

Menný zoznam........
Vedenie ligy: Peter Kochan, Karol Žulkovský, Karol Francan, Milan Vrábel, Tomáš Miženko
Vedúci a Kapitáni mužstiev: Marek Fígel, Zdenko Viazanko, Marián Pazdič, Štefan Tóth, Miloslav Soták, Tomáš Lorenčík, Richard Čirč, Dominik Dolhý, Marek Rodák, Anton Ajben
Pozvaní hostia: Daniel Košč, Daniel Stanislav, Daniel Sedlák, Miroslav Hardoň, Peter Hriško, Patrik Dolinský, Marek Sedlák a Ján Gánoci. Ďakujem za hojnú účasť, dochvíľnosť a množstvo pripomienok.

2. Školenie a Nábor nových ROZHODCOV sa uskutoční v stredu 24.8.2016 od 19 hod. v Gallery Drink, Zimná 3, Sekčov. Účasť povinná!!!!

Menný zoznam:
Peter Kochan, Milan Vrábeľ- školiteľ, Karol Francan, Patrik Mitra, Marek Fígel, Peter Hriško, Adam Krivda, Miroslav Sála, Erik Kristek a Dominik Bačovský.

LS č.99

(Organizátor 3b PHbL, 7. 7. 2016 2:11)

Záznam zo schôdze konanej dňa 1.7.2016:

Schôdzu otvoril a viedol Organizátor 3b PHbL Peter KOCHAN, ktorý hneď na úvod vyjadril svoju obrovskú nespokojnosť s účasťou (menej ako 50%) zástupcov mužstiev, ale aj samotného Vedenia ligy, ktoré by malo ísť príkladom ostatným.

Bod 1.: Organizátor 3b PHbL zhodnotil práve skončenú sezónu 2015/2016 za viac ako ÚSPEŠNÚ a poďakoval sa mužstvám, ich zástupcom, fanúšikom ale aj Jánovi Sokolovi, bratom Švaralovcom, František Čirč, Richard Čirč, Daniel Mendzif, Patrik Šoltýs, Lukáš Šoltýs, Dominik Bačovský za jej bezproblémový priebeh.
Ďalšie poďakovanie smerovalo úspešným trénerom nášho hokejbalového krúžku Erikovi Kristekovi a Štefanovi Tóthovi, ktorých zverenci sa v kategórii 1.-2.ročník ZŠ stali Majstrami Slovenska v hokejbale pre rok 2016.

Bod 2.: V spoločnej pokladni v správe Vedenia ligy sa k 30.6.2016 nachádza suma 1201,79 €. Prítomné Vedenie ligy, vedúci a kapitáni mužstiev nevzniesli žiadnu námietku k hospodáreniu a nakladaniu s finančnými prostriedkami.

Bod 3.: Svoje pripomienky a návrhy k Platným pravidlám môžete písať na ..... http://www.presovska-hokejbalova-liga.estranky.sk/clanky/navrhy-a-pripomienky.html ..... k ich prípadnému schváleniu dôjde na schôdzi, ktorá sa bude konať pred začiatkom nového súťažného ročníka.

Bod 4.: Organizátor 3b PHbL oboznámil prítomných s najbližším programom 3b PHbL počas prázdnin t.j.:
a) Ligová schôdza pred Sezónou 2016/2017 bude vo štvrtok 25.8.2016.
b) Podanie prihlášok na Sezónu 2016/2017 je do 25.8.2016 bez výnimiek !!!
c) Prípadna baráž do 3b PHbL sa uskutoční 29.8. a 1.9.2016.
d) 3b Cup 2016 sa bude konať 27.-28.8.2016. Počet mužstiev a štartovné ešte nebolo stanovené.
e) 1.kolo 3b PHbL Sezóna 2016/2017 je naplánované na 3.-4.9.2016

Organizátor 3b PHbL odovzdal prítomým zástupcom HBC PALUTO LUKYSPORT Prešov Pamätné plakety mesta Prešov a vyjadril svoju nevôľu k rozhodnutiu, že mužstvo HBC PALUTO LUKYSPORT Prešov v nasledujúcej sezóne z interných dôvodov už nebude štartovať v 3b PHbL.

