Choď na obsah Choď na menu
 


Ligové správy

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

LS č.112

(Organizátor 3b PHbL, 29. 10. 2016 17:16)

1. Hráč Peter KARAFFA /HBK KOŇARE/ nar. 26.12.1979 trestá sa pokutou 5€, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC ECOMAX SII. - HBK KOŇARE, hranom dňa 29.10.2016 od 12:30 hod.
2. Organizátor berie na vedomie SŤAŽNOSŤ kapitána mužstva HBK KOŇARE Rudolf VYSOKÝ na výkon rozhodcu Pavol MATEJ v zápase HBC ECOMAX SII. - HBK KOŇARE hranom dňa 29.10.2016 od 12:30hod. Vykonaný pohovor, bez zastavenia činnosti resp. uloženia trestu.

LS č.111

(Organizátor 3b PHbL, 27. 10. 2016 17:33)

TRESTY:
1. Hráč Anton GOFFA /HBC STEMARC/ nar. 12.11.1984 trestá sa pokutou 10€, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC KNIGHTS Bardejov - HBC STEMARC, hranom dňa 23.10.2016 od 12:30 hod. Hráč do pozornosti Vedenia ligy.

2. Organizátor 3b PHbL trestá mužstvo HBK KOŇARE pokutou 10 € pre porušenie Platných pravidiel bod 1 písmeno s). Bez možnosti odvolania!

LS č.110

(Organizátor 3b PHbL, 16. 10. 2016 23:17)

TRESTY:
1. Hráč Július HEŘMÁNEK /HBC ECOMAX SII./ nar. 6.8.1979 trestá sa pokutou 5€, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC TORNADO - HBC ECOMAX SII., hranom dňa 15.10.2016 od 13:30hod.

2. Organizátor 3b PHbL trestá mužstvo HBC ECOMAX SII. pokutou 20 € pre porušenie Platných pravidiel bod 1 písmeno j) a taktiež bod 3. Bez možnosti odvolania!

LS č.109

(Organizátor 3b PHbL, 14. 10. 2016 21:05)

Tresty:
1. Hráč Daniel FECKO /HBK bauska. VRANOV/ nar. 12.1.1991 trestá sa pokutou 10€ a ZASTAVENíM ČINNOSTI na 1 zápas, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC ECOMAX SII. Prešov - HBK bauska. VRANOV, hranom dňa 9.10.2016 od 12:30 hod.
2. Hráč Radovan FECKO /HBK bauska. VRANOV/ nar. 12.6.1994 trestá sa pokutou 10€ a ZASTAVENÍM ČINNOSTI na 1 zápas, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC ECOMAX SII. Prešov - HBK bauska. VRANOV - HBC BULLS U18 Prešov, hranom dňa 9.10.2016 od 12:30 hod.
3. Organizátor 3b PHbL trestá pokutou 5€ mužstvá HBC ECOMAX SII., HBC TORNADO, HBC STEMARC, MV TRANSPORT a HBK KOŇARE, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno r), bez možnosti odvolania sa!
OZNAM: Najbližší tréning Hokejbalového krúžku ZŠ Čsl.Armády sa uskutoční až 4.11.2016 od 14 do 18 hod.. Veducích mužstiev opakovane upozorňujem na Platné pravidlá bod 1. písmeno r)!

Re: LS č.109

(Anton Ajben, 15. 10. 2016 7:45)

Ako vedúci mužstva HBK bauska. Vranov, by som chcel touto cestou požiadať o odpustenie trestov pre našich hráčov: Daniel Fecko, Radovan Fecko. Dakujem AA

Re: Re: LS č.109

(Organizátor 3b PHbL, 15. 10. 2016 16:27)

Organizátor 3b PHbL VYHOVEL žiadosti ved.mužstva HBK bauska. VRANOV a upravuje tresty hráčom Daniel FECKO nar. 12.1.1991 a Radovan FECKO nar. 12.6.1994 /obaja HBK bauska. VRANOV/ udelené v zápase HBC ECOMAX SII. Prešov - HBK bauska. VRANOV, hranom dňa 9.10.2016 od 12:30 na 3 zápasy PODMIENEČNE + 10€ od 15.10.2016.

