Choď na obsah Choď na menu
 


Ligové správy

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Re: LS č.176

(Dominik Spišák, 31. 3. 2018 23:02)

Ja, Dominik Spišák, hráč HBC KNIGHTS HERKULES Bardejov,
sa chcem odvolať voči mne udelenému trestu v zápase proti HBK Bauska Vranov hranom dňa 30.3. 2018. Do konfliktu, ktorý vznikol, som sa nijako osobne nezapojil, vyšiel som len zo striedačky, nakoľko som reagoval na to, že to isté sa chystali spraviť aj niektorí hráči súpera. Navyše mi bolo oznámené, že mi je udelený 10-minútový trest, nie do konca zápasu. Ide o môj prvý vyšší trest v sezóne, ospravedlňujem sa za reakciu len som reagoval automaticky na vzniknutú neférovú situáciu, ale k žiadnej konfrontácii mňa so súperom v tejto situácii nedošlo.

Re: Re: LS č.176

(Lukas Ondecek, 31. 3. 2018 23:12)

Ja, Lukas Ondecek - veduci muzstva HBC Knights Bardejov sa odvolavam voci uvedenym trestom z dovodu nezrovnalosti realne uvedenych trestov v zapise o stretnuti HBC KNIGHTS HERKULES Bardejov - HBK bauska. VRANOV hranom dňa 30.3.2018 od 10:15hod. vo Vranove nad Topľou.

Re: Re: Re: LS č.176

(Organizátor 3b PHbL, 1. 4. 2018 10:17)

Organizátor 3b PHbL VYHOVEL žiadosti vedúceho mužstva HBC KNIGHTS HERKULES Bardejov a upravuje tresty nasledovne:

Matúš LÚČ nar. 13.10.1987 ZASTAVENÍM ČINNOSTI v 2 zápasoch a pokuta 15 € s platnosťou od 1.4.2018.
Dominik SPIŠÁK nar. 10.2.1994 na 4 zápasy PODMIENEČNE (t.j. do konca ZČ) a pokuta 15 € s platnosťou od 1.4.2018.
Richard MAJER nar. 28.8.1997 na 4 zápasy PODMIENEČNE (t.j. do konca ZČ) a pokuta 15 € s platnosťou od 1.4.2018.

Re: Re: Re: Re: LS č.176

(Dominik Spišák, 1. 4. 2018 11:12)

Ja, Dominik Spišák sa chcem odvolať voči udelenej výške finančnej pokuty. Plne rešpektujem podmienku na 4 zápasy, no vzhľadom na to, že som absolútne nijako do konfliktu nezasiahol mi príde finančný trest ´´len´´ za opustenie striedačky prehnane vysoký. Vylúčenie bez možnosti ďalšieho zasiahnutia do zápasu bolo adekvátnym a správnym rozhodnutím rozhodcu, ale vzhľadom na situáciu nemám pocit, že by som mal mať za niečo udelenú pokutu. Ďakujem.

Re: Re: Re: Re: Re: LS č.176

(Vedenie ligy, 6. 4. 2018 0:56)

Vedenie ligy na neverejnom zasadnutí rozhodlo, že PONECHÁVA v platnosti PRVÝ TREST udelený Organizátorom 3b PHbL t.j. hráč Dominik SPIŠÁK /HBC KNIGHTS HERKULES Bardejov/ nar. 10.2.1994 trestá sa ZASTAVENÍM ČINNOSTI v 1 zápase a pokutou 20 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC KNIGHTS HERKULES Bardejov - HBK bauska. VRANOV hranom dňa 30.3.2018 od 10:15hod. vo Vranove nad Topľou. Bez možnosti odvolania sa!
ZA:6 PROTI:0

LS č.177

(Organizátor 3b PHbL, 2. 4. 2018 11:44)

OZNAM:
Dňa 5.4.2018 t.j. vo štvrtok od 19 hod. sa v Drink GALLERY (Sid. Sekčov) bude konať zasadanie Vedenia ligy a pozvaných hostí. Účasť povinná.
Program:
1. Tresty LS č.176
2. ALL STARS GAME 2018
3. Predbežný návrh 3b PHbL 2018/2019
4. Rôzne

LS č.175

(Organizátor 3b PHbL, 29. 3. 2018 22:42)

OZNAMY:

1. Vedenie ligy jednohlasne (ZA-6, PROTI-0) SCHVÁLILO žiadosť vedúceho mužstva HBC TORNADO Karola Žulkovského a UDEĽUJE výnimku pre bod 1 pís. k), na odohratie odloženého zápasu 3.kola 3b PHbL medzi HBC TORNADO a HBC SPARTANS na deň 14.4.2018.

