Choď na obsah Choď na menu
 


Ligové správy

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Re: LS č.132

(Marek SEDLÁK, 22. 3. 2017 11:51)

Ako vedúci mužstva HBK Koňare sa chcem odvolat voci trestu, resp. poziadat o jeho odpustenie pre hraca Miroslava HARDOŇA. Dakujem.

Re: Re: LS č.132

(Organizátor 3b PHbL , 22. 3. 2017 18:27)

Organizátor 3b PHbL VYHOVEL žiadosti vedúceho mužstva HBK KOŇARE Mareka Sedláka a upravuje trest pre hráča Miroslav HARDOŇ nar. 19.2.1974 na 2 zápasy PODMIENEČNE od 25.3.2017.

LS č.131

(Organizátor 3b PHbL, 17. 3. 2017 19:20)

Organizátor 3b PHbL trestá mužstvo HBC BULLS U18 Prešov pokutou 10€, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno r), bez možnosti odvolania sa!

LS č.129

(Organizátor 3b PHbL, 28. 2. 2017 17:54)

TREST:
Organizátor 3b PHbL trestá rozhodcu Pavol MATEJ nar. 27.11.1987 pokutou 35 € za neospravedlnenú neúčasť na zápase 16.kola 3b PHbL medzi MV TRANSPORT Prešov a HBC TORNADO Prešov.

ODMENA:
Organizátor 3b PHbL udelil odmenu vo výške 100€ mužstvu HOKEJBAL Prešov za vzornú reprezentáciu na turnaji DUKLA Cup 2017, ktorý sa konal dňa 26.2.2017 vo Svidníku.

Re: LS č.129

(Pavol Matej, 1. 3. 2017 16:12)

Ja Pavol Matej, nar. 27.11.1987 sa týmto odvolávam voči udelenej pokute organizátorom 3b PHbL z dôvodov:
1. Z tech. príčin (výpadok soc. siete v oblasti doručovania sráv)
Nebol som upovedomený, že som bol delegovaný na spomínaný zápas. 16. kola 3b PHbL MV TRANSPORT Prešov a HBC TORNÁDO Prešov.
2. Nikde a nijakým spôsobom som nepotvrdil pridelenú účasť na danom zápase vyjadrením. Áno, prídem.
3. Na základe čo najobjektívnejšieho rozhodovania by som odmietol nomináciu na rozhodovanie zápasu svojho materského klubu.
S pozdravom
Pavol Matej

Re: Re: LS č.129

(Organizátor 3b PHbL , 1. 3. 2017 21:17)

Zamietam! Viď Platné pravidlá 3b PHbL Bod 1 pís. g).

Re: Re: Re: LS č.129

(Pavol Matej, 2. 3. 2017 18:20)

V bode 1. písmeno g je uvedené následovné:
g) Rozhodca: Zápas rozhoduje vždy minimálne jeden vopred delegovaný rozhodca, ktorý prešiel školením a bol právoplatne schválený Organizátorom 3b PHbL.
Delegácia rozhodcov na ligové zápasy je oznámená vždy najneskôr 2 dni vopred v skupine rozhodcov(PRÍPADNE SMS ALEBO OSOBNE)! a zrušiť/upraviť ju môže v odôvodnených prípadoch len Organizátor 3b PHbL.
Odvolávam sa znova v zmysle pravidiel, pre nedodržanie pravidla 1. písmeno g, z dôvodu, že je jasne uvedené, že delegácia na zápas sa môže dať na vedomie rozhodcovi min. troma spôsobmi, pričom mi bol umožnený len prvý spôsob(na ktorý som sa odvolal vo svojom prvom bode) a nebola mi delegácia oznámená ďalšímil dvoma možnými spôsobmi, čím vlastne organizátor nesplnil svoju povinnosť podľa všetkých možných dostupných spôsobov.
Opakujem, delegáciu som osobne pred zápasom nepotvrdil!
Ďakujem.
S pozdravom
Pavol Matej

Re: Re: Re: Re: LS č.129

(Peto, 13. 3. 2017 19:15)

Ak.sa nemylim,v skupine rozhodcov si bol delegovany,cize organizator neurobil ziadnu chybu,navyse nieje povinny davat to vediet rozhodcom troma sposobmi , ale jednym z troch sposobov a aj to organizator splnil....(skupina rozhodcov)...treba porozmyslat nad tym proti čomu sa odvolavas...

