Choď na obsah Choď na menu
 


Ligové správy

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

LS č.48

(Organizátor, 1. 6. 2015 21:37)

Mužstvo HBC FANY SPORT trestá sa pokutou 30€ + 20€ pre porušenie Platných pravidiel bod 1 pís. k), za neúčasť na 3.semifinálovom zápase 3b PHbL naplánovanom na deň 31.5.2015 od 9:00 hod.
Mužstvo HBC FANY SPORT do pozornosti Vedenia ligy.

LS č.47

(Organizátor, 23. 5. 2015 15:06)

Hráč HARKABUS Ondrej /HBC PANTHERS/ nar. 30.7.1991 trestá sa POKUTOU 5 € za porušenie Pravidiel ods. 1 pís. u) v zápase HBC PANTHERS - HBC TORNADO hranom dňa 23.5.2015 od 11:00hod.

LS č.46

(Organizátor, 9. 5. 2015 7:33)

Hráč KADUK Marek /HBC PANTHERS/ nar. 27.9.1997 trestá sa POKUTOU 5 € za porušenie Pravidiel ods. 1 pís. u) v zápase HBC PANTHERS - HBC PIRATES hranom dňa 8.5.2015 od 9:00hod.

LS č.45

(Vedenie ligy, 7. 5. 2015 20:05)

Vedenie ligy schválilo prestup hráča Martin HOPKOVIČ nar. 8.10.1982 z HBC FANY SPORT do HBC PANTHERS v mimoriadnom termíne, po splnení všetkých platných náležitostí podľa bodu 3.) Platných pravidiel 3b PHbL s platnosťou od 8.5.2015.

LS č.44

(Organizátor, 2. 5. 2015 0:41)

1. Hráč DOLHÝ Dominik /HBC PIRATES/ nar. 7.4.1993 trestá sa POKUTOU 5 € za porušenie Pravidiel ods. 1 pís. u) v zápase HBC PANTHERS - HBC PIRATES hranom dňa 1.5.2015 od 9:00hod.

2. Prestupy hráčov:
ČIRČ Richard nar. 8.8.2000 , LAMAČ Marek nar. 10.11.1997 a ŠOLTYS Lukáš nar. 26.4.1998 všetci HBC JUNIORS U16 prestup do HBC ŠINDLIAR, po splnení všetkých platných náležitostí podľa bodu 3.) Platných pravidiel 3b PHbL s platnosťou od 1.5.2015.

LS č.43

(Organizátor, 26. 4. 2015 19:17)

Hráč POLŤÁK Matej /HBC PIRATES/ nar. 23.8.1995 trestá sa POKUTOU 5 € za porušenie Pravidiel ods. 1 pís. u) v zápase HBC PIRATES - HBC JUNIORS U16 hranom dňa 25.4.2015 od 11:00hod.

Hráč MIŠKOVIČ Dady /HBC FANY SPORT/ trestá sa POKUTOU 5 € za porušenie Pravidiel ods. 1 pís. u) v zápase HBC FANY SPORT - HBC PALUTO hranom dňa 26.4.2015 od 10:00hod.

Hráč KIVADER Michal /HBC FANY SPORT/ nar. 21.3.1990 trestá sa POKUTOU 5 € za porušenie Pravidiel ods. 1 pís. u) v zápase HBC FANY SPORT - HBC PALUTO hranom dňa 26.4.2015 od 10:00hod.

Hráč ZAVACKÝ Pavol /HBC PALUTO/ nar. 6.11.1984 trestá sa ZÁKAZOM ŠTARTU v 2 ligových stretnutiach a POKUTOU 10 € za porušenie Pravidiel ods. 1 pís. u) v zápase HBC FANY SPORT - HBC PALUTO hranom dňa 26.4.2015 od 10:00hod.

LS č.42

(Vedenie ligy, 15. 4. 2015 21:44)

Na neverejnom zasadaní Vedenia ligy padlo rozhodnutie, že hráči HBC FANY SPORT Patrik MITRA nar. 22.11.1995 a Ľubomír ŠÁNDOR nar. 7.1.1996 MôŽU prestúpiť v mimoriadnom termíne, t.j. k 17.4.2015 do mužstva HBC PALUTO po splnení všetkých platných náležitostí. Vedenie ligy rozhodlo podľa bodu 3.) Platných pravidiel 3b PHbL.