LS č.108

(Organizátor 3b PHbL, 6. 10. 2016 21:37)

Tresty:
Hráč Daniel FECKO /HBK bauska. VRANOV/ nar. 12.1.1991 trestá sa pokutou 5€, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBK bauska. VRANOV - HBC KNIGHTS Bardejov, hranom dňa 2.10.2016 od 14:45 hod.

Mužstvo HBC BULLS U18 Prešov trestá sa pokutou 5 € pre porušenie pravidiel ods. 2 pís. b) v zápase HBK DUKLA Svidník - HBC BULLS U18 Prešov, hranom dňa 1.10.2016 o 9:30 hod. vo Svidníku.

LS č.106

(Organizátor 3b PHbL, 27. 9. 2016 15:46)

TRESTY:
1. Hráč Mário ONDRIA /HBC STEMARC/ nar. 25.1.1986 trestá sa pokutou 5€, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC UNIVERZÁL Košice - HBC STEMARC Prešov, hranom dňa 25.9.2016 od 9 hod.
2. Hráč Tomáš PETRO /HBK bauska. VRANOV/ nar. 10.4.1989 trestá sa pokutou 5€, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase MV TRANSPORT Prešov - HBK bauska. VRANOV, hranom dňa 25.9.2016 od 10:45 hod.

POĎAKOVANIE:
Organizátor 3b PHbL, Mgr.Rudolf Dupkala a rodičia Samka MAŇKOŠA úprimne ĎAKUJÚ mužstvám 3b Prešovskej Hokejbalovej ligy, ktoré sa rozhodli nemalou sumou prispieť na Benefičný zápas pre splnenie veľkého Samkovho sna. Ešte raz ďakujeme.

OZNAM:
Organizátor 3b PHbL vyčlenil sumu 100 € z Ligovej pokladne za mužstvá, ktoré sa rozhodli neprispieť na Benefičný zápas pre malého Samka.

Re: LS č.106

(Stemarc, 27. 9. 2016 18:46)

Ja Štefan Tóth ako vedúci tímu HBC Stemarc Prešov sa odvolávam voči trestu udelenému hráčovi Máriovi Ondriovi v zápase: HBC STEMARC - HBC UNIVERZÁL Košice, hranom dňa 25.9.2016 od 9 hod.

Re: Re: LS č.106

(Organizátor 3b PHbL, 2. 10. 2016 18:11)

Organizátor 3b PHbL VYHOVEL žiadosti ved.mužstva HBC STEMARC Prešov a trestá hráča Mário ONDRIA (HBC STEMARC Prešov) Napomenutím za porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC UNIVERZÁL Košice - HBC STEMARC Prešov, hranom dňa 25.9.2016 od 9 hod.

LS č.107

(Organizátor 3b PHbL, 30. 9. 2016 15:10)

Oznam:
1. Organizátor 3b PHbL RUŠÍ zápas 5.kola medzi HBC ECOMAX SII. - HBK KOŇARE naplánovaný na sobotu 1.10.2016 od 9 hod., bez uvedenia dôvodu!

2. Organizátor 3b PHbL po vzájomnej dohode mužstiev a žiadosti ved. mužstva MV TRANSPORT Zdenka Viazanka ODLOŽIL zápas 5.kola medzi HBC TORNADO - MV TRANSPORT naplánovaný na sobotu 1.10.2016 od 12:30 hod.

LS č.105

(Organizátor 3b PHbL , 21. 9. 2016 20:35)

TRESTY:
1. Hráč Peter POLAKOVIČ /HBC ECOMAX SII./ nar. 28.6.1987 trestá sa pokutou 5€, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC ECOMAX SII. - MV TRANSPORT, hranom dňa 18.9.2016 od 10:45hod.
2. Hráč Radovan FECKO /HBK bauska. VRANOV/ nar. 12.6.1994 trestá sa pokutou 5€, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBK bauska. VRANOV - HBC BULLS U18 Prešov, hranom dňa 18.9.2016 od 16 hod. vo Vranove nad/Topľou.
3. Rozhodca Pavol MATEJ nar. 27.11.1987 trestá sa POKUTOU 14 € za neospravedlnenú neúčasť na zápase 3.kola medzi HBC STEMARC - HBK DUKLA Svidník hranom dňa 18.9.2016 o 12:30 hod.

