Choď na obsah Choď na menu
Reklama
Reklama
 


Ligové správy

Reklama

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

LS č.171

(Organizátor 3b PHbL, 17. 12. 2017 1:33)

Ligová schôdza 15.12.2017 - ZÁVER
---------------------------------------------

1. Ligovú schôdzu otvoril a viedol Organizátor 3b PHbL Peter KOCHAN.
Počet prítomných: Vedenie ligy - 4/6, Vedúci a kapitáni mužstiev - 3/12, Hostia - 4.

2. Organizátor 3b PHbL zhodnotil priebeh jesennej časti veľmi kladne. Vedenie ligy nemuselo riešiť žiaden sporný prípad a zároveň zaznamenávame klesajúcu tendenciu udeľovania pokút za vyššie tresty.
Chod a fungovanie hokejbalového krúžku ZŠ Čsl. Armády po schválení pravidla bod 1 pís. r), zatiaľ bez problémov.
Prítomní Bez námietok!

3. Aktuálny zostatok financií v Ligovej pokladni 3b PHbL je ku dňu 14.12.2017 vo výške 3.541,40€.
Prítomní Bez námietok!

4. Program počas Zimnej prestávky:
- po vzájomnej dohode akýchkoľvek mužstiev je tu možnosť odohrať ligové stretnutia aj počas zimnej prestávky
- spoluorganizovanie plánovaného Pohára predsedu VMČ č.6 R. Dupkalu na ihrisku ZŠ M. Námestie sa stretol s negatívnym postojom prítomných
- 3b PHbL počas zimnej prestávky zorganizuje min. jeden turnaj pre Priateľov hokejbalu vo vlastnej réžií
- začiatok odvetnej časti 3b PHbL sa v prípade priaznivého počasia plánuje na víkend 24.-25.2.2018 , kedy sú na pláne dohrávky zrušených resp. odložených stretnutí

5. ALL STARS GAME 2018
Prítomní schválili organizáciu ALL STARS GAME 2018 v rovnakom modele, ako tomu bolo aj v roku 2017 avšak tentokrát sa proti sebe postavia manažéri v súboji SPARTANS vs. EAGLES, alias Team TIMOČKO vs. Team LEŠKO. Zápas sa bude konať pred televíznymi kamerami po skončení základnej časti 3b PHbL t.j. 21.4.2018.

6. Z diskusie:
- vytvorenie 3b PHbL školy pre hokejbalových brankárov, vybavuje Štefan Tóth
- žiadosť o doplnenie identifikačných údajov všetkých hráčov 3b PHbL do 23 rokov pre možnosť získania dotácie od SHbÚ, vybavujú vedúci mužstiev.

Organizátor sa na záver prítomným poďakoval a poprosil ich aby tlmočili hráčom, ale aj členom a fanúšikom mužstiev, podporovateľom a ďalším Pokojné a pohodové prežitie Vianočných sviatkov a Všetko dobré v roku 2018.

LS č.170

(Organizátor 3b PHbL, 13. 12. 2017 16:39)

Ligová schôdza Vedenia ligy, vedúcich mužstiev, kapitánov a pozvaných hostí po skončení jesennej časti 3b PHbL sa uskutoční v PIATOK 15.12.2017 od 19 hod. v DRINK GALLERY na Sídlisku Sekčov (ul. Zimná) v Prešove.
Neospravedlnená neúčasť hore menovaných bude potrestaná podľa Platných pravidiel 3b PHbL!!!!

Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Zhodnotenie jesennej časti 3b PHbL 2017/2018
3. Stav financií
4. Program počas zimnej prestávky
5. ALL STARS GAME 2018
6. Diskusia

Re: LS č.170

(Matúš Rusnák, 13. 12. 2017 18:17)

Prosím o ospravedlnenie mojej neúčasti na ligovej schôdzi dňa 15.12.2017 o 19:00 z dôvodu zberu potravín pre soc. slabšie rodiny na dopredu plánovanej charitatívnej akcií Sal. Kilo v Bardejove.

Re: LS č.170

(Viliam Horňák, 13. 12. 2017 18:25)

Týmto sa ospravedlňujem, ale nebudem mocť prísť, lebo som mimo územia Slovenska

Re: LS č.170

(Tomáš Palenčár, 14. 12. 2017 20:36)

Ospravedlňujem sa za moju neúčasť na ligovej schôdzi konanej dňa 15.12.2017 kvôli vopred naplánovanej osobnej akcii.

LS č.169

(Organizátor 3b PHbL, 21. 11. 2017 22:38)

Organizátor 3b PHbL trestá mužstvo HBC MV TRANSPORT Prešov pokutou 50€, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno j) v zápase 12.kola medzi HBC MV TRANSPORT Prešov - HBC KNIGHTS Bardejov hraného dňa 19.11.2017 od 12:30hod.