V diskusi ďalej Organizátor 3b PHbL predniesol návrh Daniela Stanislava (HBC MV TRANSPORT Prešov), aby sa po každom súťažnom ročníku Stav konta spoločnej pokladne v správe Vedenia ligy rovnal 0 € ...dôvod: Hokejbalový turnaj VRANOV CUP 2016.
Návrh zamietli VŠETCI prítomní zástupcovia Vedenia ligy a jednotlivých mužstiev.

Zástupca mužstva HBK LION FANS Svidník poďakoval za možnosť štartovať v 3b PHbL 2015/2016 a zároveň pozval mužstvá na INFINITY CUP 2016, ktorý sa bude konať 30.-31.7.2016 vo Svidníku.

Organizátor 3b PHbL na záver poprial prítomným príjemné prázdniny a schôdzu ukončil.

LS č.98

(Organizátor 3b PHbL, 28. 6. 2016 22:08)

Organizátor 3b PHbL oznamuje, že stretnutie Vedenia ligy, Vedúcich a kapitánov jednotlivých mužstiev, pozvaných hostí a prípadných záujemcov o štart v 3b PHbL 2016/2017 sa uskutoční v piatok 1.7.2016 od 19 hod. vo WOLKA Bare a Pizzerii na Sidlisku 3. Účasť pozvaných nutná!!!
Program:
1. Vyhodnotenie sezóny 2015/2016
2. Stav financií
3. Úprava pravidiel
4. Diskusia
Menný zoznam Vedenie ligy:
Peter Kochan, Karol Žulkovský, Rastislav Holečko, Karol Francan, Milan Vrábel, Tomáš Miženko, Marián Pazdič
Vedúci a Kapitáni mužstiev:
Daniel Stanislav, Štefan Tóth, Peter Hriško, Marek Jurčenko, Miloslav Soták, Daniel Košč, Tomáš Lorenčík, Richard Čirč, Patrik Dolinský, Marek Sedlák, Dominik Dolhý, Marek Rodák, Juraj Žižák, Jakub Čengeri, Daniel Kožlej, Anton Ajben, Július Lepot
Pozvaní hostia:
Ján Sokol, František Čirč, Róbert Švaral, Stano Švaral, Martin Švaral, Patrik Šoltýs, Daniel Mendzif, Dominik Bačovský, Erik Kristek.
Ďakujem za hojnú účasť a množstvo pripomienok.

LS č.97

(Organizátor 3b PHbL, 18. 6. 2016 14:24)

Tresty:
1. Mužstvo HBC KNIGHTS CACTUS Bardejov trestá sa pokutou 5€, pre porušenie Platných pravidiel bod 2. písmeno n) po druhom finálovom zápase Play Off hranom dňa 15.6.2016 o 18:30 hod.

2. Hráč Pavol ZAVACKÝ /HBC PALUTO LUKYSPORT/ nar. 6.11.1984 trestá sa pokutou 35€ a ZASTAVENÍM ČINNOSTI na 5 stretnutí nepodmienečne od 18.6.2016, pre opakované porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v druhom finálovom zápase Play Off HBC KNIGHTS CACTUS Bardejov - HBC PALUTO LUKYSPORT Prešov, hranom dňa 15.6.2016 od 18:30 hod.

3. Hráč Marko LIČÁK /HBC PALUTO LUKYSPORT/ nar. 18.6.1992 trestá sa pokutou 20€ a ZASTAVENÍM ČINNOSTI na 2 stretnutia nepodmienečne od 18.6.2016, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v druhom finálovom zápase Play Off HBC KNIGHTS CACTUS Bardejov - HBC PALUTO LUKYSPORT Prešov, hranom dňa 15.6.2016 od 18:30 hod.

4. Hráč Patrik RIDILA /HBC PALUTO LUKYSPORT/ nar. 16.8.1979 trestá sa pokutou 20€ a ZASTAVENÍM ČINNOSTI na 2 stretnutia nepodmienečne od 18.6.2016, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v druhom finálovom zápase Play Off HBC KNIGHTS CACTUS Bardejov - HBC PALUTO LUKYSPORT Prešov, hranom dňa 15.6.2016 od 18:30 hod.

