Choď na obsah Choď na menu
 


Ligové správy

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Re: LS č.126

(Organizátor 3b PHbL, 24. 12. 2016 19:51)

Organizátor 3b PHbL VYHOVEL žiadostiam ved. tímov Ján Gánoci a Miloslav SOTÁK a upravuje tresty pre Róbert HORVÁTH (HBC UNIVERZÁL Košice) a Miloslav SOTÁK (HBC EAGLES Prešov) na PODMIENEČNÉ do konca súťažného ročníka 2016/2017 s platnosťou od 24.12.2016.

LS č.125

(Organizátor 3b PHbL, 21. 12. 2016 23:30)

Ligová schôdza 20.12.2016 - ZÁVER
---------------------------------------------
1.Ligovú schôdzu otvoril a viedol Organizátor 3b PHbL Peter KOCHAN.
Počet prítomných: Vedenie ligy - 6/6, Vedúci a kapitáni mužstiev - 9/19, Hostia - 5.

2. Organizátor 3b PHbL ďalej zhodnotil Jesennú časť ročníka 2016/2017 pozitívne, až na jedinú "škvrnu" v podaní hráča HBK DUKLA Svidník Branislava MYDLU (inzultácia rozhodcu).

3. Aktuálny stav financií v Ligovej pokladni ku dňu 20.21.2016 je spolu 5.184,95€. Bez pripomienok prítomných.

4. Program počas Zimnej prestávky:
31.12.2016 ..... 1.ročník Pohár Predsedu VMČ č.6, ktorý sa bude konať na ihrisku ZŠ M.Námestie za účasti HBC BULLS U18, HBK KOŇARE, HBC SPARTANS a DUPE FRIENDS Team pod patronátom 3b PHbL. ZA-15, PROTI- 0
7.1.2017 ..... Charitatívny zápas HBC BULLS U18 - KARATE KLUB Prešov na ihrisku ZŠ Čsl.Armády pod patronátom 3b PHbL. K zápasu bola vyhlásená zbierka "Dobré euro č.3". ZA-13, PROTI- 0, ZDRŽALI SA- 2
19.2.2017 ..... Zápas HVIEZD 3b PHbL medzi TOTH Team vs. ZULKOVSKY Team, kde kapitáni dnešným dňom t.j. 21.12.2016 ZAČÍNAJÚ DRAFT (právo prvého výberu má Štefan TÓTH/HBC STEMARC Prešov). Podmienkou je, aby v oboch mužstvách malo zastúpenie všetkých 12 ligových mužstiev (min. 1 hráč) s max. počtom 15 hráčov + 2 brankári. Súčasťou Zápasu HVIEZD budú aj dovednostné súťaže v presnosti streľby, rýchlosti, súťaž brankárov a pod. všetko pod patronátom 3b PHbL a dohľadom Organizátora 3b PHbL. ZA-15, PROTI- 0

5. Zmeny v pravidlách 3b PHbL:
..... bod 1 pís. r) znie ....
Všetky Prešovské mužstvá 3b PHbL sú aktívne zapojené do fungovania hokejbalového krúžku. V deň jeho konania (spravidla piatok 14:00 - 18:00hod.) sú podľa vypracovaného rozpisu (určí Štefan TÓTH) povinné zabezpečiť dozor v počte 2+2 t.j. 2 zástupcovia na čas 14-16 hod. a 2 zástupcovia na čas 16-18 hod. bez výnimiek (trénerov vynímajúc) !

V dobe trvania akéhokoľvek hokejbalového turnaja (mestský, školský, Extraliga a pod.) pod patronátom 3b PHbL a ZŠ Čsl.Armády sú mužstvá povinné na jeho zabezpečenie vyslať minimálne jedného zástupcu/hráča bez výnimiek (trénerov vynímajúc) !

V prípade neúčasti bude mužstvo potrestané pokutou Organizátorom 3b PHbL.

Tréneri:
1., 2., 3. ročník ZŠ Mgr. Marek JURČENKO (HBC ECOMAX SII. Prešov) a Ivan DURKÁČ (HBC STEMARC Prešov)
4., 5., 6., 7. ročník ZŠ Peter KOCHAN (Organizátor 3b PHbL, HBC BULLS U18 Prešov) a Erik KRISTEK (HBC TORNADO Prešov).
ZA- 15, PROTI- 0

..... bod 1, pís. d) znie .....
Všetky ligové zápasy sa môžu odohrať iba na schválených ihriskách Organizátorom 3b PHbL. V našom prípade ide o ihrisko v areáli ZŠ Čsl. Armády na Sídlisku II., ihrisko v areáli TJ MASA vo Vranove n/Topľou, ihrisko GMT projekt Aréne vo Svidníku a ihrisko SDB na Sídlisku Vinbarg v Bardejove.