Re: LS č.169

(Zdenko Viazanko, 22. 11. 2017 17:24)

Ja Zdenko Viazanko ako vedúci mužstva Hbc MV Transport sa odvolávam voči tomuto trestu. Zároveň chcem uviesť, že dané pravidlo rešpektujem ako ja, tak aj celý tím, avšak v predmetnom zápase sa tomuto incidentu zabrániť nedalo, keďže divák vbehol na ihrisko spoza mantinelu pri trestných laviciach. Následne ho hráči nášho mužstva, ktorí boli v daný moment na hracej ploche vyprevadili mimo plochy a nedovolili mu zapojiť sa do šarvátky, ktorú začali hráči Bardejova a to tým, že bezdôvodne a s prehnanou agresivitou zaútočili na M. Ličáka.

Re: Re: LS č.169

(Organizátor 3b PHbL, 25. 11. 2017 13:06)

Organizátor 3b PHbL akceptoval odvolanie vedúceho mužstva HBC MV TRANSPORT Prešov Zdenka Viazanka a UPRAVUJE trest na 30 € + podmienečné odrátanie 3 bodov z Ligovej tabuľky do konca ZČ, v prípade ďalšieho porušenia Platných pravidiel bod 1. písmeno j).

LS č.168

(Organizátor 3b PHbL, 12. 11. 2017 22:01)

Tresty:
1. Hráč Peter HABOVČÍK /HBK bauska. VRANOV/ nar. 18.6.1986 trestá sa ZASTAVENÍM ČINNOSTI v 2 zápasoch a pokutou 30 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBK bauska. VRANOV - HBC MV TRANSPORT Prešov hranom dňa 12.11.2017 od 12:30hod.

2. Hráč Dominik PAĽA /HBC MV TRANSPORT Prešov/ nar. 19.7.1992 trestá sa pokutou 5 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBK bauska. VRANOV - HBC MV TRANSPORT Prešov hranom dňa 12.11.2017 od 12:30hod.

3. Hráč Jakub KOČÍK /HBC EAGLES Prešov/ nar. 5.7.1986 trestá sa pokutou 5 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC EAGLES - HOKEJBAL Prešov o.z. U19 hranom dňa 12.11.2017 od 10:45hod.

Oznam:
Dosiahnutý výsledok z dôvodu zlých poveternostných podmienok nedohraného zápasu 9.kola medzi HBC SPARTANS - HBC TORNADO (1:7) zo dňa 29.10.2017 zostáva po dohode oboch mužstiev v platnosti, bez dohrávky zostávajúceho času.

LS č.167

(Organizátor 3b PHbL, 23. 10. 2017 23:22)

Ligová schôdza 23.10.2017 - ZÁVER
--------------------------------------------

1. Ligovú schôdzu otvoril a viedol Organizátor 3b PHbL Peter KOCHAN.
Počet prítomných: Vedenie ligy - 5/6, Vedúci a kapitáni mužstiev - 6/12, Hostia - 5.

Hlavným a jediným bodom schôdze bol Hokejbalový krúžok ZŠ Čsl. Armády a jeho zabezpečenie.

Platné pravidlo bod 1 pís. r) teraz znie:
"Všetky mužstvá 3b PHbL sú v aktuálnej sezóne a počas celého školského roka aktívne zapojené do fungovania hokejbalového krúžku na ZŠ Čsl. Armády v Prešove. Na požiadanie Organizátora 3b PHbL sú povinné zabezpečiť v potrebnom počte dohľad a výpomoc pri zabezpečení tréningov, hokejbalových turnajov a pod.!!!
Osobe zabezpečujúcej takéto "podujatie" prináleží príspevok v rozpätí od 3 až do výšky 10 € v rámci jedného krúžku resp. turnaja (určí Organizátor 3b PHbL) zo Spoločnej pokladne, trénerov vynímajúc.
Tréneri:
1.-4. ročník ZŠ Mgr. Marek JURČENKO (o.z. HBC STEMARC Prešov)
5.-8. ročník ZŠ Erik KRISTEK (o.z. HBC STEMARC Prešov)"

Konečná verzia hlasovanie ZA: 11 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

LS č.166

(Organizátor 3b PHbL, 20. 10. 2017 13:03)

Mimoriadna ligová schôdza Vedenia ligy, vedúcich mužstiev, kapitánov a pozvaných hostí (viď na konci oznamu) sa bude konať v PONDELOK 23.10.2017 od 19 hod. vo WOLKA BARE na Sídlisku III. v Prešove. Neospravedlnená neúčasť hore menovaných bude potrestaná podľa Platných pravidiel 3b PHbL!!!!

Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Platné pravidlá bod 1 pís. r)
3. Diskusia / Rôzne

Pozvaní hostia: Ján Sokol, Richard Čirč, Daniel Mendzif, Ondrej Harkabus, Vladislav Fabian, Igor Marcin, Kamil Novotný a ďalší.