5. Hráč Peter ŠPANIEL /HBC PALUTO LUKYSPORT/ nar. 29.1.1975 trestá sa pokutou 20€ a ZASTAVENÍM ČINNOSTI na 2 stretnutia nepodmienečne od 18.6.2016, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v druhom finálovom zápase Play Off HBC KNIGHTS CACTUS Bardejov - HBC PALUTO LUKYSPORT Prešov, hranom dňa 15.6.2016 od 18:30 hod.

6. Hráč Marek JURČENKO /HBC PALUTO LUKYSPORT/ nar. 7.7.1975 trestá sa pokutou 20€ a ZASTAVENÍM ČINNOSTI na 2 stretnutia nepodmienečne od 18.6.2016, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v druhom finálovom zápase Play Off HBC KNIGHTS CACTUS Bardejov - HBC PALUTO LUKYSPORT Prešov, hranom dňa 15.6.2016 od 18:30 hod.

Re: LS č.97

(Marek Jurčenko, 20. 6. 2016 10:12)

Ako kapitán mužstva PALUTO LUKYSPORT Prešov sa odvolávam voči výške uložených pokút a zároveň aj voči trestu zastavenia činnosti u hráčov č.2,3,4,5,6 v LS č.97. Dôvodom pre zníženie výšky pokút a zrušenia zastavenia činností na 5 resp. 2 zápasy nepodmienečne u dotknutých hráčov je skutočnosť, že tresty neboli uložené v súlade s Platnými pravidlami bod 1. písm. n). V prípade hráča Pavla Zavackého sa pri uložení vyššieho trestu 10 min. OT nejednalo o hrubé nešportové správanie, preto v súlade s Platnými pravidlami bod 1. písm. n) mal byť potrestaný pokutou 5€. Konanie hráčov Marko Ličák, Patrik Ridila, Peter Španiel a Marek JURČENKO možno chápať ako hrubé nešportové správanie za čo im boli uložené aj vyššie tresty 10 min. OT, avšak vzhľadom k tomu, že u všetkých menovaných hráčov sa jednalo o prvé previnenie, mala im byť uložená pokuta vo výške 10€ tak, ako sa to riešilo v prípade hráčov z iných mužstiev, ktorým bol uložený vyšší trest za obdobné konanie. Vzhľadom k tomu, že ani jednému zo spomenutých hráčov PALUTA nebol uložený vyšší trest DKZ, bod 1. písm. n) trest zastavenia činnosti nepodmienečne v prípade uloženia vyššieho trestu 10 min. OT priamo neumožňuje, ale nepriamo o uložení dodatočných trestov môže rozhodnúť vedenie ligy. Takže s prihliadnutím na uvedený odsek v bode 1 písm. n) Platných pravidiel muselo o uložení vyššie spomenutých trestov rozhodnúť vedenie ligy (spolu s organizátorom má 7 členov). Nakoľko takéto rozhodnutie vedenia ligy vnímam ako likvidačné, pretože sa jedná o jednu päťku hráčov, ktorá nemôže z dôvodu rozhodnutia "od zeleného stola" zasiahnuť do zvyšných finálových bojov, žiadam organizátora 3b PHbl o zverejnenia nasledujúcich informácii:
1. kto konkrétne dal podnet na uloženie dodatočných trestov v prípade uloženia 10 min. OT
2. kedy a kde zasadalo vedenie ligy
3. kto zo 7 členov sa na ňom zúčastnil a ako hlasoval
Vzhľadom na vyššie uvedené preto v súlade s Platnými pravidlami bod 1. písm. n) navrhujem uložiť: hráč Pavol Zavacký - pokuta 5€
hráči Marko Ličák, Patrik Ridila, Peter Španiel a Marek JURČENKO - pokuta 10€.
Tresty zastavenia činnosti nepodmienečne zrušiť v plnom rozsahu.
Záverom je potrebné uviesť, že k športu patria aj emócie a v prípade finálových zápasov sú tie emócie vyhrotené ešte troška viac. To čo sa udialo v závere druhého finálového zápasu síce k hokejbalu nepatrí, ale je jeho súčasťou a na jej vzniku majú podiel obidva zainteresované strany. Čo ma ale viac mrzí, je aj napriek tomu že mužstvo PALUTO predstavuje kvalitu v hokejbale a zápasy s nami môžu kvalitatívne posunúť vyššie aj iné mužstva(nehľadiac na výsledky), PALUTO sa ako mužstvo dlhodobo vyvíjalo a to kto za neho hrá je hlavne z dôvodu veľmi dobrých vzťahov a väzieb medzi hráčmi, predsa v lige existuje snaha niektorých ľudí považovať PALUTO za akési "zlo" v PHbl (napr. prečo hrajú za nás chlapci zo Svidníka a za iných nie - je to o dobrých vzťahoch a túto možnosť posilniť sa má každé mužstvo). Výsledkom tohto ťaženia je napr. aj uloženie týchto vymyslených trestov s cieľom uškodiť mužstvu počas finálovej série. Preto na základe týchto zistení a po dlhej "debate" s Rasťom Holečkom, jedným zo zakladateľov a dušou PALUTA robíme rozhodnutie, ktoré niektorým ľuďom z ligy urobí úsmev na tvári, pretože už konečne budú môcť dosiahnuť niečo, čo pri PALUTE by sa im ťažko podarilo. Nehľadiac na to ako dopadne dané odvolenie, môžem len skonštatovať, že či sa to niekomu páči alebo nie, v starej ale aj novej ére prešovského hokejbalu bolo PALUTO mužstvom, proti ktorému sa každý chcel vytiahnuť a vyhrať nad nim. Od budúcej sezóny to však bude už len minulosťou, pretože po tohtoročnej finálovej sérii mužstvo PALUTO LUYSPORT svoje účinkovanie v PHbl končí.