Re: Re: Re: Re: Re: LS č.129

(Vedenie ligy, 17. 3. 2017 11:32)

Vedenie ligy na svojom neverejnom zasadnutí rozhodlo, že trest pre Pavol MATEJ nar. 27.11.1987 udelený Organizátorom 3b PHbL za neospravedlnenú neúčasť na ligovom zápase (opakovane), zostáva v platnosti v PLNOM ROZSAHU!
ZA - 4 , PROTI - 1 , ZDRŽAL SA - 1

LS č.130

(Organizátor 3b PHbL , 12. 3. 2017 20:51)

Hráč Michal KONEČNÝ /HBC TORNADO Prešov/ nar. 15.8.1993 trestá sa pokutou 5 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC TORNADO - HBC ECOMAX SII., hranom dňa 12.3.2017 od 9:00 hod.

LS č.128

(Organizátor 3b PHbL, 26. 2. 2017 19:37)

I. PRESTUPY
Organizátor 3b PHbL po splnení všetkých náležitostí podľa Platných pravidiel schválil k 24.2.2017 20 hod. prestupy týchto hráčov:
1. Róbert ŠVARAL nar. 16.7.1982 z HBK KOŇARE Prešov do HBC BULLS U18 Prešov.
2. Ladislav HRICA nar. 31.12.1983 z HBC TORNADO Prešov do HBC BULLS U18 Prešov.
3. Sebastián KAŠČÁK nar. 26.1.2000 z HBC UNIVERZÁL Košice do HBC KNIGHTS CACTUS Bardejov.
4. Richard ČIRČ nar. 8.8.2000 z HBC BULLS U18 do HBC ECOMAX SII. Prešov.
5. Lukáš ŽEMBERY nar. 4.12.1998 z HBC BULLS U18 do HBC ECOMAX SII. Prešov.
6. Daniel PANKUCH nar. 31.7.1997 z HBK bauska. VRANOV do HBC TORNADO Prešov.

II. PRÍSPEVOK
Organizátor 3b PHbL schválil v rámci programu 3b PHbL na Podporu a Rozvoj hokejbalu nenávratný príspevok mužstvu HOKEJBAL Prešov vo výške 120€, ktoré sa dňa 26.2.2017 zúčastní na Turnaji DUKLA Cup 2017.

LS č.127

(Organizátor 3b PHbL, 31. 1. 2017 1:55)

TREST:
Organizátor 3b PHbL trestá mužstvo HBC TORNADO Prešov pokutou 15€, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno r), bez možnosti odvolania sa!

PRÍSPEVOK:
Vedenie 3b PHbL na svojom neverejnom zasadaní schválilo nenávratný príspevok vo výške 350€ mužstvu HBC PALUTO LUKYSPORT Prešov účastníkovi Turnaja ŠAMPIÓNOV REGIONÁLNYCH LÍG Gajary 2017, ktorý sa bude konať v dňoch 28.-29.1.2017.

OZNAMY:
1. Školenie rozhodcov SHBÚ za rok 2017 sa bude konať v mesiaci február (prvý resp. druhý víkend) v Žiline.
2. Charitatívny zápas HBC BULLS Prešov - KARATE KLUB Prešov sa bohužiaľ z dôvodu "krutej" zimy a tiež organizačných dôvodov opäť a definitívne presúva na jar/leto 2017. Vyzbierané "Dobré euro č.3" a príspevky od dobrovoľníkov, ktorí na túto akciu prispeli zatiaľ poputujú do Ligovej pokladne 3b PHbL. Ďakujem za pochopenie.

