Choď na obsah Choď na menu
 


Ligové správy

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

LS č.200

(Organizátor 3b PHbL, 12. 1. 2019 2:44)

Z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti a následne pracovnej vyťaženosti bola Organizátor 3b PHbL spracovaná písomnou formou len krátka hodnotiaca správa, bez organizovania ligovej schôdze.

Hodnotiaca správa po skončení jesennej časti 3b PHbL 2018/2019
----------------------------------------------------------------------------------

1. Zhodnotenie jesennej časti 3b PHbL
Organizátor 3b PHbL vyjadruje spokojnosť a zároveň poďakovanie samotným účastníkom, za vcelku bezproblémový priebeh jesennej časti, keď Vedenie 3b PHbL muselo riešiť len jeden závažnejší problém a to hráča HBC A4ka PALUTO Prešov Pavla ZAVACKÉHO, ktorému bol následne udelený jeden z najvyšších trestov 3b PHbL.

2. Stav financií k 11.1.2019
Aktuálny stav v ligovej pokladni je +5.487,29 €

3. Úprava Platných pravidiel 3b PHbL
Bod 1. pís. d) teraz znie: „Takéto domáce usporiadateľské mužstvo je povinné zabezpečiť min. lekársku starostlivosť, svetelnú tabuľu, časomerača a zapisovateľa.“
Bod 1. pís. j) teraz znie: „V prípade námietky voči stretnutiu, rozhodcovi a pod. to ešte pred podpisom mužstva súpera a samotných rozhodcov stretnutia uvedie na zadnej strane zápisu a podpíše.“
Bod 2. pís. a) teraz znie: „Brankárom je povolené mať na hornej strane bránky (sieť) položené fľašu na pitie, uterák a pod.“ (nový bod!)
Bod 2. pís. b) teraz znie: „Pred začiatkom zápasu je každé mužstvo povinné odovzdať min. 2 regulárne kusy rozhodcovi.“
Bod 2. pís. e) teraz znie: „Avšak, pokiaľ sa kapitáni mužstiev pred začiatkom zápasu dohodnú ináč, rozhodca stretnutia udelí výnimku vo výstroji hráčov resp. brankára.“
Bod 3. teraz znie: „Prípustná je aj kombinácia týchto dvoch možností pre tretie prestupové obdobie (jeden a jeden).“
Bod 5. pís. d) teraz znie: „Organizátora 3b PHbL môže odvolať len Vedenie ligy pri 6/7 hlasovaní.“
Bod 6. teraz znie: DOLHÝ Dominik - člen Vedenia ligy č.7 (HBC KNIGHTS Bardejov)

Hlasovanie Vedenia ligy, vedúcich mužstiev a kapitánov ligových mužstiev: ZA-20 PROTI-0 ZDRŽAL SA-1

4. Návrhy a námety
K tomuto bodu nebol počas celej jesennej časti podaný žiaden návrh, či už zo strany samotných účastníkov , alebo osôb blízkych 3b PHbL.

5. Rôzne
Mrzieť nás môže nedotiahnutie, resp. neochota konkrétne oslovených vedúcich mužstiev na zorganizovanie ALL STARS GAME 2018, ako aj plánovaný prestížny bonbónik v podobe PVP 2018, alebo ináč Prešov vs. Košice medzi víťazmi mestských líg (25.august - Košice 4+1 a 26.august – Prešov 5+1).

LS č.199

(Organizátor 3b PHbL, 26. 11. 2018 14:37)

Trest:
Organizátor 3b PHbL trestá mužstvo HBK bauska. VRANOV pokutou 30 € , pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno i) za kontumáciu pre neúčasť na dohrávke 3.kola 3b PHbL medzi HBC KNIGHTS Bardejov - HBK bauska. VRANOV, naplánovanom na deň 24.11.2018 od 12.30 hod.

Oznamy:
1. Organizátor 3b PHbL podľa Platných pravidiel bod č.3 otvára II. prestupový termín!!!

2. Počas zimnej prestávky Organizátor 3b PHbL doplní Platné pravidlá, ktoré následne prejdu schválením veducími a kapitánmi mužstiev na najbližšej schôdzi. Úpravu viď v Platných pravidlách zvýraznené červenou farbou.