LS č.41

(Vedenie ligy, 10. 4. 2015 21:52)

Vedenie ligy na svojom Verejnom zasadaní dňa 9.4.2015 rozhodovalo voči odvolaniam k trestom udeleným v LS č.40.

Rozhodnutie:
Hráč Martin ESTOČÁK /HBC PIRATES/ nar. 2.12.1988, trestá sa zákazom štartu v 2 ligových zápasoch a podmienkou v ďalších 8 nasledujúcich ligových zápasoch!

Hráč Peter POLŤÁK /HBC PIRATES/, trestá sa pokutou 20 € do Spoločnej pokladne v sprave Vedenia ligy a nepodmienečným zákazom štartu v 15 ligových stretnutiach!

Na návrh Martina ESTOČÁKA /HBC PIRATES/ došlo k úprave pravidiel, keď Organizátor 3b PHbL pri hlasovani Vedenia ligy bude mať len JEDEN HLAS! Vedenie ligy návrh schválilo.

Na vlastnú žiadosť došlo k výmene vo Vedení ligy v mužstve HBC PIRATES Martina ESTOČÁKA nahradil Roman BALÁŽ nar. 20.11.1987. Vedenie ligy žiadosť schválilo s platnosťou od 10.4.2015.

LS č.40

(Organizátor, 6. 4. 2015 15:36)

Rozhodca Jakub ČENGERI nar. 16.8.1994, trestá sa ZASTAVENÍM DELEGÁCIE na akékoľvek ligové stretnutie 3b PHbL do 1.6.2015, pre chyby v zápase HBC PANTHERS - HBC PIRATES hranom dňa 4.4.2015 od 11:00 hod.

Hráč Peter POLŤÁK /HBC PIRATES/, trestá sa POKUTOU 50 € a ZÁKAZOM ŠTARTU v 15 ligových zápasoch pre porušenie Pravidiel ods. 1 pís. u) po zápase HBC PANTHERS - HBC PIRATES hranom dňa 4.4.2015 od 11:00hod.

Hráč Martin ESTOČÁK /HBC PIRATES/ nar. 2.12.1988, trestá sa ZÁKAZOM ŠTARTU v 10 ligových zápasoch pre porušenie Pravidiel ods. 1 pís. u) v zápase HBC PANTHERS - HBC PIRATES hranom dňa 4.4.2015 od 11:00hod.

Organizátor 3b PHbL NEVYHOVEL žiadosti HBC PIRATES, aby rozhodca Jakub ČENGERI nar. 16.8.1994, už nepískal ligové zápasy v ktorých bude hrať práve mužstvo HBC PIRATES.

Re: Re: Re: LS č.40

(M.Estočák , 8. 4. 2015 6:57)

Ja M. Estočák sa odvolávam voči vyššie uvedennému trestu, ktorý nie je v súlade s platnými pravidlami 3b PHBL, ďakujem za pochopenie, pekný deň

Re: Re: Re: LS č.40

(P.Polťák, 8. 4. 2015 6:59)

Ja P. Polťák, sa odvolávam voči vyššie uvedenému trestu. Ďakujem za pochopenie a prajem pekný deň

Re: LS č.40

(Baláž Róbert, 8. 4. 2015 10:30)

Ja Róbert Baláž ako kapitán tímu HBC Pirates sa odvolávam voči rozhodnutiu organizátora pri udelení trestov pre hráčom Martina Estočáka a Petra Polťáka.

LS č.39

(Organizátor, 2. 4. 2015 23:34)

Vedenie 3b PHbL na svojom neverejnom stretnutí rozhodlo:

1. Na podnet Organizátora bude v Prešove (Sídlisko Sekčov ul. L. Novomeského v smere na Solivar) prenajatý Bilboard (4x2m), ktorý bude propagovať 3b PHbL s výhľadom na Sezónu 2014/2015. Zo spoločnej pokladne ligy bude na tento projekt vyčlenených 265€.

2. Na podnet HBC PIRATES Vedenie ligy udeľuje výnimku a v PLAY OFF môže nastúpiť v každom mužstve aj 1 hráč, ktorý nemá v Základnej časti odohraný min. počet 6 zápasov (Platné pravidlá ods.1 pís. f) ). Avšak hráč musí byť pred PLAY OFF zaradený na súpisku a musí mať odohrané min. 3 zápasy ZČ!