6. Rôzne:
- Organizátor 3b PHbL zodpovedal na položené otázky a poprosil Vedúcich mužstiev, aby tlmočili odkaz všetkým hráčom ohľadom zdržania sa nemiestných, arogantných, primitívnych a nič neriešiacich komentárov (aj v prípade Platných pravidiel) na FB stránke 3b PHbL a smerovali svoje požiadavky do rubriky na to určenej.
- Školenie rozhodcov SHbÚ by sa malo konať v mesiaci Január v Martine a záujem o neho prejavili Peter HRIŠKO (HBC STEMARC Prešov) a Miroslav SÁLA (HBC ECOMAX SII. Prešov).

- Organizátor 3b PHbL ďalej informoval prítomných o projekte od sezóny 2017/2018 prihlásiť mladších žiakov zo ZŠ Čsl.Armády (hokejbalový krúžok 1.-3.ročník)do Hokejbalovej Extraligy SHbÚ U12. , ako aj vytvorení 3b JUNIOR HbL žiakov ZŠ v mesiacoch marec až jún 2017 s pomocou ZŠ Čsl.Armády a mesta Prešov. Projekt sa stretol s kladným postojom všetkých prítomných. ZA-15, PROTI- 0

- Vedúci mužstva HBC STEMARC Štefan TÓTH podal návrh na úpravu pravidla bod 1 pís. i) , ktorý žiaľ hlasovaním NEPREŠIEL. ZA- 6, PROTI- 7, ZDRŽALI SA- 2.

Organizátor 3b PHbL sa na záver prítomným poďakoval a poprial im Pokojné prežitie Vianočných sviatkov a Šťastný Nový rok 2017.

LS č.124

(Organizátor 3b PHbL, 16. 12. 2016 19:36)

TRESTY:
1. Organizátor 3b PHbL trestá mužstvo HBK KOŇARE Prešov pokutou 15€, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno r), bez možnosti odvolania sa!

2. Organizátor 3b PHbL trestá mužstvo HBC SPARTANS Prešov pokutou 15€, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno r), bez možnosti odvolania sa!

3. Organizátor 3b PHbL trestá mužstvo HBC ECOMAX SII. Prešov pokutou 20€, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno r), bez možnosti odvolania sa!

OZNAM:
1. Organizátor 3b PHbL dňa 16.12.2016 ukončil Jesennú časť súťažného ročníka 2016/2017 (Zimná prestávka) a od 20 hod. toho istého dňa, až do 20 hod. 24.2.2017 oficiálne otvára Prestupové obdobie podľa Platných pravidiel bod č.3!

2. Ligová schôdza Vedenia ligy, vedúcich mužstiev, kapitánov (viď súpisky mužstiev stránka 3b PHbL) a hostí sa uskutoční v Utorok 20.12.2016 od 19 hod. vo WOLKA BARE na Sídlisku 3 v Prešove. Neospravedlnená neúčasť hore menovaných bude potrestaná podľa Platných pravidiel.

Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Zhodnotenie jesennej časti
3. Stav financií
4. Program 3b PHbL počas Zimnej prestávky
5. Diskusia

LS č.123

(Organizátor 3b PHbL, 14. 12. 2016 17:31)

1. Organizátor trestá NAPOMENUTÍM mužstvo MV TRANSPORT Prešov pre porušenie Platných pravidiel bod 1 pís. j) ..... "Na hráčskej lavici sa nesmú zdržiavať žiadne iné osoby, okrem tých ktoré sú uvedené v aktuálnom zápise o stretnutí !!!
Vedúci resp. kapitán mužstva VŽDY zodpovedá za hráčsku lavicu, ako aj za prípadne chovanie sa vlastných fanúšikov, t.j. v zápasoch vystupuje, aj ako Usporiadateľ daného stretnutia (podmienka VZN mesta Prešov)." .... v zápase MV TRANSPORT Prešov - HBC KNIGHTS CACTUS Bardejov hranom dňa 11.12.2016 od 10:45 hod..

2. Zo zoznamu rozhodcov boli na vlastnú žiadosť vyradení Marek FIGEL (HBC TORNADO Prešov) a Daniel STANISLAV (MV TRANSPORT Prešov). Organizátor 3b PHbL obom ďakuje za odvedenú prácu v úlohe rozhodcov 3b PHbL.

