Choď na obsah Choď na menu
 


Ligové správy

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

LS č.28 (časť 2)

(Vedenie ligy, 30. 11. 2014 3:07)

....... pokračovanie --->

6. Úprava pravidiel
Ods. 1 bod g) :
Zápas rozhoduje vždy minimálne jeden vopred delegovaný rozhodca, ktorý bol právoplatne schválený Vedením ligy. Rozhodcovi/-com sú Všetci hráči a účastníci stretnutia (bez výnimiek) na ihrisku plne podriadení.

TERAZ ZNIE:
g) Zápas rozhoduje vždy minimálne jeden vopred delegovaný rozhodca, ktorý bol právoplatne schválený Vedením ligy. Rozhodcovi/-com sú Všetci hráči a účastníci stretnutia (bez výnimiek) na ihrisku, ale aj mimo neho plne podriadení.

Ods. 2 bod j) :
Všetky zápasy 3b PHbL musia mať svojho víťaza! Pri nerozhodnom výsledku po riadnej hracej dobe nasleduje 5 min. predĺženie 5 vs. 5 čistý čas, a ak sa ani v ňom nerozhodne, o víťazovi rozhodnú samostatné nájazdy, po 3 hráčoch na oboch stranách, až do rozhodnutia. Začína vždy domáce mužstvo.

TERAZ ZNIE:
j) Všetky zápasy 3b PHbL musia mať svojho víťaza! Pri nerozhodnom výsledku po riadnej hracej dobe nasleduje v Základnej časti 5 min. predĺženie 4 vs. 4 čistý čas, v PLAY OFF 2- krát 5 min. predĺženie 4 vs. 4 čistý čas a ak sa ani v týchto prípadoch nerozhodne, o víťazovi rozhodnú samostatné nájazdy po 3 hráčoch na oboch stranách, až do rozhodnutia. Začína vždy domáce mužstvo.

Ods. 4:
Návrh HBC FANY SPORT o peňažnej odmene pre mužstvá umiestnené na stupňoch víťazov bol v hlasovaní pomerom ZA-2 / PROTI-11 ZAMIETNUTÝ!!!

Ods.5:
Vedenie ligy:
1. KOCHAN Peter - organizátor (HBC PANTHERS)
2. ŽULKOVSKÝ Karol - člen (HBC TORNÁDO)
3. HOLEČKO Rastislav - člen (HBC PALUTO)
4. VIAZANKO Zdenko - člen (HBC FANY SPORT)
5. FRANCAN Karol - člen (HBC PANTHERS)

Po hlasovaní v pomere ZA-9 / PROTI-3 / ZDRŽAL SA- 1 má TERAZ PODOBU:
1. KOCHAN Peter - organizátor mobil: 0918392912
2. ŽULKOVSKÝ Karol - člen (HBC TORNÁDO)
3. HOLEČKO Rastislav - člen (HBC JUNIORS U16)
4. FABUĽA Maroš - člen (HBC FANY SPORT)
5. FRANCAN Karol - člen (HBC PANTHERS)
6. ŠPANIEL Peter - člen (HBC PALUTO)
7. DURKÁČ Tomáš - člen (HBC ŠINDLIAR)
8. ESTOČÁK Martin - člen (HBC PIRATES)

Na záver sa Organizátor súťaže prítomným poďakoval a poprial Všetkým mužstvám, samozrejme hráčom pokoj a pohodu počas sviatkov a v Novom roku 2015 plno síl do ďalších bojov v 3b PHbL.

LS č.27

(Organizátor, 20. 11. 2014 13:12)

V piatok 28.11.2014 od 19:00 hod. sa v priestoroch Pizzerie WSB (Sídlisko 3) uskutoční stretnutie VEDENIA LIGY, VEDÚCICH a KAPITÁNOV mužstiev. Každá neospravedlnená neúčasť sa potrestá pokutou 10€ do spoločnej pokladne ligy.
Program:
1. Vyhodnotenie jesennej časti sezóny 2014/2015
2. Návrh a prípadna úprava pravidiel
3. Vyplatenie podĺžnosti:
HBC PIRATES 5€
HBC ŠINDLIAR 5€
HBC JUNIORS U16 25€
4. Hodpodárenie ligy
5. Zimná prestávka a propagácia 3b PHbL
6. Diskusia
Poprosím Všetkých zainteresovaných, aby sa dostavili včas aj s množstvom pripomienok.

Oznam:
Dňom 20.11.2014 nahrádza vo Vedení ligy VIAZANKO Zdenko (HBC FANY SPORT) Maroša FABUĽU (HBC FANY SPORT), ktorý sa vzdal a odstúpil z funkcie Vedúceho mužstva HBC FANY SPORT.