LS č.198

(Organizátor 3b PHbL, 19. 11. 2018 21:10)

1.) Tresty:

1. Vedenie ligy trestá hráča Pavol ZAVACKÝ /HBC A4ka PALUTO Prešov/ nar. 6.11.1984 pokutou 70€, ZASTAVENÍM ČINNOSTI v 4 súťažných zápasoch a podmienkou do konca súťažného ročníka 3b PHbL 2018/2019 t.j. v prípade obdobného trestu ZÁKAZ akejkoľvek ČINNOSTI a FUNKCIE v 3b PHbL na dobu 24 mesiacov, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase 11.kola HBC A4ka PALUTO - HBC EAGLES, hranom dňa 10.11.2018 od 9:00 hod., s platnosťou od 16.11.2018. Proti rozhodnutiu Vedenia ligy, nie je možné sa odvolať!!!!

2. Organizátor 3b PHbL trestá hráča Roman ANTOLÍK /HBK LION Svidník "B"/ nar. 28.6.1987 pokutou 50€ a ZASTAVENÍM ČINNOSTI v 3 súťažných zápasoch, pre hrubé porušenie Platných pravidiel bod 1. pís. n) v zápase 12.kola medzi HBK LION Svidník "B" - HBC MV TRANSPORT Prešov hranom dňa 17.11.2018 od 9:30 hod.

3. Organizátor 3b PHbL trestá hráča Marko LIČÁK /HBC MV TRANSPORT Prešov/ nar. 18.6.1992 pokutou 30€ a ZASTAVENÍM ČINNOSTI v 2 súťažných zápasoch, pre hrubé porušenie Platných pravidiel bod 1. pís. n) v zápase 12.kola medzi HBK LION Svidník "B" - HBC MV TRANSPORT Prešov hranom dňa 17.11.2018 od 9:30 hod.

4. Organizátor 3b PHbL trestá hráča Daniel BOBKO /HBC WARRIORS Košice/ nar. 13.6.1983 pokutou 10€ a ZASTAVENÍM ČINNOSTI v jednom súťažnom zápase, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. pís. n) v zápase 12.kola medzi HBC EAGLES Prešov - HBC WARRIORS Košice hranom dňa 18.11.2018 od 11:15 hod.

5. Organizátor 3b PHbL trestá hráča Peter HRIŠKO /HBC A4ka PALUTO Prešov/ nar. 1.7.1984 pokutou 5 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase 12.kola HBC SPARTANS Prešov - HBC A4ka PALUTO Prešov, hranom dňa 18.11.2018 od 9:30 hod.

2.) Upozornenie:

Organizátor 3b PHbL upozorňuje majiteľov a Vedúcich mužstiev na dodržanie Platných pravidiel bod 1. pís. b), pod hrozbou odrátania 3 bodov z konečnej ligovej tabuľky 3b PHbL v sezóne 2018/2019.

3.) Oznam:

SHbÚ v termíne 15.-16.12.2018 vykoná školenie aktívnych rozhodcov, ale aj vyhlasuje nábor nových záujemcov o pruhovaný dres. Miestom školenia bude Bratislava -Devínska Nová Ves, ulica Vápencová č. 34. Dátum prihlásenia je do 5.12.2018.

Re: LS č.198

(Daniel Bobko, 19. 11. 2018 21:53)

Dobrý večer. Chcem sa odvolať voči môjmu udelenému trestu, keďže ide o moje prvé previnenie tohto druhu. Vopred ďakujem

Re: Re: LS č.198

(Organizátor 3b PHbL, 20. 11. 2018 15:26)

Organizátor 3b PHbL VYHOVEL žiadosti hráča Daniel BOBKO /HBC WARRIORS Košice/ nar. 13.6.1983 a upravuje trest na 3 zápasy PODMIENEČNE a pokutu 10 €, s platnosťou od 20.11.2018.

Re: LS č.198

(Roman Antolík, 20. 11. 2018 19:50)

Dobrý deň. V sobotňajšom zápase som hrubo porušil pravidla ligy a bol mi udelený trest - finančná pokuta 50 Eur a zastavenie činnosti v 3 súťažných zápasov. Vzhľadom k tomu, že takéto hrubé porušenie pravidiel sa stalo v mojom prípade prvý krát a v lige nepatrím medzi často vylučovaných hráčov, chcel by som požiadať o zmenu/zníženie trestu, aj prijatím vyššej finančnej pokuty. Ďakujem

Re: Re: LS č.198

(Organizátor 3b PHbL, 20. 11. 2018 20:42)

Organizátor 3b PHbL po rozhovore VYHOVEL žiadosti hráča Roman ANTOLÍK /HBK LION Svidník "B"/ nar. 28.6.1987 a upravuje trest na pokutu 60 €, ZASTAVENIE ČINNOSTI v jednom zápase a PODMIENEČNÝM trestom do konca Základnej časti 3b PHbL 2018/2019, s platnosťou od 20.11.2018.