LS č.126

(Organizátor 3b PHbL, 21. 12. 2016 21:23)

TRESTY:
1. Miloslav SOTÁK (HBC EAGLES Prešov) trestá sa ZÁKAZOM ČINNOSTI v 1 zápase 3b PHbL 2016/2017 s platnosťou od 24.2.2017. Dôvod: Neospravedlnená neúčasť na Ligovej schôdzi konanej dňa 20.12.2016 od 19 hod. vo WOLKA Bare na Sídlisku 3.

2. Róbert HORVÁTH (HBC UNIVERZÁL Košice) trestá sa ZÁKAZOM ČINNOSTI v 1 zápase 3b PHbL 2016/2017 s platnosťou od 24.2.2017. Dôvod: Neospravedlnená neúčasť na Ligovej schôdzi konanej dňa 20.12.2016 od 19 hod. vo WOLKA Bare na Sídlisku 3.

3. Ondrej BORODÁČ (HBC SPARTANS Prešov) trestá sa ZÁKAZOM ČINNOSTI v 1 zápase 3b PHbL 2016/2017 s platnosťou od 24.2.2017. Dôvod: Neospravedlnená neúčasť na Ligovej schôdzi konanej dňa 20.12.2016 od 19 hod. vo WOLKA Bare na Sídlisku 3.

4. Vedúci mužstva HBC UNIVERZÁL Košice Ján GÁNOCI trestá sa pokutou 10€ za neospravedlnená neúčasť na Ligovej schôdzi konanej dňa 20.12.2016 od 19 hod. vo WOLKA Bare na Sídlisku 3.

Re: LS č.126

(Bobo, 22. 12. 2016 8:45)

Chcem sa odvolať voči môjmu udeleniu trestu z dôvodu nepredvídanej pracovnej vyťaženosti.

Re: LS č.126

(Jan Ganoci, 22. 12. 2016 19:18)

Ako vedúci mužstva sa chcem odvolať voči testu udelenému pre hráča/kapitána HBC UNIVERZÁL Roba Horvátha. Dôvod: Vysvetlenie bolo podané Organizátorovi. Za pochopenie a zhovievavosť vopred ďakujem.

Re: LS č.126

(Organizátor 3b PHbL, 24. 12. 2016 19:51)

Organizátor 3b PHbL VYHOVEL žiadostiam ved. tímov Ján Gánoci a Miloslav SOTÁK a upravuje tresty pre Róbert HORVÁTH (HBC UNIVERZÁL Košice) a Miloslav SOTÁK (HBC EAGLES Prešov) na PODMIENEČNÉ do konca súťažného ročníka 2016/2017 s platnosťou od 24.12.2016.

LS č.125

(Organizátor 3b PHbL, 21. 12. 2016 23:30)

Ligová schôdza 20.12.2016 - ZÁVER
---------------------------------------------
1.Ligovú schôdzu otvoril a viedol Organizátor 3b PHbL Peter KOCHAN.
Počet prítomných: Vedenie ligy - 6/6, Vedúci a kapitáni mužstiev - 9/19, Hostia - 5.

2. Organizátor 3b PHbL ďalej zhodnotil Jesennú časť ročníka 2016/2017 pozitívne, až na jedinú "škvrnu" v podaní hráča HBK DUKLA Svidník Branislava MYDLU (inzultácia rozhodcu).