2. Vedenie ligy NESCHVÁLILO (ZA-3, PROTI-3) žiadosť vedúceho mužstva HBC SPARTANS Romana Timočka o MIMORIADNY PRESTUP hráča Tomáša Lorenčíka (HOKEJBAL Prešov o.z. U19). Dôvod: Platné pravidlá 3b PHbL bod 3.

LS č.174

(Organizátor 3b PHbL, 4. 3. 2018 20:26)

OZNAMY:

1. Novým Vedúcim mužstva HOKEJBAL Prešov o.z. U19 sa dňom 5.3.2018 stáva Vladislav FABIAN, ktorý nahradil vo funkcii Tomáša LORENČÍKA. Viac viď v priečinku Kontakt na kluby.

2. Definitívny termín ALL STARS GAME 2018 bol Organizátorom 3b PHbL stanovený na nedeľu 22.4.2018 t.j. po skončení Základnej časti 3b PHbL.

LS č.173

(Organizátor 3b PHbL, 1. 3. 2018 22:18)

ZMENY:

1. Na žiadosť majiteľa klubu HBC KNIGHTS Bardejov vstupom nového sponzora sa mení názov na HBC KNIGHTS HERKULES Bardejov.

2. Pôvodne plánovaný zápas 15.kola 3b PHbL medzi HBC MV TRANSPORT a HBC EAGLES (4.3.2018 od 13:30 hod.) sa z dôvodu odloženia zápasu domácim mužstvom neuskutoční a nahradí ho v tom istom termíne predohrávka 19. kola medzi o.z. HBC STEMARC - HBC EAGLES.

LS č.172

(Organizátor 3b PHbL, 24. 2. 2018 11:25)

TREST:
Hráč Peter SEDLÁK /HBC SPARTANS Prešov/ nar. 17.1.1988 trestá sa pokutou 5 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC SPARTANS - HBC MV TRANSPORT hranom dňa 18.2.2018 od 10:00 hod.

PRESTUPY:
Organizátor 3b PHbL po splnení všetkých náležitostí podľa Platných pravidiel bodu č.3 schválil k dátumu 23.2.2018 tieto prestupy:

Hráč Igor MARCIN nar. 2.7.1999 z HBC SPARTANS Prešov do HOKEJBAL Prešov o.z. U19.
Hráč Erik KRISTEK nar. 17.9.1989 z o.z. HBC STEMARC Prešov do HOKEJBAL Prešov o.z. U19.
Hráč Peter GULIK nar. 17.10.1980 z HBC TORNADO Prešov do HBC MV TRANSPORT Prešov.

Re: LS č.172

(Roman Timočko, 24. 2. 2018 11:31)

Ako vedúci mužstva HBC Spartans Prešov sa chcem odvolať voči trestu udelenému pre hráča Peter Sedlák, keďže sa jedná o jeho prvý vyšší trest v tejto sezóne.

Re: Re: LS č.172

(Organizátor 3b PHbL, 24. 2. 2018 11:44)

Organizátor 3b PHbL VYHOVEL žiadosti vedúceho mužstva a upravuje trest pre hráča Peter SEDLÁK /HBC SPARTANS Prešov/ na 3 zápasy PODMIENEČNE s platnosťou od 25.2.2018.

LS č.171

(Organizátor 3b PHbL, 17. 12. 2017 1:33)

Ligová schôdza 15.12.2017 - ZÁVER
---------------------------------------------

1. Ligovú schôdzu otvoril a viedol Organizátor 3b PHbL Peter KOCHAN.
Počet prítomných: Vedenie ligy - 4/6, Vedúci a kapitáni mužstiev - 3/12, Hostia - 4.

2. Organizátor 3b PHbL zhodnotil priebeh jesennej časti veľmi kladne. Vedenie ligy nemuselo riešiť žiaden sporný prípad a zároveň zaznamenávame klesajúcu tendenciu udeľovania pokút za vyššie tresty.
Chod a fungovanie hokejbalového krúžku ZŠ Čsl. Armády po schválení pravidla bod 1 pís. r), zatiaľ bez problémov.
Prítomní Bez námietok!