LS č.122

(Organizátor 3b PHbL, 10. 12. 2016 20:59)

TRESTY:
1. Organizátor 3b PHbL trestá pokutou 30€ mužstvo HBC UNIVERZÁL Košice, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno i) - kontumácia zápasu. Pre mužstvo HBC UNIVERZÁL Košice je to už druhá kontumácia. Po tretej kontumácii bude mužstvo automatický vyradené zo súťaže, bez náhrady štartovného a iných náležitostí !!!

2. Organizátor 3b PHbL trestá pokutou 30€ mužstvo HBK DUKLA Svidník, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno i) - kontumácia zápasu. Mužstvo HBK DUKLA Svidník do pozornosti Vedenia ligy!

3. Hráč Branislav MYDLA /HBK DUKLA Svidník/ trestá sa ZASTAVENÍM ČINNOSTI do KONCA súťažného ročníka 2016/2017 a pokutou 100 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) - inzultácia rozhodcu v zápase HBK DUKLA Svidník - HBC STEMARC Prešov, hranom dňa 10.12.2016 od 10:45 hod.

Re: LS č.122

( Dufajme ze to bude vystraha pre kazdeho hraca v presovskej lige..., 10. 12. 2016 21:05)

LS č.121

(Organizátor 3b PHbL, 9. 12. 2016 22:13)

TRESTY:
1. Organizátor 3b PHbL trestá mužstvo HBC STEMARC Prešov pokutou 15€, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno r), bez možnosti odvolania sa!
2. Organizátor 3b PHbL trestá mužstvo HBC SPARTANS Prešov pokutou 10€, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno r), bez možnosti odvolania sa!

LS č.120

(Organizátor 3b PHbL , 4. 12. 2016 22:17)

TRESTY:
1. Hráč Miroslav KANDRÁČ /HBC EAGLES Prešov/ nar. 15.1.1994 trestá sa pokutou 10 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC EAGLES - HBC BULLS U18, hranom dňa 4.12.2016 od 12:30 hod.

2. Hráč Ján VOOK /HBC ECOMAX SII. Prešov/ trestá sa pokutou 5 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase MV TRANSPORT - HBC ECOMAX SII., hranom dňa 4.12.2016 od 10:45 hod.

LS č.119

(Organizátor 3b PHbL , 3. 12. 2016 18:42)

Hráč Patrik MITRA /HBC BULLS U18 Prešov/ nar. 22.11.1995 trestá sa pokutou 5 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBK bauska. VRANOV - HBC BULLS U18 Prešov, hranom dňa 3.12.2016 od 12:30 hod.

LS č.118

(Organizátor 3b PHbL, 3. 12. 2016 2:24)

Tresty:
1. Organizátor 3b PHbL trestá mužstvo HBC BULLS U18 Prešov pokutou 5€, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno r), bez možnosti odvolania sa!
2. Organizátor 3b PHbL trestá mužstvo HBC EAGLES Prešov pokutou 10€, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno r), bez možnosti odvolania sa!

LS č.117

(Organizátor 3b PHbL, 27. 11. 2016 22:03)

Tresty:
1. Organizátor 3b PHbL trestá mužstvo HBC SPARTANS Prešov pokutou 5€, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno r), bez možnosti odvolania sa!
2. Organizátor 3b PHbL trestá mužstvo MV TRANSPORT Prešov pokutou 15€, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno r), bez možnosti odvolania sa!
3. Organizátor 3b PHbL trestá mužstvo HBC ECOMAX SII. Prešov pokutou 15€, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno r), bez možnosti odvolania sa!
4. Organizátor 3b PHbL trestá mužstvo HBC STEMARC Prešov pokutou 10€, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno r), bez možnosti odvolania sa!

Oznam:
Organizátor 3b PHbL oznamuje Vedúcim a Kapitánom mužstiev, že z dôvodu množstva Odložených resp. Zrušených zápasov je predpoklad, že v prípade priaznivého počasia bude 3b PHbL pokračovať aj počas víkendov 3.-4.12.2016, 10.-11.12.2016 a 17.-18.12.2016. Za pochopenie ďakujem.

LS č.116

(Organizátor 3b PHbL , 20. 11. 2016 17:48)

Hráč Tomáš HRUBÝ /HBC ECOMAX SII./ nar. 5.2.1985 trestá sa ZASTAVENÍM ČINNOSTI v 1 zápase a pokutou 10 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC EAGLES - HBC ECOMAX SII., hranom dňa 20.11.2016 od 9hod. s platnosťou od 21.11.2016.