LS č.26

(Organizátor, 17. 11. 2014 16:39)

Hráč HBC PIRATES ESTOČÁK Martin trestá sa POKUTOU 5 € za porušenie Pravidiel ods. 2 pís. i) v zápase HBC PALUTO - HBC PIRATES, hranom dňa 17.11.2014 od 9 hod.

Hráč HBC ŠINDLIAR KADUK Marek trestá sa POKUTOU 5 € za porušenie Pravidiel ods. 2 pís. i) v zápase HBC PANTHERS - HBC ŠINDLIAR, hranom dňa 17.11.2014 od 11 hod. Hráča dôrazne napomínam za opakované porušenie tohto pravidla!

LS č.25

(Organizátor, 8. 11. 2014 13:57)

Vedenie ligy RUŠÍ zastavenie činnosti mužstvu HBC PALUTO ku dňu 8.11.2014 od 8:00hod.

Úprava pravidiel ods. 2 pís k)

.... Všetky zápasy 3b PHbL musia mať svojho víťaza! Pri nerozhodnom výsledku po riadnej hracej dobe nasleduje 10 min. predĺženie 5 vs. 5 čistý čas, a ak sa ani v ňom nerozhodne, o víťazovi rozhodnú samostatné nájazdy, po 3 hráčoch na oboch stranách, až do rozhodnutia. Začína vždy domáce mužstvo.

Teraz znie:

..... Všetky zápasy 3b PHbL musia mať svojho víťaza! Pri nerozhodnom výsledku po riadnej hracej dobe nasleduje 5 min. predĺženie 5 vs. 5 čistý čas, a ak sa ani v ňom nerozhodne, o víťazovi rozhodnú samostatné nájazdy, po 3 hráčoch na oboch stranách, až do rozhodnutia. Začína vždy domáce mužstvo.

LS č.24

(Organizátor, 3. 11. 2014 22:02)

UPOZORNENIE: 
Mužstvo HBC PALUTO má pre porušenie Pravidiel ods.1 pís. d) pozastavenú súťažnú činnosť, až do vysporiadania všetkých podĺžnosti voči 3b PHbL.
Všetky nasledujúce zápasy podľa platného rozpisu prehráva HBC PALUTO kontumačne výsledkom 0:5.
Voči tomuto rozhodnutiu nieje možné sa odvolať.

LS č.23

(Organizátor, 26. 10. 2014 22:21)

Hráč LIČÁK Marko /HBC PALUTO/ trestá sa POKUTOU 5 € za porušenie Pravidiel ods. 2 pís. i) v zápase HBC PALUTO - HBC PANTHERS, hranom dňa 26.10.2014 od 9 hod.

UPOZORNENIE:
Mužstvo HBC FANY SPORT má pre neuhradenie pokuty (LS č.16) pozastavenú súťažnú činnosť. Všetky nasledujúce zápasy až do uhradenia pokuty HBC FANY SPORT prehráva kontumačne výsledkom 0:5.

LS č.22

(Vedenie ligy, 25. 10. 2014 9:08)

Na zasadaní Vedenia ligy padlo rozhodnutie, že hráč HBC TORNÁDO PAZDIČ Marián 21.12.1983 može prestúpiť v mimoriadnom termíne, t.j. k 25.10.2014 do mužstva HBC FANY SPORT po splnení všetkých náležitostí. Vedenie ligy rozhodlo podľa bodu 3. Platných pravidiel 3b PHbL

LS č.21

(Organizátor, 11. 10. 2014 20:50)

Hráči HBC ŠINDLIAR KADUK Marek a IMRICH Andrej trestajú sa POKUTOU 5 € za porušenie Pravidiel ods. 2 pís. i) v zápase HBC PANTHERS - HBC ŠINDLIAR, hranom dňa 11.10.2014 od 11 hod.

LS č.20

(Organizátor, 9. 10. 2014 20:31)

Nedohraný zápas 4.kola medzi HBC FANY SPORT a HBC PALUTO hraný dňa 8.10.2014 od 17hod. , ktorý bol predčasne ukončený v 41:59 min. sa po vzájomnej dohode vedúcich mužstiev dohrávať nebude. Výsledok dosiahnutý na ihrisku zostáva v platnosti.