3. Hráč HBC FANY SPORT BALÁŽ Jakub môže s platnosťou od 3.4.2015 prestúpiť v mimoriadnom termíne do mužstva HBC TORNADO, po splnení všetkých náležitostí. Vedenie ligy rozhodlo podľa bodu 3.) Platných pravidiel 3b PHbL.

Organizátor 3b PHbL rozhodol:

1. Vyhovel žiadosti HBC PIRATES o výmenu zápasov v rámci jedného hracieho víkendu medzi mužstvami HBC FANY SPORT a HBC PIRATES. V piatok 3.4.2015 od 10 hod. proti sebe nastúpia HBC PANTHERS - HBC FANY SPORT a v sobotu 4.4.2015 od 11 hod. HBC PANTHERS - HBC PIRATES, všetko so súhlasom HBC PANTHERS.

2. Mužstvo HBC JUNIORS U16 trestá sa pokutou 5€ do spoločnej pokladne ligy, pre porušenie Platných pravidiel ods. 1 pís. p) po zápase HBC ŠINDLIAR - HBC JUNIORS U16 hranom dňa 28.3.2015 od 9 hod. Mužstvo má, až do vyplatenia pokuty zastavenú činnosť a všetky nasledujúce zápasy prehráva kontumačne výsledkom 0:5 (Platné pravidlá ods.1 pís. y) ).

3. Dôrazné UPOZORNENIE!!! Organizátor ligy pod hrozbou POKÚT a v najhoršom možnom prípade aj v spolupráci s Mestskou políciou Prešov ZAKAZUJE Všetkým hráčom, rozhodcom, divákom, účastníkom a pod. PARKOVAŤ motorové vozidlá na TRÁVNETEJ PLOCHE a to z oboch strán ihriska v areáli ZŠ Čsl. Armády na Sídlisku II. !!!
Zatiaľ jediná požiadavka riaditeľky školy, ktorá bola v globále preberaná aj na Mestskom zastupiteľstve v Prešove. Ďakujem za pochopenie.

LS č.38

(Organizátor, 23. 3. 2015 15:24)

ČENGERI Jakub (16.8.1994) trestá sa ZÁKAZOM ŠTARTU v 1 ligovom stretnutí a POKUTOU 10€ do Spoločnej pokladne ligy za porušenie Pravidiel ods. 1 pís. g) v zápase HBC ŠINDLIAR - HBC PANTHERS, hranom dňa 21.3.2015 od 9:30 hod.

LS č.37

(Organizátor, 16. 3. 2015 0:04)

Organizátor 3b PHbL ZRUŠUJE Pravidlo ods. 2 pís. p) ZOVRETIE LOPTIČKY ...... hráč SMIE zovrieť loptičku do rukavice, ale jediný pohyb s ňou je vertikálny smerom dole k nohám a nie do strán!

Hráč KUCHÁR Milan /HBC PANTHERS/ trestá sa POKUTOU 5 € za porušenie Pravidiel ods. 2 pís. i) v zápase HBC PANTHERS - HBC FANY SPORT hranom dňa 14.3.2015 od 9:30hod.

UPOZORNENIE: Mužstvo HBC FANY SPORT má pre nevyplatenie podĺžnosti voči 3b PHbL pozastavenú súťažnú činnosť. Všetky nasledujúce zápasy, až do uhradenia pokuty HBC FANY SPORT prehráva kontumačným ýsledkom 0:5.

LS č.36

(Vedenie ligy, 12. 3. 2015 21:39)

Vedenie ligy na svojom neverejnom zasadaní VYHOVELO požiadavke HBC PALUTO, ktorý svoje zápasy vo väčšine odohrá v Nedeľu ráno t.j. 9:00 resp.10:00hod. s platnosťou od 1.4.2015. Týmto žiadam kluby o rešpektovanie upraveného a Platného rozpisu na sezónu 2014/2015.

LS č.35

(Vedenie ligy, 8. 3. 2015 8:49)

Na zasadaní Vedenia ligy padlo rozhodnutie, že hráč HBC PANTHERS SEDLÁK Daniel nar. 25.11.1996 môže prestúpiť v mimoriadnom termíne do mužstva HBC JUNIORS U16, so spätnou platnosťou k 6.3.2015 po splnení všetkých náležitostí. Vedenie ligy rozhodlo podľa bodu 3.) Platných pravidiel 3b PHbL.