Re: Re: LS č.97

(Peter, 20. 6. 2016 19:47)

Pan Jurcenko,nejednalo sa v pripade Zavackeho o hrube porusenie pravidiel????50 ludi videlo,ako sa zahnal na rozhodcu po udelení trestu...toto je na vylučenie z ligy a nie na stopku par zapasov...

Re: Re: Re: LS č.97

(Mišo, 20. 6. 2016 22:01)

Všetky hviezdy, ktoré hrajú v Prešovskej lige by sa mali zamyslieť nad svojím chovaním a vystupovaním. Mali by ste sa zamyslieť, čo malo byť vaším hlavným cieľom v novovytvorenej a budujúcej sa súťaži.
Bohužiaľ jeden i..... odsekne ruku chlapcovi, druhý nedokáže za dva roky pochopiť, že nehraje na ľade a už vôbec nie extraligu vo Svidníku a tretí si myslí, že len okolo neho sa točí tento svet!
Už vôbec nehovorím o 40 ročných dospelých chlapoch s rodinami, ktorí ešte začnu vyplakávať, že ako im všetci ubližujú.
Prosím zobuďte sa, prídite si zahrať, rozdať deťom hokejky a svoje umenie dokazujte tam, kde ste to v tejto sezóne práve vy majstri sveta totálne do.... .

Re: Re: Re: Re: LS č.97

(Marek, 21. 6. 2016 0:57)

Aj ked som momentalne trosku mimo diania, nemozem sa na to pozerat ako pani z Paluta opat raz mutia vody a konecne aspon raz nepovedia celu pravdu, prestanu vsetkych zavadzat, lebo ja uz mam toho dost. Minula sezona a vyplakane finale, ked nikto nevie, ako odmietli nastupit na finalove zapasy pokial sa nebude hrat tak, ako oni povedia. A presne , tak ako aj teraz vyhrazky nenastupenim a ukonceni sezony, lebo su vsetci proti nim. Minula sezona kontumacna prehra vo finale Kosickej ligy a na vine bol organizator Presovskej, lebo len pol roka dopredu urobil rozpis, ktorí oni maju totalne v rici.
A tato sezona? Likvidacne a vymyslene tresty, ktore im maju uskodit, lebo ide o ich prve previnenia, tak preto koncia a v dalsej sezone hrat nebudu. Trapne! Co tak opat povedat pravdu, ze sa k vam v sobotu konecne dostala sprava o chystanom pravidle do buducej sezony o maximalnom pocte extraligovych hracov v muzstve a to dvoch! Prestante sa konecne tvarit ako neviniatka a vsetkych dookola obvinovat.