3. Aktuálny stav financií v Ligovej pokladni ku dňu 20.21.2016 je spolu 5.184,95€. Bez pripomienok prítomných.

4. Program počas Zimnej prestávky:
31.12.2016 ..... 1.ročník Pohár Predsedu VMČ č.6, ktorý sa bude konať na ihrisku ZŠ M.Námestie za účasti HBC BULLS U18, HBK KOŇARE, HBC SPARTANS a DUPE FRIENDS Team pod patronátom 3b PHbL. ZA-15, PROTI- 0
7.1.2017 ..... Charitatívny zápas HBC BULLS U18 - KARATE KLUB Prešov na ihrisku ZŠ Čsl.Armády pod patronátom 3b PHbL. K zápasu bola vyhlásená zbierka "Dobré euro č.3". ZA-13, PROTI- 0, ZDRŽALI SA- 2
19.2.2017 ..... Zápas HVIEZD 3b PHbL medzi TOTH Team vs. ZULKOVSKY Team, kde kapitáni dnešným dňom t.j. 21.12.2016 ZAČÍNAJÚ DRAFT (právo prvého výberu má Štefan TÓTH/HBC STEMARC Prešov). Podmienkou je, aby v oboch mužstvách malo zastúpenie všetkých 12 ligových mužstiev (min. 1 hráč) s max. počtom 15 hráčov + 2 brankári. Súčasťou Zápasu HVIEZD budú aj dovednostné súťaže v presnosti streľby, rýchlosti, súťaž brankárov a pod. všetko pod patronátom 3b PHbL a dohľadom Organizátora 3b PHbL. ZA-15, PROTI- 0

5. Zmeny v pravidlách 3b PHbL:
..... bod 1 pís. r) znie ....
Všetky Prešovské mužstvá 3b PHbL sú aktívne zapojené do fungovania hokejbalového krúžku. V deň jeho konania (spravidla piatok 14:00 - 18:00hod.) sú podľa vypracovaného rozpisu (určí Štefan TÓTH) povinné zabezpečiť dozor v počte 2+2 t.j. 2 zástupcovia na čas 14-16 hod. a 2 zástupcovia na čas 16-18 hod. bez výnimiek (trénerov vynímajúc) !

V dobe trvania akéhokoľvek hokejbalového turnaja (mestský, školský, Extraliga a pod.) pod patronátom 3b PHbL a ZŠ Čsl.Armády sú mužstvá povinné na jeho zabezpečenie vyslať minimálne jedného zástupcu/hráča bez výnimiek (trénerov vynímajúc) !

V prípade neúčasti bude mužstvo potrestané pokutou Organizátorom 3b PHbL.

Tréneri:
1., 2., 3. ročník ZŠ Mgr. Marek JURČENKO (HBC ECOMAX SII. Prešov) a Ivan DURKÁČ (HBC STEMARC Prešov)
4., 5., 6., 7. ročník ZŠ Peter KOCHAN (Organizátor 3b PHbL, HBC BULLS U18 Prešov) a Erik KRISTEK (HBC TORNADO Prešov).
ZA- 15, PROTI- 0

..... bod 1, pís. d) znie .....
Všetky ligové zápasy sa môžu odohrať iba na schválených ihriskách Organizátorom 3b PHbL. V našom prípade ide o ihrisko v areáli ZŠ Čsl. Armády na Sídlisku II., ihrisko v areáli TJ MASA vo Vranove n/Topľou, ihrisko GMT projekt Aréne vo Svidníku a ihrisko SDB na Sídlisku Vinbarg v Bardejove.

6. Rôzne:
- Organizátor 3b PHbL zodpovedal na položené otázky a poprosil Vedúcich mužstiev, aby tlmočili odkaz všetkým hráčom ohľadom zdržania sa nemiestných, arogantných, primitívnych a nič neriešiacich komentárov (aj v prípade Platných pravidiel) na FB stránke 3b PHbL a smerovali svoje požiadavky do rubriky na to určenej.
- Školenie rozhodcov SHbÚ by sa malo konať v mesiaci Január v Martine a záujem o neho prejavili Peter HRIŠKO (HBC STEMARC Prešov) a Miroslav SÁLA (HBC ECOMAX SII. Prešov).

- Organizátor 3b PHbL ďalej informoval prítomných o projekte od sezóny 2017/2018 prihlásiť mladších žiakov zo ZŠ Čsl.Armády (hokejbalový krúžok 1.-3.ročník)do Hokejbalovej Extraligy SHbÚ U12. , ako aj vytvorení 3b JUNIOR HbL žiakov ZŠ v mesiacoch marec až jún 2017 s pomocou ZŠ Čsl.Armády a mesta Prešov. Projekt sa stretol s kladným postojom všetkých prítomných. ZA-15, PROTI- 0

- Vedúci mužstva HBC STEMARC Štefan TÓTH podal návrh na úpravu pravidla bod 1 pís. i) , ktorý žiaľ hlasovaním NEPREŠIEL. ZA- 6, PROTI- 7, ZDRŽALI SA- 2.