Výzva "DOBRÉ EURO 2":
Po minuloročnej veľmi úspešnej Akcii a Charitatívnom zápase proti KK JUNIOR Prešov, kedy sa vyzbieralo neuveriteľných viac ako 750€ Organizátor 3b PHbL a Vedenie ligy súhlasilo s pokračovaním v pomáhaní tým ktorí to najviac potrebujú. Po dohode s FBC MIKULÁŠ Prešov ženy odohráme v piatok 23.9.2016 od 17 hod. v telocvični ZŠ Sibírska Benefičný zápas pre malého Samka. Všetkým ktorí sa rozhodnú prispieť vopred ĎAKUJEM.
Link .... https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=hndaCNHrmI4

LS č.104

(Vedenie ligy, 16. 9. 2016 15:44)

PRESTUPY:
Vedenie ligy na osobné požiadanie SCHVÁLILO (ZA-3, PROTI-3) mimoriadne prestupy hráčov Marek HUDÁK nar. 17.2.1980 z HBC STEMARC Prešov do HBC EAGLES Prešov a Stanislav ŠVARAL nar. 17.11.1986 z HBC EAGLES Prešov do HBK KOŇARE Prešov po splnení všetkých náležitostí s platnosťou od 17.9.2016.

ÚPRAVA PRAVIDIEL:
Organizátor 3b PHbL upravil bod č.3 Platných pravidiel, ktorý teraz znie ....
"Hráč, ktorý odohral zápas, alebo časť zápasu za jedno mužstvo (aj vrátane barážového kvalifikačného turnaja), nesmie nastúpiť za iné minimálne do obdobia určeného na prestupy.

To platí aj pre hráčov, ktorých mužstvo počas rozohraného ročníka vypadne zo súťaže z rôznych dôvodov, odhlási sa, alebo bude vyradené Vedením ligy. Ak aj napriek tomu hráč nastúpi za iné mužstvo, to bude potrestané kontumačným výsledkom.

Každý hráč môže v aktuálnej sezóne prestúpiť iba raz!!!

V 3b PHbL máme tri prestupové termíny:

Prvý mimoriadny do 16.9.!

Druhý hlavný po skončení jesennej časti (Organizátorom 3b PHbL vyhlásená zimná prestávka), kedy do jednotlivých mužstiev môže prestúpiť ľubovoľný počet hráčov!

Tretí Play Off a to po skončení ZČ, kedy môže do každého mužstva prestúpiť len jeden hráč!

Výnimka o jednom hráčovi, ktorý môže nastúpiť v Play Off aj s počtom zápasov menším, ako je stanovených 7 je neprípustná!!!

Všetky prestupy sú možné po vzájomnej dohode klubov a vysporiadaní všetkých hráčových podlžností voči bývalému klubu. Vedúci mužstva, do ktorého prestupuje hráč z iného mužstva, je povinný odovzdať Organizátorovi 3b PHbL správne a kompletne vypísaný prestupový lístok podpísaný hráčom a vedúcimi oboch zainteresovaných mužstiev. Organizátor 3b PHbL následne prestup schváli resp. zamietne, čo na lístku potvrdí podpisom.

Prestupový poplatok 20€.

Pokiaľ chce mužstvo počas prebiehajúcej sezóny doplniť súpisku, môže tak urobiť, ak za hráča zaplatí vstupný poplatok 15€ do Spoločnej pokladne v správe Vedenia ligy a to aj priamo na mieste pred začatím ligového zápasu. Rozhodca o tom urobí záznam v Zápise o stretnutí.

Dopísaný hráč na súpisku sa týmto zaväzuje, že bude plne akceptovať Platné pravidlá, Organizátora 3b PHbL, Vedenie ligy a pod. (bod č.1, pís. c)."

Vložený..... Prvý mimoriadny termín!
Vypustené..... Pokiaľ Vedenie ligy nerozhodne ináč!