LS č.19

(Vedenie ligy, 8. 10. 2014 19:13)

Na zasadaní Vedenia ligy padlo rozhodnutie, že hráč HBC ŠINDLIAR HRICOV Lukáš 28.1.1984 može prestúpiť v mimoriadnom termíne, t.j. k 5.10.2014 do mužstva HBC PALUTO po splnení všetkých náležitostí. Vedenie ligy rozhodlo podľa bodu 3. Platných pravidiel 3b PHbL.

LS č.18

(Vedenie ligy, 30. 9. 2014 19:31)

Úprava pravidiel ods. 1. pís. i) teraz znie:

i) Každé mužstvo môže v Základnej časti (6-krát) a v PLAY OFF (2-krát) využiť možnosť požičať si brankára z iného mužstva (registrovaný v 3b PHbL), ale aj to len v prípade odôvodnenej absencie vlastného brankára, alebo ak Vedenie ligy nerozhodne ináč.
Výnimka: Mužstvo HBC JUNIORS môže v zápasoch 3b PHbL využiť ľubovoľný počet štartov brankárov z iných mužstiev (registrovaný v 3b PHbL), ako aj možnosť nasadenia jedného "staršieho" hráča do každého ligového zápasu!!!

Hlasovanie Vedenia ligy:
ZA-6
PROTI-0

Platnosť od 30.9.2014.

Hráč JURČENKO Marek /HBC PALUTO/ trestá sa POKUTOU 5 € za porušenie Pravidiel ods. 2 pís. i) v zápase HBC PIRATES - HBC PALUTO, hranom dňa 20.9.2014 od 9 hod.LS č.17

(Peter KOCHAN, 25. 9. 2014 11:10)

Mužstvo HBC PIRATES trestá sa "NAPOMENUTÍM", za porušenie Pravidiel ods. 1 pís. p) v zápase HBC PIRATES - HBC PALUTO hranom dňa 20.9.2014 od 9 hod.

Peter KOCHAN

(LS č.16, 18. 9. 2014 16:36)

Mužstvá HBC JUNIORS a HBC FANY SPORT trestajú sa "NAPOMENUTÍM", za porušenie Pravidiel ods. 2 pís. b) v zápase HBC FANY SPORT - HBC JUNIORS hranom dňa 17.9.2014 od 17 hod.

Mužstvo HBC FANY SPORT trestá sa POKUTOU 5 € za porušenie Pravidiel ods. 1 pís. v) v zápase HBC FANY SPORT - HBC JUNIORS hranom dňa 17.9.2014 od 17 hod.

LS č.15

(Vedenie ligy, 7. 9. 2014 11:19)

ZÁPIS zo SCHÔDZE konanej dňa 1.9.2014.

Na schôdzi boli prítomní zástupcovia: HBC FANY SPORT, HBC TORNÁDO, HBC PANTHERS, HBC ŠINDLIAR, HBC JUNIORS TEAM, HBC PIRATES a HBC PALUTO
V sezóne 2014/2015 budE v lige štartovať 7 mužstiev. Mužstvo HBK Čengstav PODHORANY odstupuje zo súťaže pre nedostatočný počet hráčov v kádri.).

Závery zo schôdze:
1. Pravidlý boli upravené v niekoľkých bodoch. Viď: http://www.presovska-hokejbalova-liga.estranky.sk/clanky/pravidla.html
2. 3b Prešov Cup sa uskutoční 6.9.2014.
3. I.kolo sezóny 2014/2015 je na programe už vo Štvrtok 11.9.2014.
4. Bola schválená úprava hracích dní pre HBC FANY SPORT Prešov ...kolízia stretnutí v I.Košickej HbL.
5. Hracie dni 3b PHbL:
Pracovný týždeň od 17-19:00 hod.
Víkendy sobota 9:00-15:00 hod., nedeľa 9-13:00 hod.!!!

Sezónu 2014 sme ukončili so zostatkom 370,79 €, ktorý je uložený na účte v mBANK.

LS č.14

(Vedenie ligy, 5. 8. 2014 11:08)

ZÁPIS zo SCHÔDZE konanej dňa 3.8.2014.

Na schôdzi boli prítomní zástupcovia: HBC FANY SPORT, HBC TORNÁDO, HBC PANTHERS, HBC ŠINDLIAR, HBC JUNIORS TEAM a HBC PALUTO
V sezóne 2014/2015 nebudú štartovať: HBC Brakon PIRATES (informáciu podal Maroš HRIC) a HBK Čengstav PODHORANY (50/50).
Nové mužstvá v sezóne 2014/2015:
HBC BARDEJOV, HBC MAGDA TEAM (50/50) a HBC GERIATRIX (50/50)

Závery zo schôdze:
1. Predsezónna porada- Definitívne uzvretie prihlášok, Vyplatenie štartovného a Predloženie súpisiek, Úprava pravidiel .... pondelok 1.9.2014 od 19 hod. v MMA !!!
2. 3b Prešov Cup 6.-7.9.2014, vyplatenie štartovného 70€ najneskôr do 1.9.2014 (prvých 10 mužstiev) osobne, alebo na číslo účtu 0503913960/0900.
3. I.kolo sezóny 2014/2015 je na programe v sobotu 13.9.2014.