Re: Re: LS č.97

(Milan , 21. 6. 2016 10:50)

Videl som vsetko a tresty su podľa mna uložené správne a nechápem ze kapitán sa tu este vyjadruje a sám na konci na padol hráča ktorý bol lepší ako on a tym ze zanim nevládal ho drsne napadol nechápem prečo aj on nemá trest

Re: Re: Re: LS č.97

(Organizátor 3b PHbL, 21. 6. 2016 21:37)

1. Organizátor 3b PHbL akceptuje odvolanie kapitána mužstva HBC PALUTO LUKYSPORT Prešov Mareka Jurčenka, nie však v plnom rozsahu a to následovne:

Hráč Pavol ZAVACKÝ /HBC PALUTO LUKYSPORT/ nar. 6.11.1984 trest ostáva v platnosti!

Hráč Marko LIČÁK /HBC PALUTO LUKYSPORT/ nar. 18.6.1992 trestá sa pokutou 20€ a PODMIENEČNÝM ZASTAVENÍM ČINNOSTI na 2 stretnutia do 1.8.2016!

Hráč Patrik RIDILA /HBC PALUTO LUKYSPORT/ nar. 16.8.1979 trestá sa pokutou 20€ a ZASTAVENÍM ČINNOSTI na 1 stretnutie nepodmienečne od 21.6.2016!

Hráč Peter ŠPANIEL /HBC PALUTO LUKYSPORT/ nar. 29.1.1975 trestá sa pokutou 20€ a ZASTAVENÍM ČINNOSTI na 1 stretnutie nepodmienečne od 21.6.2016!

Hráč Marek JURČENKO /HBC PALUTO LUKYSPORT/ nar. 7.7.1975 trestá sa pokutou 20€ a ZASTAVENÍM ČINNOSTI na 1 stretnutie nepodmienečne od 21.6.2016!

2. Výsledok nedohraného druhého finálového zápasu (čas 43:47) ostáva v platnosti, tak ako vol dosiahnutý na ihrisku t.j. HBC KNIGHTS CACTUS Bardejov - HBC PALUTO LUKYSPORT Prešov 3:1!

LS č.96

(Organizátor 3b PHbL, 12. 6. 2016 12:37)

1. Mužstvo HBK ZONE CODE Vranov trestá sa pokutou 30€, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno i) t.j. za Nedostavenie sa na zápas plánovaný na 12.6.2016 o 11 hod.

2. Upozorňujem Vedúcich jednotlivých mužstiev na Platné pravidlá bod 1. písmeno i), ktorý znie: "Vedúci resp. kapitán mužstva VŽDY zodpovedá za hráčsku lavicu, ako aj za prípadne chovanie sa vlastných fanúšikov, t.j. v zápasoch vystupuje, aj ako Usporiadateľ daného stretnutia".

3. Dôrazne upozorňujem mužstvo HBC ECOMAX SII. a jeho "Fanklub" na Platné pravidlá bod 2. písmeno l), ktorý znie: "Hráči, ako aj realizačné tými resp. fanúšikovia jednotlivých tímov by sa mali zdržať, akýchkoľvek prejavov VULGÁRNOSTI, keďže ide o spoločensko-športové podujatie prístupné širokej verejnosti".

LS č.95

(Organizátor 3b PHbL, 11. 6. 2016 13:31)

Hráč Július HEŘMANEK /HBC ECOMAX SII. Prešov/ nar. 6.8.1979 trestá sa pokutou 5€, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC PALUTO LUKYSPORT - HBC ECOMAX SII. , hranom dňa 11.6.2016 od 9 hod..

LS č.94

(Organizátor 3b PHbL, 9. 6. 2016 15:50)

Tresty:
1. Hráč Michal KOMA /HBC ECOMAX SII. Prešov/ nar. 21.2.1987 trestá sa pokutou 5€, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC ECOMAX SII. - HBC PALUTO LUKYSPORT, hranom dňa 7.6.2016 od 18hod.

2. Hráč Tomáš HRUBY /HBC ECOMAX SII. Prešov/ nar. 5.2.1985 trestá sa pokutou 10€, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC ECOMAX SII. - HBC PALUTO LUKYSPORT, hranom dňa 7.6.2016 od 18hod.