LS č.103

(Organizátor 3b PHbL, 11. 9. 2016 18:08)

Tresty:
1. Hráč Matúš PALKO /HBK bauska. VRANOV/ nar. 12 11.1987 trestá sa pokutou 5€, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC EAGLES - HBK bauska. VRANOV, hranom dňa 11.9.2016 od 10:45 hod.
2. Hráč Matúš BUČKO /HBC SPARTANS/ nar. 23.5.1988 trestá sa pokutou 5€ pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC SPARTANS - HBC BULLS , hranom dňa 11.9.2016 od 12:30 hod.
3. Hráč Ondrej BORODÁČ /HBC SPARTANS/ nar. 3.4.1984 trestá sa pokutou 5€ pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC SPARTANS - HBC BULLS , hranom dňa 11.9.2016 od 12:30 hod.
4. Hráč Vladko PAŽIN /HBC SPARTANS/ nar. 3.6.1988 trestá sa pokutou 5€ + 5€ pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC SPARTANS - HBC BULLS , hranom dňa 11.9.2016 od 12:30 hod.

Oznam:
Mužstvo HBC BULLS Prešov mení názov na HBC BULLS U18 Prešov.

LS č.102

(Organizátor 3b PHbL, 2. 9. 2016 21:37)

Tresty:
1. Hráč Tomáš HRUBÝ /HBC ECOMAX SII./ nar. 5.2.1985 trestá sa pokutou 5€, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC ECOMAX SII. - HBC KNIGHTS Bardejov, hranom dňa 1.9.2016 od 11 hod.
2. Hráč Anton GOFFA /HBC STEMARC/ nar. 12 11.1984 trestá sa pokutou 10€ a ZASTAVENÍM ČINNOSTI na 1 stretnutie nepodmienečne od 3.9.2016, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC STEMARC - HBC UNIVERZÁL Košice, hranom dňa 1.9.2016 od 15 hod.

Re: LS č.102

(Štefan Tóth , 3. 9. 2016 11:54)

Ja Štefan Tóth ako vedúci tímu HBC Stemarc Prešov sa odvolávam voči trestu udelenému hráčovi Antonovi Goffovi v zápase: HBC STEMARC - HBC UNIVERZÁL Košice, hranom dňa 1.9.2016 od 15 hod.

Re: Re: LS č.102

(Organizátor 3b PHbL, 4. 9. 2016 9:14)

Organizátor 3b PHbL vyhovel žiadosti vedúceho mužstva HBC STEMARC Prešov Štefana Tótha a upravuje trest pre hráča Anton GOFFA nar 12.11.1984, udelený v zápase HBC STEMARC - HBC UNIVERZÁL Košice, hranom dňa 1.9.2016 od 15 hod. na 3 zápasy podmienečne + 10€ od 4.9.2016.

LS č.101

(Organizátor 3b PHbL , 31. 8. 2016 1:13)

1. Ligová schôdza - ZÁVER
-------------------------------
Ligovú schôdzu otvoril a viedol Organizátor 3b PHbL Peter Kochan.
Počet prítomných: Vedenie ligy - 4 (zo 6), Vedúci a kapitáni mužstiev - 17 (z 22) , Pozvaní hostia - 2 (zo 4).