Nevyplatené podlžnosti zo Sezóny 2014/2015:
HBC Brakon PIRATES 10€ (10min. OT hráč Kivader Michal)

LS č.13

(Vedenie ligy, 13. 7. 2014 23:30)

ZÁPIS zo SCHÔDZE konanej dňa 13.7.2014.
Na schôdzi boli prítomní zástupcovia: HBC FANY SPORT, HBC TORNÁDO, HBC PANTHERS, HBC ŠINDLIAR, HBK Čengstav PODHORANY.
Ospravedlnili sa: HBC PALUTO, HBC JUNIORS TEAM a HBC Brakon PIRATES.

Program schôdze:
1. Vyhodnotenie skončenej sezóny 2014.
2. Štartovné v sezóne 2014/2015.
3. Diskusia

Závery:
1. Sezóna 2014 bola vyhodnotená, ako nad očakávania úspešná. Hospodárenie k 12.7.2014 vykázalo konečný zostatok na účte + 370,79€.
2. Štartovné, teda vstupný poplatok pre Sezónu 2014/2015 (22 zápasov v ZČ) bol stanovený 100€ na mužstvo a 15 € za každého hráča na súpiske do spoločnej pokladne v správe Vedenia ligy. Na súpiske môže mať každé mužstvo neobmedzený počet hráčov, avšak každé mužstvo musí zložiť vstupný poplatok min. za 15 hráčov!!!!
3. Účasť v Sezóne 2014/2015 záväzne potvrdili: HBC FANY SPORT, HBC TORNÁDO, HBC PALUTO, HBC PANTHERS, HBK Čengstav PODHORANY, HBC Brakon PIRATES a aj 3b LUKY SPORT.

OZNAM:
Najbližšia schôdza Vedúcich a kapitánov všetkých (aj NOVÁČIKOVIA) mužstiev bude 3.augusta.2014 v Reštaurácií MMA od 19:00hod.
Program:
1. Predloženie súpisiek a vyplatenie štartovného
2. Žreb čísiel
3. Úprava pravidiel
4. Diskusia

LS č.12

(Peter KOCHAN, 8. 7. 2014 19:53)

Dňa 13.7.2014 v nedeľu od 19:00 hod. sa v priestoroch Reštaurácie Malého Motoristického areálu uskutoční stretnutie Vedúcich a Kapitánov mužstiev aktuálne skončenej sezóny.
Bod.1.: Vyhodnotenie sezóny 2014
Bod.2.: Sezóna 2014/2015
Bod.3.: Diskusia
Poprosím Všetkých zainteresovaných, aby sa dostavili včas aj s množstvom pripomienok.
Neospravedlnená neúčasť sa potrestá 10€ do spoločnej pokladne ligy.

LS č.11

(Peter KOCHAN, 19. 6. 2014 22:55)

Hráč Rastislav HRABČÁK (11.12.1977) mužstvo HBC PALUTO, trestá sa podľa Platných pravidiel 3b PHbL ods 3. pís. i), za trest udelený v zápase (5+DKZ) HBC FANY SPORT - HBC PALUTO hranom dňa 19.6.2014 od 18:30 hod.

Re: LS č.11

(Vedenie ligy, 22. 6. 2014 12:09)

Na zasadaní vedenia ligy padlo rozhodnutie, že hráč Rastislav HRABČÁK (11.12.1977) mužstvo HBC PALUTO, trestá sa podľa Platných pravidiel 3b PHbL ods 3. pís. i), za trest udelený v zápase (5+DKZ) HBC FANY SPORT - HBC PALUTO takto: ZÁKAZ ČINNOSTI na 1 súťažné stretnutie + 15€ pokuta do spoločnej pokladne ligy.

LS č.10

(Peter KOCHAN, 7. 6. 2014 15:54)

Hráč Mišo KIVADER (21.3.1990) mužstvo HBC Brakon PIRATES, trestá sa podľa Platných pravidiel 3b PHbL ods 3. pís. i), za trest udelený v zápase (10 min. OT) HBC Brakon PIRATES - HBC PANTHERS hranom dňa 4.6.2014 od 18:30 hod.


« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

následující »