LS č.34

(Vedenie ligy, 6. 3. 2015 19:35)

Na zasadaní Vedenia ligy padlo rozhodnutie, že hráč HBC PANTHERS LABANC Peter 11.10.1980 môže prestúpiť v mimoriadnom termíne, t.j. k 6.3.2015 do mužstva HBC TORNÁDO po splnení všetkých náležitostí. Vedenie ligy rozhodlo podľa bodu 3.) Platných pravidiel 3b PHbL.

Vedenie ligy taktiež VYHOVELO požiadavke HBC ŠINDLIAR, ktorý svoje zápasy vo väčšine odohrá v ranných hodinách (9:00 resp.10:00hod.) viď rozpis, poprípade v pracovné dni v popoludňajších hodinách po vzájomnej dohode s klubmi (17:00 resp. 18:00hod.).

LS č.33

(Vedenie ligy, 27. 2. 2015 16:41)

ZÁPIS zo SCHÔDZE konanej dňa 26.2.2015

1. ŠKOLENIE ROZHODCOV
Prítomní: KOCHAN Peter (HBC PANTHERS), FRANCAN Karol (HBC PANTHERS), MITRA Patrik (HBC FANY SPORT), SOKOL Ján (HBC PANTHERS), FÍGEL Marek (HBC TORNÁDO), ŽULKOVSKÝ Karol (HBC TORNÁDO), ČENGERI Jakub (HBC FANY SPORT).
Ospravedlnili sa: HRIC Maroš (HBC PALUTO), SÁLA Miroslav (HBC TORNÁDO), RICHTER Peter (HBC PANTHERS)
Ukončil činnosť, ako rozhodca 3b PHbL: STANISLAV Daniel (HBC FANY SPORT).
Nový rozhodca: MARCIN Igor (HBC PANTHERS)

Školenie viedol rozhodca SHbÚ Milan VRÁBEL.
Účelom školenia bolo zjednotiť si výklad pravidiel, upozorniť na pre nás nové pravidlá a pokúsiť sa vytvoriť dvojice rozhodcov pre blížiace sa PLAY OFF.

a) ZAKÁZANÉ UVOLNENIE ...... po vyhodení loptičky cez všetky čiary sa nebude pískať ZU len v prípade, že brankár evidentne javí záujem o hru t.j. opustí svoje bránkovisko resp. sa pokúša hrať hokejkou!
b) BRÁNENIE V HRE ....... každý hráč, ktorý evidentne nejaví záujem hrať loptičku, ale hráča potrestá sa menším 2 min. trestom!
c) ZOVRETIE LOPTIČKY ...... hráč smie zovrieť loptičku do rukavice, ale jediný následný pohyb s ňou je vertikálny smerom dole k nohám a nie do strán!
d) ZDRŽIAVANIE HRY ...... brankár nesmie zaľahnúť loptičku a tým prerušiť hru mimo územia vymedzujúce body pre vhadzovanie vo vlastnom obrannom pásme a bránkovou čiarou (pomyselný obdĺžnik), ináč sa potrestá menším 2 min. trestom!
e) LOPTIČKA ODRAZENÁ OD BRÁNKOVEJ KONŠTRUKCIE MIMO IHRISKA ..... vhadzovanie sa realizuje v útočnom pásme, keďže sa bránka berie, ako súčasť ihriska!

2. ZASADANIE VEDIA LIGY, KAPITÁNOV, VEDÚCICH MUŽSTIEV a HOSTÍ

Na schôdzi boli prítomní zástupcovia mužstiev: HBC FANY SPORT (2), HBC TORNÁDO (2), HBC PANTHERS (2), HBC ŠINDLIAR (1), HBC JUNIORS U16 (2), HBC PIRATES (2) a HBC PALUTO (2), HBK ŠROBÁRKA (2), HBK PODHORANY (1).

a) PROPAGÁCIA 3b PHbL v ZIMNOM OBDOBÍ ....... podľa prísediacich dopadla veľmi dobre a splnila tak svoj účel (Otvorenie ihriska na ZŠ M. Námestie, ALL STARS zápas a Novoročný Turnaj "ŠTYROCH").
Na propagáciu bolo vyčlenených spolu 309,30 € zo spoločnej pokladne ligy.
b) NÁVRH a ÚPRAVA PRAVIDIEL ..... viď bod 1.
c) HOSPODÁRENIE ...... Aktuálny stav na účte k 26.2.2015 je 1448,84 €
d) PRESTUPY a SÚPISKY ..... viď bod 3.
e) DISKUSIA ...... V blízkej dobe riešiť elektrické pripojenie na ZŠ Čsl. Armády. Vytvorenie Občianskeho združenia, ktoré by zastrešilo 3b PHbL. Riešenie problému s vandalmi na ihrisku ZŠ Čsl. Armády.