Re: LS č.198

(Zdenko Viazanko, 20. 11. 2018 20:38)

Ako veduci muzstva Hbc MV Transport Presov sa odvolavam voci trestu udelenemu Markovi Licakovi.
Dakujem

Re: Re: LS č.198

(Organizátor 3b PHbL, 21. 11. 2018 18:05)

Organizátor 3b PHbL VYHOVEL žiadosti Vedúceho mužstva HBC MV TRANSPORT Prešov a upravuje trest pre hráča Marko LIČÁK /HBC MV TRANSPORT Prešov/ nar. 18.6.1992 na pokutu 45€ a PODMIENEČNÝM trestom do konca Základnej časti 3b PHbL 2018/2019, s platnosťou od 21.11.2018.

LS č.196

(Organizátor 3b PHbL, 13. 11. 2018 12:26)

Tresty:

1. Organizátor 3b PHbL trestá hráča Maroš ŠTEFANCO /MLADÍ JASTRABI Košice/ nar. 9.12.1990 pokutou 5 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase 11.kola HBC KNIGHTS Bardejov - MLADÍ JASTRABI Košice, hranom dňa 10.11.2018 od 10:45 hod.

2. Organizátor 3b PHbL trestá hráča Slavomír VANČIŠIN /HBK LION Svidník "B"/ nar. 11.9.1995 pokutou 5 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase 11.kola HBC WARRIORS Košice - HBK LION Svidník "B", hranom dňa 10.11.2018 od 12:30 hod.

3. Organizátor 3b PHbL trestá hráča Peter ŠPANIEL /HBC A4ka PALUTO Prešov/ nar. 29.1.1975 pokutou 10 € a ZASTAVENÍM ČINNOSTI v jednom súťažnom zápase, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. pís. n) v zápase 11.kola medzi HBC A4ka PALUTO Prešov - HBC EAGLES Prešov hranom dňa 10.11.2018 od 9:00 hod.

4. Organizátor 3b PHbL až do rozhodnutia Vedenia ligy, ZASTAVUJE ČINNOSŤ hráčovi Pavol ZAVACKÝ /HBC A4ka PALUTO Prešov/ nar. 6.11.1984, pre hrubé porušenie Platných pravidiel bod 1. pís. n) v zápase 11.kola medzi HBC A4ka PALUTO Prešov - HBC EAGLES Prešov hranom dňa 10.11.2018 od 9:00 hod.

Re: LS č.196

(Miroslav, 13. 11. 2018 20:45)

Dobry vecer ako kapitan muzstva Paluto sa chcem odvolat voci trestu hraca Peter Spaniel o znizenie trestu. Dovod pri danej situacii slo skor o nestastnu zhodu okolnosti nakolko protihrac sa posmykol akurat v momente kedy ho dany hrac dotlacil na mantinel myslim si ze dana vyska treytu je v tomto pripade neadekvatna. Dakujem

Re: Re: LS č.196

(Organizátor 3b PHbL, 14. 11. 2018 12:34)

Organizátor 3b PHbL VYHOVEL žiadosti kapitána mužstva (neprítomnosť Vedúceho mužstva) a upravuje trest pre hráča Peter ŠPANIEL /HBC A4ka PALUTO Prešov/ nar. 29.1.1975 na 2 zápasy PODMIENEČNE a pokutu 10 € s platnosťou od 16.11.2018.

LS č.197

(Organizátor 3b PHbL, 14. 11. 2018 11:23)

Oznam:
Na žiadosť HBK bauska. VRANOV došlo k zmene na funkcii Vedúceho mužstva, keď Branislava ŠTEFANA nahrádza do konca ročník 3b PHbL 2018/2019 Matúš DŽUPINA nar. 8.6.1988 s platnosťou od 14.11.2018.