LS č.165

(Organizátor 3b PHbL, 15. 10. 2017 17:23)

Hráč Denis MARUŠČÁK /HOKEJBAL Prešov o.z. U19/ nar. 29.10.1994 trestá sa pokutou 5 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase 6.kola HOKEJBAL Prešov o.z. U19 - o.z. HBC STEMARC, hranom dňa 14.10.2017 od 10:45 hod.

LS č.164

(Organizátor 3b PHbL, 1. 10. 2017 22:43)

Organizátor 3b PHbL trestá mužstvo HOKEJBAL Prešov o.z. U19 pokutou 5€, pre porušenie Platných pravidiel bod 2. písmeno o) po zápase 5.kola odohraného dňa 1.10.2017 od 12:30hod.

LS č.163

(Organizátor 3b PHbL, 1. 10. 2017 12:00)

Hráč Michal KOMA /o.z. HBC STEMARC Prešov/ nar. 21.2.1987 trestá sa pokutou 5 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC EAGLES - o.z. HBC STEMARC hranom dňa 30.9.2017 od 12:30 hod.

LS č.162

(Organizátor 3b PHbL, 27. 9. 2017 23:05)

Tresty:
1. Hráč Patrik KAŇUK /HBC SPARTANS Prešov/ nar. 2.12.1993 trestá sa pokutou 5 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC EAGLES - HBC SPARTANS hranom dňa 24.9.2017 od 9 hod..

2. Hráč Martin DŽUPINA /HBK bauska. VRANOV/ nar. 4.1.1984 trestá sa pokutou 5 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC MV TRANSPORT Prešov - HBK bauska. VRANOV hranom dňa 24.9.2017 od 10:45hod..

3. Hráč Pavol ZAVACKÝ /HBK bauska. VRANOV/ nar. 6.11.1984 trestá sa ZASTAVENÍM ČINNOSTI v jednom zápase a pokutou 20 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC MV TRANSPORT Prešov - HBK bauska. VRANOV hranom dňa 24.9.2017 od 10:45hod.. Hráč do pozornosti Vedenia ligy!

Re: LS č.162

(RomanTimočko, 30. 9. 2017 2:05)

chcem sa odvolat na trest pre Patrika Kaňuka, kedze je to jeho prvy vyssi trest prosil by som odpustenie pokuty, dakujem

Re: Re: LS č.162

(Organizátor 3b PHbL, 30. 9. 2017 6:50)

Odvolanie ZAMIETAM!
Dôvod: ods.1 pís. t) Platných pravidiel 3b PHbL.

LS č.161

(Organizátor 3b PHbL, 17. 9. 2017 11:35)

Organizátor 3b PHbL trestá mužstvo HBC KNIGHTS Bardejov pokutou 5€, pre porušenie Platných pravidiel bod 2. písmeno n).

Re: LS č.161

(Lukas Ondecek, 20. 9. 2017 9:54)

1.) nie je uvedeny zapas / datum / cas.. porusenia tohto pravidla
2.) Pravidlo znie: "n) Pokiaľ si to situácia vyžaduje, sú mužstvá pred každým zápasom, ale aj počas zápasu povinné priniesť bránky, upraviť si hraciu plochu tak, aby bola regulárna na odohratie majstrovského zápasu (mláky, lístie, sneh, ľad a pod.).atd.."
Pokuta je teda udelena ze neupratanie hracej plochy alebo za branky?
3.) V pripade branok. Branky sme si pred zapasom doniesli a po zapase sme sa informovali u casomiery, ci je nutne odniest brany naspat. Bolo nam oznamene ze brany netreba upratat, nakolko sa po nas hral este dalsi zapas. (za predpokladu, ze pokuta je udelena za zapas z dna 15.9. Knights vs. Tornado)
4.) V pripade upravy hracej plochy. Hraciu plochu sme v ramci svojich moznosti vypratali. V pripade ze nebola dostatocne upravena, mal prist pokyn od rozhodcu, ved predsa ak je raz neprisposobily teren zapas sa nemoze zacat. Kedze rozhodca (ani super) nemal ziadne namietky ani pripomienky, stav ihriska sme teda pokladali za vyhovujuci.

Tymto ziadam Organizatora 3B PHbL, aby zvazil platnost udeleneho trestu, vzhladom na spominane fakty.

Re: Re: LS č.161

(Organizátor 3b PHbL, 21. 9. 2017 16:09)

Jedná sa o zápas predohrávaného 14.kola medzi HBC TORNADO a HBC KNIGHTS Bardejov. Trest bol udelený na základe platného a vami podpísaného Zápisu o stretnutí. Odvolenie ZAMIETAM, dôvod ods.1 pís. t) Platných pravidiel 3b PHbL.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

následující »