3. Hráč Tomáš LEHET /HBC ECOMAX SII. Prešov/ nar. 2.2.1987 trestá sa pokutou 10€, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC ECOMAX SII. - HBC PALUTO LUKYSPORT, hranom dňa 7.6.2016 od 18hod.

4. Hráč Radoslav JURIČKO /HBC ECOMAX SII. Prešov/ nar. 2.10.1978 trestá sa pokutou 20€ a ZASTAVENÍM ČINNOSTI na 1 stretnutie nepodmienečne od 10.6.2016, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC ECOMAX SII. - HBC PALUTO LUKYSPORT, hranom dňa 7.6.2016 od 18hod.

LS č.93

(Organizátor 3b PHbL, 6. 6. 2016 20:29)

1.Trest:
Hráč Peter DUHAN /HBC KNIGHTS CACTUS Bardejov/ nar. 7.6.1985 trestá sa pokutou 5€, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBK ZONE CODE Vranov - HBC KNIGHTS CACTUS Bardejov, hranom dňa 5.6.2016 od 9hod.

2.Oznam:
Vedenie ligy schválilo príspevok zo Spoločnej pokladne v správe Vedenia ligy vo výške 110€ pre mužstvo HBC KNIGHTS CACTUS Bardejov, ako reprezentanta 3b PHbL na prestížnom a najväčšom hokejbalovom turnaji v strednej Európe ORSZÁGH Cup 2016, ktorý sa bude konať v B.Bystrici 18.-19.6.2016.

Re: LS č.93

(Dominik Dolhý, 7. 6. 2016 16:35)

Ako vedúci a kapitán mužstva v mene HBC Knights Cactus BJ sa chcem poďakovať za podporu zo strany 3B PHbL pred blížiacim sa Országh Cupom 2016.

LS č.92

(Organizátor 3b PHbL, 29. 5. 2016 15:13)

Hráč Pavol ZAVACKÝ /HBC PALUTO LUKYSPORT/ nar. 6.11.1984 trestá sa pokutou 20€ a ZASTAVENÍM ČINNOSTI na 2 stretnutia nepodmienečne od 30.5.2016, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v prvom semifinálovom zápase Play Off HBC PALUTO LUKYSPORT - HBC ECOMAX SII., hranom dňa 29.5.2016 od 9:00 hod.

Re: LS č.92

(Marek Jurčenko, 3. 6. 2016 10:44)

Ako kapitán mužstva HBC PALUTO LUKYSPORT sa odvolávam voči výške uloženého trestu zastavením činnosti na 2 stretnutia nepodmienečne. Vzhľadom k tomu, že sa u hráča Pavla ZAVACKÉHO jedná o prvé závažne porušenie Platných pravidiel v sezóne 2015/2016, navrhujem s účinnosťou od 4.6.2016 podmienečný odklad zastavenia činnosti na 2 stretnutia do ukončenia sezóny 2015/2016.

Re: Re: LS č.92

(Organizátor 3b PHbL, 3. 6. 2016 14:24)

Zamietam odvolanie kapitána HBC PALUTO LUKYSPORT Prešov Mareka JURČENKA voči udelenému trestu uvedenému v LS č.92 hráčovi Pavol ZAVACKÝ.
Dôvod: Platné pravidlá bod č.1 pís. s).

Re: Re: Re: LS č.92

(Marek Jurčenko, 3. 6. 2016 19:41)

Marek Jurčenko ako kapitán mužstva HBC PALUTO LUKYSPORT PREŠOV týmto žiadam organizátora 3b PHbl o odloženie trestu zastavenia činností pre hráča Pavla Zavackého. Dôvodom na odloženie trestu je prejavená úprimná ľútosť hráča.

Re: Re: Re: Re: LS č.92

(Vedenie ligy, 6. 6. 2016 20:20)

Rozhodnutie Vedenia ligy:
Trest pre hráča Pavol Zavacký (HBC PALUTO LUKYSPORT Prešov) nar. 6.11.1984 ostáva v platnosti v plnom rozsahu, tak ako bol udelený Organizátorom 3b PHbL v LS č.92.


« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

následující »