3. PLATNÉ PRESTUPY k 26.2.2015

Hráč KADUK Marek nar. 27.9.1997 z HBC ŠINDLIAR do HBC PANTHERS
Hráč ZAVADAN Peter nar. 16.2.1977 z HBC ŠINDLIAR do HBC PANTHERS

4. SVETELNÁ TABUĽA a BRÁNKY

V prípade, že sa akéhokoľvek majstrovského zápasu nezúčastní Organizátor 3b PHbL, za následne odloženie svetelnej tabuľe (odovzdanie Organizátorovi 3b PHbL), ako aj uloženie bránok do uzamknutého areálu ZŠ Čsl. Armády, je po každom zápase zodpovedný rozhodca resp. rozhodcovia práve skončeného zápasu!!!

LS č.32

(Vedenie ligy, 18. 2. 2015 12:50)

Vedenie ligy rozhodlo!!!
Bod č.1.
Dňa 21.2.2015 od 13:30 hod. sa odohrá na ihrisku Čsl. Armády prípravný zápas medzi HBK Lion SVIDNÍK - MIX Team 3b PHbL.
Nominácia MIX Team: KONEČNÝ, REMPER, ŽULKOVSKÝ, SIROTŇÁK, GULÍK Pet., FÍGEL, PRUDIČ, LUKÁČ, VALKÁR (všetci HBC TORNÁDO), KOCHAN, LABANC, ŠURIMA (všetci HBC PANTHERS), LIČÁK, SMREK, HOLEČKO (všetci HBC PALUTO), ZAVADAN (HBC ŠINDLIAR).
Rozhodca: VRÁBEL
Zraz bude najneskôr o 13:00 hod. priamo na ihrisku Čsl. Armády.
Neospravedlnená absencia nominovaného hráča resp. rozhodcu bude potrestaná pokutou 10€ do spoločnej pokladne ligy a zákazom štartu v 1 ligovom zápase.

Bod č.2.
Dňa 26.2.2015 v čase 18-19:00 hod. sa vo WSB na Sídlisku III. bude konať ŠKOLENIE ROZHODCOV pod vedením rozhodcu SHbÚ Milana VRÁBLA.
Účasť povinná pre:
KOCHAN Peter (HBC PANTHERS), FRANCAN Karol (HBC PANTHERS), MITRA Patrik (HBC FANY SPORT), SOKOL Ján (HBC PANTHERS), FÍGEL Marek (HBC TORNÁDO), ŽULKOVSKÝ Karol (HBC TORNÁDO), HRIC Maroš (HBC PALUTO), SÁLA Miroslav (HBC TORNÁDO), STANISLAV Daniel (HBC FANY SPORT) a ČENGERI Jakub (HBC FANY SPORT). Neospravedlnená absencia pozvaného rozhodcu bude potrestaná pokutou 10€ do spoločnej pokladne ligy a zákazom štartu (hráč) v 1 ligovom zápase.

Bod č.3.
Dňa 26.2.2015 v čase 19-20:30 hod. sa vo WSB na Sídlisku III. bude konať Zasadanie Vedenia ligy, Kapitánov a Vedúcich mužstiev 3b PHbL a pozvaných hostí.
Program:
a) Vyhodnotenie Zimnej Propagácie 3b PHbL
b) Návrh a prípadna úprava pravidiel
c) Hodpodárenie ligy
d) Prestupy a súpisky
E) Diskusia .... poprosím predniesť konkretné riešenia!
Neospravedlnená absencia bude potrestaná pokutou 10€ do spoločnej pokladne ligy.

Bod č.4.
Vedenie ligy na základe podnetu od Organizátora v hlasovaní (ZA-6, PROTI-1, ZDRŽAL SA-1) rozhodlo, že v najbližsej dobe (do 1.3.2015) bude v sume cca 320 € zo Spoločnej pokladne ligy zakúpená NOVÁ SVETELNÁ ČASOMIERA od Fi.SELMO v Š.Michaľanoch.


« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

následující »