Choď na obsah Choď na menu
 


Ligové správy

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Re: Re: LS č.5

(Vedenie Ligy, 23. 5. 2014 23:11)

Na zasadaní Vedenia ligy padlo rozhodnutie voči odvolaniu sa k trestu hráča Ľubomír ŠÁNDOR (HBC Fany Sport Prešov) zo dňa 19.5.2014 za 10 min. OT v zápase proti HBK Čengstav PODHORANY.
Keďže ide o prvé previnenie sa hráča takého druhu, Vedenie NEZASTAVUJE činnosť na 1 stretnutie, ale ukladá Podmienku na 3 súťažné zápasy + 10€ pokuta do spoločnej pokladne ligy. Voči tomuto rozhodnutiu nieje možné sa odvolať.

LS č.4

(Peter KOCHAN, 28. 4. 2014 14:33)

Mužstvo HBK Čengstav PODHORANY trestá sa pokutou 20€ za porušenie Pravidiel bod 1, pís. j.
Mužstvo HBC PALUTO trestá sa pokutou 5€ za ešte stále nekompletnú predsezónnu súpisku.
Mužstvá majú s okamžitou platnosťou ZASTAVENÚ ČINNOSŤ, až do uhradenia pohľadávok.

LS č.3

(Peter KOCHAN, 5. 4. 2014 21:47)

Mužstvá HBC TORNÁDO a HBC PIRATES trestajú sa pokutou 5€ za nekompletné predsezónne súpisky. Mužstvá sú povinné chýbajúce údaje doplniť do najbližšieho ligového zápasu.

LS č.2

(Peter KOCHAN, 2. 4. 2014 13:26)

POKUTY:

Mužstvo HBC TORNÁDO, trestá sa pokutou 15€ za neospravedlnenú neúčasť zástupcov klubu na brigáde konanej dňa 29.3.2014.

LS č.1

(Peter KOCHAN, 2. 4. 2014 13:25)

ZÁPIS ZO SCHôDZE:

1.) Dňom 29.3.2014 nadobúdajú platnosť Pravidlá a Rozpis Prešovskej Hokejbalovej ligy!!!

2.) Spoločná brigáda sa bude konať dňa 29.3.2014 (sobota) od 9.00 hod. Každé mužstvo je povinné poslať na dohodnutú brigádu min. dvoch svojich zástupcov, v opačnom prípade bude potrestané pokutou 15€ do spoločnej pokladne v správe Vedenia ligy.

3.) Posledná Kapitánska schôdza pred začiatkom súťaže bude dňa 1.4.2014 od 19:00 hod. vo WSB na Sídlisku III. Účasť zástupcov klubov (Ved.mužstva prípadne kapitán) POVINNÁ!!!

4.) Odovzdanie platných súpisiek a štartovného bude najneskôr 1.4.2014 na Kapitánskej schôdzi vo WSB priamo do rúk Organizátora resp. na účet ligy.

5) Rada kapitánov na svojich schôdziach rozhodla, že tri mužstvá PHL svoje zápasy odohrajú následovne:
HBC ŠINDLIAR- streda 18:00 hod.
HBC TORNÁDO- sobota od 11:00 hod.
HBC FANY SPORT- nedeľa 9:00 hod.
..... samozrejme okrem vzájomných zápasov, ktoré odohrajú podľa platného rozpisu.

POKUTY:

Mužstvo HBC PANTHERS trestá sa pokutou 10€ za neúčasť Vedúceho mužstva resp. kapitána na Kapitánskej schôdzi dňa 27.3.2014.


« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16