Organizátor 3b PHbL sa na záver prítomným poďakoval a poprial im Pokojné prežitie Vianočných sviatkov a Šťastný Nový rok 2017.

LS č.124

(Organizátor 3b PHbL, 16. 12. 2016 19:36)

TRESTY:
1. Organizátor 3b PHbL trestá mužstvo HBK KOŇARE Prešov pokutou 15€, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno r), bez možnosti odvolania sa!

2. Organizátor 3b PHbL trestá mužstvo HBC SPARTANS Prešov pokutou 15€, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno r), bez možnosti odvolania sa!

3. Organizátor 3b PHbL trestá mužstvo HBC ECOMAX SII. Prešov pokutou 20€, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno r), bez možnosti odvolania sa!

OZNAM:
1. Organizátor 3b PHbL dňa 16.12.2016 ukončil Jesennú časť súťažného ročníka 2016/2017 (Zimná prestávka) a od 20 hod. toho istého dňa, až do 20 hod. 24.2.2017 oficiálne otvára Prestupové obdobie podľa Platných pravidiel bod č.3!

2. Ligová schôdza Vedenia ligy, vedúcich mužstiev, kapitánov (viď súpisky mužstiev stránka 3b PHbL) a hostí sa uskutoční v Utorok 20.12.2016 od 19 hod. vo WOLKA BARE na Sídlisku 3 v Prešove. Neospravedlnená neúčasť hore menovaných bude potrestaná podľa Platných pravidiel.

Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Zhodnotenie jesennej časti
3. Stav financií
4. Program 3b PHbL počas Zimnej prestávky
5. Diskusia

LS č.123

(Organizátor 3b PHbL, 14. 12. 2016 17:31)

1. Organizátor trestá NAPOMENUTÍM mužstvo MV TRANSPORT Prešov pre porušenie Platných pravidiel bod 1 pís. j) ..... "Na hráčskej lavici sa nesmú zdržiavať žiadne iné osoby, okrem tých ktoré sú uvedené v aktuálnom zápise o stretnutí !!!
Vedúci resp. kapitán mužstva VŽDY zodpovedá za hráčsku lavicu, ako aj za prípadne chovanie sa vlastných fanúšikov, t.j. v zápasoch vystupuje, aj ako Usporiadateľ daného stretnutia (podmienka VZN mesta Prešov)." .... v zápase MV TRANSPORT Prešov - HBC KNIGHTS CACTUS Bardejov hranom dňa 11.12.2016 od 10:45 hod..

2. Zo zoznamu rozhodcov boli na vlastnú žiadosť vyradení Marek FIGEL (HBC TORNADO Prešov) a Daniel STANISLAV (MV TRANSPORT Prešov). Organizátor 3b PHbL obom ďakuje za odvedenú prácu v úlohe rozhodcov 3b PHbL.

LS č.122

(Organizátor 3b PHbL, 10. 12. 2016 20:59)

TRESTY:
1. Organizátor 3b PHbL trestá pokutou 30€ mužstvo HBC UNIVERZÁL Košice, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno i) - kontumácia zápasu. Pre mužstvo HBC UNIVERZÁL Košice je to už druhá kontumácia. Po tretej kontumácii bude mužstvo automatický vyradené zo súťaže, bez náhrady štartovného a iných náležitostí !!!

2. Organizátor 3b PHbL trestá pokutou 30€ mužstvo HBK DUKLA Svidník, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno i) - kontumácia zápasu. Mužstvo HBK DUKLA Svidník do pozornosti Vedenia ligy!

3. Hráč Branislav MYDLA /HBK DUKLA Svidník/ trestá sa ZASTAVENÍM ČINNOSTI do KONCA súťažného ročníka 2016/2017 a pokutou 100 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) - inzultácia rozhodcu v zápase HBK DUKLA Svidník - HBC STEMARC Prešov, hranom dňa 10.12.2016 od 10:45 hod.


« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

následující »