LS č.115

(Organizátor 3b PHbL, 13. 11. 2016 21:09)

Tresty: 1. Hráč Peter SEDLÁK /HBC SPARTANS/ nar. 17.1.1988 trestá sa ZASTAVENÍM ČINNOSTI v 1 zápase a pokutou 10 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC SPARTANS - HBK KOŇARE, hranom dňa 13.11.2016 od 12:30hod. s platnosťou od 14.11.2016.

2. Organizátor 3b PHbL trestá mužstvo HBC EAGLES Prešov pokutou 5€, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno r), bez možnosti odvolania sa!

3. . Organizátor 3b PHbL trestá mužstvo MV TRANSPORT Prešov pokutou 10€, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno r), bez možnosti odvolania sa!

Re: LS č.115

(Roman Timočko, 13. 11. 2016 21:11)

Ako kapitan Hbc Spartans Prešov sa chcem odvolat voci trestu, resp. poziadat o jeho odpustenie pre hraca Peter Sedlak. Dakujem Roman Timočko

Re: Re: LS č.115

(Organizátor 3b PHbL, 14. 11. 2016 21:22)

Organizátor 3b PHbL VYHOVEL žiadosti ved.mužstva HBC SPARTANS Roman Timočko a upravuj trest pre hráča Peter Sedlák /HBC SPARTANS/ na 3 zápasy PODMIENEČNE + 10€ od 16.11.2016.

Re: Re: Re: LS č.115

(Roman Timočko, 15. 11. 2016 7:13)

Ďakujem

LS č.114

(Organizátor 3b PHbL, 4. 11. 2016 20:54)

ZMENA NÁZVU MUŽSTVA:
Mužstvo HBC KNIGHTS Bardejov od 3.11.2016 so súhlasom Organizátora 3b PHbL mení názov na HBC KNIGHTS CACTUS Bardejov.

KONTUMÁCIA:
Organizátor 3b PHbL na žiadosť vedúceho mužstva HBC UNIVERZÁL Košice kontumuje zápas 10.kola medzi mužstvami HBC KNIGHTS CACTUS Bardejov a HBC UNIVERZÁL Košice v prospech domácich v pomere 5:0.

TRESTY:
1. Organizátor 3b PHbL trestá pokutou 10€ mužstvá HBC ECOMAX SII., HBC TORNADO a HBK KOŇARE, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno r), bez možnosti odvolania sa!
2. Organizátor 3b PHbL trestá pokutou 30€ mužstvo HBC UNIVERZÁL Košice, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno i). Mužstvo HBC UNIVERZÁL Košice do pozornosti Vedenia ligy.

Re: LS č.114

(Kajo Žulkovský, 5. 11. 2016 13:13)

Tymto ziadam vedenie 3b phbl o vynimku z pravidiel -bod 1 pismeno r) pre tim hbc tornado presov z dovodu, pretoze ako tim nie sme schopni poskytnut (okrem erika kristeka) ziadneho dalsieho hraca na zabezpecenie skolskeho hokejbaloveho kruzku.

Re: Re: LS č.114

(Organizátor 3b PHbL, 5. 11. 2016 13:14)

Zamietam, bez možnosti odvolania!!!

LS č.113

(Organizátor 3b PHbL , 30. 10. 2016 16:54)

TRESTY:
1. Hráč Michal KOMA /HBC ECOMAX SII./ nar. 21.2.1987 trestá sa pokutou 5€, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC STEMARC - HBC ECOMAX SII., hranom dňa 30.10.2016 od 9 hod.
2. Hráč Marcel SIROTŇÁK /HBC ECOMAX SII./ nar. 21.8.1977 trestá sa pokutou 10€, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC STEMARC - HBC ECOMAX SII., hranom dňa 30.10.2016 od 9 hod.
3. Hráč Miroslav HARDOŇ /HBK KOŇARE/ nar. 19.2.1974 trestá sa pokutou 5€, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBK bauska. VRANOV - HBK KOŇARE, hranom dňa 30.10.2016 od 12:30 hod.

OZNAM:
Organizátor 3b PHbL dáva do pozornosti, že najbližší tréning Hokejbalového krúžku ZŠ Čsl.Armády sa uskutoční už TENTO PIATOK 4.11.2016 od 14 do 18 hod. (1.-3.ročník 14-16hod. a 4.-7.ročník 16-18hod.). Vedúcich mužstiev žiadam o dodržanie a rešpektovanie Platných pravidiel bod 1. písmeno r)!


« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

následující »