LS č.195

(Organizátor 3b PHbL, 4. 11. 2018 18:49)

Tresty:

1. Organizátor 3b PHbL trestá hráča Ľubomír ŠÁNDOR ml. /HBC A4ka PALUTO Prešov/ nar. 7.1.1996 pokutou 10 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase 10.kola HBC WARRIORS Košice - HBC A4ka PALUTO Prešov, hranom dňa 4.11.2018 od 9:00 hod.

2. Organizátor 3b PHbL trestá mužstvo HBK bauska. VRANOV pokutou 10 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 2. písmeno l) po zápase HBK LION Svidník "B" - HBK bauska. VRANOV hranom dňa 4.11.2018 od 12:30 hod.

LS č.194

(Organizátor 3b PHbL, 31. 10. 2018 22:55)

Tresty:

1. Organizátor 3b PHbL trestá hráča Zdenko VIAZANKO /HBC MV TRANSPORT Prešov/ nar. 24.7.1987 pokutou 10 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase 4.kola HBC MV TRANSPORT Prešov - HBC KNIGHTS Bardejov, hranom dňa 30.10.2018 od 10:45 hod.

2. Organizátor 3b PHbL trestá hráča Dominik DOLHÝ /HBC KNIGHTS Bardejov/ nar. 7.4.1993 pokutou 5 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase 4.kola HBC MV TRANSPORT Prešov - HBC KNIGHTS Bardejov, hranom dňa 30.10.2018 od 10:45 hod.

3. Organizátor 3b PHbL trestá hráča Richard MAJER /HBC KNIGHTS Bardejov/ nar. 28.8.1997 pokutou 10 € a PODMIENEČNÝM ZASTAVENÍM ČINNOSTI v 2 súťažných zápasoch, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase 4.kola HBC MV TRANSPORT Prešov - HBC KNIGHTS Bardejov, hranom dňa 30.10.2018 od 10:45 hod.

4. Organizátor 3b PHbL trestá hráča Dávid VŠETEČKA /HBC KNIGHTS Bardejov/ nar. 28.9.1979 pokutou 35 € a ZASTAVENÍM ČINNOSTI v 3 súťažných zápasoch, pre hrubé porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase 4.kola HBC MV TRANSPORT Prešov - HBC KNIGHTS Bardejov, hranom dňa 30.10.2018 od 10:45 hod. Hráč do pozornosti Vedenia ligy !!!

5. Organizátor 3b PHbL trestá hráča Roman RAČKO /MLADÍ JASTRABI Košice/ nar. 11.6.1989 pokutou 20 € a ZASTAVENÍM ČINNOSTI v 2 súťažných zápasoch, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase 4.kola MLADÍ JASTRABI Košice - HBC A4ka PALUTO Prešov, hranom dňa 30.10.2018 od 14:15 hod.

LS č.193

(Organizátor 3b PHbL, 28. 10. 2018 18:46)

Tresty:

1. Organizátor 3b PHbL trestá mužstvo HBK LION Svidník "B" pokutou 30 € +30 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno i) za kontumáciu pre neúčasť na zápase 9.kola 3b PHbL medzi HBC A4ka PALUTO Prešov - HBK LION Svidník "B", pôvodne naplánovanom na deň 27.10.2018 od 9:30 hod.

2. Organizátor 3b PHbL trestá hráča Milan KUCHÁR /HOKEJBAL Prešov o.z./ nar. 4.7.1976 pokutou 5 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC WARRIORS Košice - HOKEJBAL Prešov o.z. hranom dňa 27.10.2018 od 11:15 hod.

3. Organizátor 3b PHbL trestá hráča Jakub SABOL /HBC WARRIORS Košice/ nar. 12.6.1996 pokutou 5 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC WARRIORS Košice - HOKEJBAL Prešov o.z. hranom dňa 27.10.2018 od 11:15 hod.

4. Organizátor 3b PHbL trestá mužstvo HBK bauska. VRANOV pokutou 5 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 2. písmeno l) po zápase MLADÍ JASTRABI Košice - HBK bauska. VRANOV hranom dňa 28.10.2018 od 11:15 hod.

5. Organizátor 3b PHbL trestá mužstvo MLADÍ JASTRABI Košice pokutou 5 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 2. písmeno l) po zápase MLADÍ JASTRABI Košice - HBK bauska. VRANOV hranom dňa 28.10.2018 od 11:15 hod.