Zmeny v pravidlách 3b PHbL:
ods.1, pís. a) ...... v súťažnom ročníku 2016/2017 bude štartovať opäť max. počet 12 mužstiev(HBC KOŠICE a HBK bauska. VRANOV ešte musia do 31.8.2016 doložiť všetky potrebné podklady pre definitívny štart v 3b PHbL), keď do súťaže sa neprihlásili majster HBC PALUTO LUKYSPORT Prešov, HBK PODHORANY/KUKOVÁ a HBC MV TRANSPORT Prešov, ktorých takto nahradia HBC SPARTANS Prešov, HBC KOŠICE a MV TRANSPORT.
ods.1, pís. c) .... štartovné sa na návrh HBK KOŇARE Prešov zvyšuje na 250€ na mužstvo! ZA: 13 PROTI: 5 ZDRŽAL SA: 1
ods.1, pís. d) ..... Vedenie ligy schválilo odohranie vybraných zápasov 3b PHbL aj na ihriskách v areáli TJ MASA vo Vranove n/Topľou a taktiež v GMT projekt Aréne vo Svidníku vrámci Projektu na Prínos a Rozvoj hokejbalu.
ods.1, pís. g) ..... Vedúci a kapitáni na návrh Miroslava SÁLU schválili navýšenie odmeny pre rozhodcov vo výške 7€ na zápas a taktiež Organizátor je povinný zabezpečiť stravu (min. pizza a minerálna voda) pre "výpomoc" pri obsluhe svetelnej tabule, zapisovateľa a pod. v prípade, že je tá prítomná na troch a viac zápasoch v jeden hrací deň. Výdavky budú hradené zo Spoločnej pokladne v správe Vedenia ligy. ZA: 19 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0
Do zoznamu rozhodcov bol po preškolení zaradený Pavol MATEJ (r.1987).
ods.1, pís. r) ...... HOKEJBALOVÝ KRÚŽOK pri ZŠ Čsl.ARMÁDY .... Všetky Prešovské mužstvá 3b PHbL sú povinné v deň konania hokejbalového krúžku (spravidla piatok 13:30 - 15:30hod.) resp. hokejbalového turnaja ZŠ Čsl.Armády vyslať minimálne jedného hráča na jeho zabezpečenie! V prípade neúčasti bude mužstvo potrestané pokutou Organizátorom 3b PHbL. ZA:19 PROTI: 0 ZDRŽALI SA:0
ods.3 ... PRESTUPY .... Druhé prestupové obdobie po skončení ZČ teda pred Play Off, kedy môže do každého mužstva prestúpiť len jeden hráč, bez výnimky o hráčovi s počtom menším ako je stanovených 7! ZA: 12 PROTI: 3 INÝ NÁVRH:4
ods.5, pís. d) ..... ORGANIZÁTOR 3b PHbL ...... Riadi a zabezpečuje vedenie mužstiev HOKEJBAL Prešov (muži) a HBC BULLS Prešov (mládež, juniori) , kde všetci jeho hráči, ako aj ich prestupy (sezónne, či posezónne odchody) spadajú plne do jeho kompetencií, pokiaľ Vedenie ligy nerozhodne ináč!
V "kauze Daniel SEDLÁK" a Programu na budovanie mužstva pre Extraligu SHbÚ.....hráč zostáva aj naďalej hráčom HBC BULLS Prešov. ZA:3 PROTI:1
ods.5 ..... VEDENIE LIGY .... Mariána PAZDIČA nahradil Zdenko VIAZANKO (MV TRANSPORT). Pôsobenie vo Vedení ligy ukončil Rastislav HOLEČKO (HBC PALUTO LUKYSPORT Prešov).

V DISKUSII Organizátor odpovedal na otázky položené ohľadom Bufetu, Prekladaniu zápasov, Ozvučenia zápasov, Odvolaniam, Krúžku na ZŠ Čsl.ARMÁDY, Košov, Parkovaniu, Pokutám, Trestom, Extralige SHbÚ (HBC DUCKS U19 Košice odohrajú svoje zápasy v Prešove) a pod. Prítomní vzali na VEDOMIE v PLNOM ROZSAHU!

Organizátor 3b PHbL sa na záver prítomným poďakoval a poprial im veľa športových úspechov v sezóne 2016/2017.

2. Tresty:
-----------
Daniel STANISLAV (MV TRANSPORT) trestá sa ZÁKAZOM ČINNOSTI v 3 zápasoch 3b PHbL 2016/2017. Dôvod: Opakované ignorovanie Pozvánky na Schôdzu resp. Zasadanie 3b PHbL.
Peter HRIŠKO (HBC STEMARC Prešov) trestá sa NAPOMENUTÍM za neúčasť na Schôdzi 3b PHbL konanej dňa 25.8.2016.

3. Celoslovenské Školenie rozhodcov GAJARY 31.8.-1.9.2016
----------------------------------------------------------------------
Organizátor 3b PHbL vysiela na celoslovenské školenie Šéfa rozhodcov 3b PHbL Milan VRÁBEL (rozhodca SHbÚ) a Maroš HRIC (rozhodca 3b PHbL). Zo spoločnej pokladne v správe Vedenia ligy im bude vyplatený príspevok vo výške 100€.

Re: LS č.101

(Ja Daniel Stanislav ziadam o znizenie 3 zapasoveho trestu dakujem, 1. 9. 2016 20:03)

Re: Re: LS č.101

(Organizátor 3b PHbL, 2. 9. 2016 21:30)

Organizátor 3b PHbL vyhovel žiadosti hráča Daniel Stanislav (MV TRANSPORT) a znižuje trest na 2 zápasy nepodmienečne.


« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

následující »