3. Aktuálny zostatok financií v Ligovej pokladni 3b PHbL je ku dňu 14.12.2017 vo výške 3.541,40€.
Prítomní Bez námietok!

4. Program počas Zimnej prestávky:
- po vzájomnej dohode akýchkoľvek mužstiev je tu možnosť odohrať ligové stretnutia aj počas zimnej prestávky
- spoluorganizovanie plánovaného Pohára predsedu VMČ č.6 R. Dupkalu na ihrisku ZŠ M. Námestie sa stretol s negatívnym postojom prítomných
- 3b PHbL počas zimnej prestávky zorganizuje min. jeden turnaj pre Priateľov hokejbalu vo vlastnej réžií
- začiatok odvetnej časti 3b PHbL sa v prípade priaznivého počasia plánuje na víkend 24.-25.2.2018 , kedy sú na pláne dohrávky zrušených resp. odložených stretnutí

5. ALL STARS GAME 2018
Prítomní schválili organizáciu ALL STARS GAME 2018 v rovnakom modele, ako tomu bolo aj v roku 2017 avšak tentokrát sa proti sebe postavia manažéri v súboji SPARTANS vs. EAGLES, alias Team TIMOČKO vs. Team LEŠKO. Zápas sa bude konať pred televíznymi kamerami po skončení základnej časti 3b PHbL t.j. 21.4.2018.

6. Z diskusie:
- vytvorenie 3b PHbL školy pre hokejbalových brankárov, vybavuje Štefan Tóth
- žiadosť o doplnenie identifikačných údajov všetkých hráčov 3b PHbL do 23 rokov pre možnosť získania dotácie od SHbÚ, vybavujú vedúci mužstiev.

Organizátor sa na záver prítomným poďakoval a poprosil ich aby tlmočili hráčom, ale aj členom a fanúšikom mužstiev, podporovateľom a ďalším Pokojné a pohodové prežitie Vianočných sviatkov a Všetko dobré v roku 2018.

LS č.170

(Organizátor 3b PHbL, 13. 12. 2017 16:39)

Ligová schôdza Vedenia ligy, vedúcich mužstiev, kapitánov a pozvaných hostí po skončení jesennej časti 3b PHbL sa uskutoční v PIATOK 15.12.2017 od 19 hod. v DRINK GALLERY na Sídlisku Sekčov (ul. Zimná) v Prešove.
Neospravedlnená neúčasť hore menovaných bude potrestaná podľa Platných pravidiel 3b PHbL!!!!

Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Zhodnotenie jesennej časti 3b PHbL 2017/2018
3. Stav financií
4. Program počas zimnej prestávky
5. ALL STARS GAME 2018
6. Diskusia

Re: LS č.170

(Matúš Rusnák, 13. 12. 2017 18:17)

Prosím o ospravedlnenie mojej neúčasti na ligovej schôdzi dňa 15.12.2017 o 19:00 z dôvodu zberu potravín pre soc. slabšie rodiny na dopredu plánovanej charitatívnej akcií Sal. Kilo v Bardejove.

Re: LS č.170

(Viliam Horňák, 13. 12. 2017 18:25)

Týmto sa ospravedlňujem, ale nebudem mocť prísť, lebo som mimo územia Slovenska

Re: LS č.170

(Tomáš Palenčár, 14. 12. 2017 20:36)

Ospravedlňujem sa za moju neúčasť na ligovej schôdzi konanej dňa 15.12.2017 kvôli vopred naplánovanej osobnej akcii.

LS č.169

(Organizátor 3b PHbL, 21. 11. 2017 22:38)

Organizátor 3b PHbL trestá mužstvo HBC MV TRANSPORT Prešov pokutou 50€, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno j) v zápase 12.kola medzi HBC MV TRANSPORT Prešov - HBC KNIGHTS Bardejov hraného dňa 19.11.2017 od 12:30hod.

Re: LS č.169

(Zdenko Viazanko, 22. 11. 2017 17:24)

Ja Zdenko Viazanko ako vedúci mužstva Hbc MV Transport sa odvolávam voči tomuto trestu. Zároveň chcem uviesť, že dané pravidlo rešpektujem ako ja, tak aj celý tím, avšak v predmetnom zápase sa tomuto incidentu zabrániť nedalo, keďže divák vbehol na ihrisko spoza mantinelu pri trestných laviciach. Následne ho hráči nášho mužstva, ktorí boli v daný moment na hracej ploche vyprevadili mimo plochy a nedovolili mu zapojiť sa do šarvátky, ktorú začali hráči Bardejova a to tým, že bezdôvodne a s prehnanou agresivitou zaútočili na M. Ličáka.

Re: Re: LS č.169

(Organizátor 3b PHbL, 25. 11. 2017 13:06)

Organizátor 3b PHbL akceptoval odvolanie vedúceho mužstva HBC MV TRANSPORT Prešov Zdenka Viazanka a UPRAVUJE trest na 30 € + podmienečné odrátanie 3 bodov z Ligovej tabuľky do konca ZČ, v prípade ďalšieho porušenia Platných pravidiel bod 1. písmeno j).


« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

následující »