LS č.192

(Organizátor 3b PHbL, 22. 10. 2018 19:45)

Tresty:
1. Organizátor 3b PHbL trestá hráča Jaroslav HANES (HBK LION Svidník "B") nar. 25.9.1994 pokutou 30 € a a PODMIENEČNÝM ZASTAVENÍM ČINNOSTI v 3 súťažných zápasoch, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. pís. n) v zápase 7.kola medzi HOKEJBAL Prešov o.z. - HBK LION Svidník "B" hranom dňa 14.10.2018 od 10:45 hod. Trest nadobúda platnosť 21.10.2018!

2. Organizátor 3b PHbL trestá mužstvo HBC WARRIORS Košice pokutou 30 € +30 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno i) za kontumáciu pre neúčasť na zápase dohrávky 6.kola 3b PHbL medzi HBK bauska. VRANOV a HBC WARRIORS Košice, pôvodne naplánovanom na deň 13.10.2018 od 15:00 hod. vo Vranove nad Topľou.

Oznam:
1. Organizátor 3b PHbL RUŠÍ kontumáciu (0:5) neodohraného zápasu (14.10.2018 od 9:00 hod.) 7.kola medzi mužstvami HBC WARRIORS Košice a HBC MV TRANSPORT Prešov!
Dôvod: Objektívne preukázané dôvody mužstva HBC WARRIORS Košice.

2. Organizátor 3b PHbL priznáva mužstvu HBK bauska. VRANOV finančnú kompenzáciu podľa Platných pravidiel bod 1. písmeno i) vo výške 30 €.

LS č.191

(Organizátor 3b PHbL, 9. 10. 2018 10:33)

Trest:
Organizátor 3b PHbL trestá hráča Nicolas JENČUŠ (MLADÍ JASTRABI Košice) nar. 18.12.2000 pokutou 10 € a ZASTAVENÍM ČINNOSTI v jednom súťažnom zápase, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. pís. n) v zápase 6.kola medzi MLADÍ JASTRABI Košice a HBC EAGLES hranom dňa 7.10.2018 od 9:00 hod. Trest nadobúda platnosť 9.10.2018!

Oznam:
Organizátor 3b PHbL rozhodol o novom termíne zrušeného 4.kola 3b PHbL, ktoré sa tak kompletne odohrá v utorok 30.10.2018 (štátny sviatok).

LS č.190

(Organizátor 3b PHbL, 30. 9. 2018 22:01)

OZNAM:
Na žiadosť majiteľa klubu Matúša RODÁKA (nar. 20.6.1990) sa mení názov mužstva HBK ELIT DUKLA Svidník na HBK LION Svidník "B".

LS č.189

(Organizátor 3b PHbL, 3. 9. 2018 10:48)

TRESTY:

1. Organizátor 3b PHbL trestá hráča Erik RENČOK /HBC MV TRANSPORT Prešov/ nar. 16.12.1993 pokutou 10 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC MV TRANSPORT - MLADÍ JASTRABI Košice hranom dňa 2.9.2018 od 8:30 hod.

2. Organizátor 3b PHbL trestá hráča Mikuláš KOVALČÍK /HBC MV TRANSPORT Prešov/ nar. 29.10.1982 pokutou 5 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC MV TRANSPORT - MLADÍ JASTRABI Košice hranom dňa 2.9.2018 od 8:30 hod.

3. Organizátor 3b PHbL trestá hráča Juraj KVAKA /HBC WARRIORS Košice/ nar. 15.9.2000 pokutou 5 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC A4ka PALUTO Prešov - HBC WARRIORS Košice hranom dňa 2.9.2018 od 10:15 hod.

4. Organizátor 3b PHbL trestá mužstvo HBC EAGLES Prešov pokutou 30 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno i) za kontumáciu pre neúčasť na zápase 1.kola 3b PHbL medzi HOKEJBAL Prešov o.z. - HBC EAGLES Prešov, naplánovanom na deň 2.9.2018 od 13:45 hod.

OZNAM:
Organizátor 3b PHbL navrhuje na schválenie vedúcim a kapitánom mužstiev 3b PHbL ako šiesteho člena Vedenia ligy Mariána LONGAUERA /MLADÍ JASTRABI Košice/ nar. 2.9.1976.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

následující »