Choď na obsah Choď na menu
 


Ligové správy

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Re: LS č.172

(Roman Timočko, 24. 2. 2018 11:31)

Ako vedúci mužstva HBC Spartans Prešov sa chcem odvolať voči trestu udelenému pre hráča Peter Sedlák, keďže sa jedná o jeho prvý vyšší trest v tejto sezóne.

Re: Re: LS č.172

(Organizátor 3b PHbL, 24. 2. 2018 11:44)

Organizátor 3b PHbL VYHOVEL žiadosti vedúceho mužstva a upravuje trest pre hráča Peter SEDLÁK /HBC SPARTANS Prešov/ na 3 zápasy PODMIENEČNE s platnosťou od 25.2.2018.

LS č.171

(Organizátor 3b PHbL, 17. 12. 2017 1:33)

Ligová schôdza 15.12.2017 - ZÁVER
---------------------------------------------

1. Ligovú schôdzu otvoril a viedol Organizátor 3b PHbL Peter KOCHAN.
Počet prítomných: Vedenie ligy - 4/6, Vedúci a kapitáni mužstiev - 3/12, Hostia - 4.

2. Organizátor 3b PHbL zhodnotil priebeh jesennej časti veľmi kladne. Vedenie ligy nemuselo riešiť žiaden sporný prípad a zároveň zaznamenávame klesajúcu tendenciu udeľovania pokút za vyššie tresty.
Chod a fungovanie hokejbalového krúžku ZŠ Čsl. Armády po schválení pravidla bod 1 pís. r), zatiaľ bez problémov.
Prítomní Bez námietok!

3. Aktuálny zostatok financií v Ligovej pokladni 3b PHbL je ku dňu 14.12.2017 vo výške 3.541,40€.
Prítomní Bez námietok!

4. Program počas Zimnej prestávky:
- po vzájomnej dohode akýchkoľvek mužstiev je tu možnosť odohrať ligové stretnutia aj počas zimnej prestávky
- spoluorganizovanie plánovaného Pohára predsedu VMČ č.6 R. Dupkalu na ihrisku ZŠ M. Námestie sa stretol s negatívnym postojom prítomných
- 3b PHbL počas zimnej prestávky zorganizuje min. jeden turnaj pre Priateľov hokejbalu vo vlastnej réžií
- začiatok odvetnej časti 3b PHbL sa v prípade priaznivého počasia plánuje na víkend 24.-25.2.2018 , kedy sú na pláne dohrávky zrušených resp. odložených stretnutí

5. ALL STARS GAME 2018
Prítomní schválili organizáciu ALL STARS GAME 2018 v rovnakom modele, ako tomu bolo aj v roku 2017 avšak tentokrát sa proti sebe postavia manažéri v súboji SPARTANS vs. EAGLES, alias Team TIMOČKO vs. Team LEŠKO. Zápas sa bude konať pred televíznymi kamerami po skončení základnej časti 3b PHbL t.j. 21.4.2018.

6. Z diskusie:
- vytvorenie 3b PHbL školy pre hokejbalových brankárov, vybavuje Štefan Tóth
- žiadosť o doplnenie identifikačných údajov všetkých hráčov 3b PHbL do 23 rokov pre možnosť získania dotácie od SHbÚ, vybavujú vedúci mužstiev.

Organizátor sa na záver prítomným poďakoval a poprosil ich aby tlmočili hráčom, ale aj členom a fanúšikom mužstiev, podporovateľom a ďalším Pokojné a pohodové prežitie Vianočných sviatkov a Všetko dobré v roku 2018.

LS č.170

(Organizátor 3b PHbL, 13. 12. 2017 16:39)

Ligová schôdza Vedenia ligy, vedúcich mužstiev, kapitánov a pozvaných hostí po skončení jesennej časti 3b PHbL sa uskutoční v PIATOK 15.12.2017 od 19 hod. v DRINK GALLERY na Sídlisku Sekčov (ul. Zimná) v Prešove.
Neospravedlnená neúčasť hore menovaných bude potrestaná podľa Platných pravidiel 3b PHbL!!!!

Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Zhodnotenie jesennej časti 3b PHbL 2017/2018
3. Stav financií
4. Program počas zimnej prestávky
5. ALL STARS GAME 2018
6. Diskusia

Re: LS č.170

(Matúš Rusnák, 13. 12. 2017 18:17)

Prosím o ospravedlnenie mojej neúčasti na ligovej schôdzi dňa 15.12.2017 o 19:00 z dôvodu zberu potravín pre soc. slabšie rodiny na dopredu plánovanej charitatívnej akcií Sal. Kilo v Bardejove.

Re: LS č.170

(Viliam Horňák, 13. 12. 2017 18:25)

Týmto sa ospravedlňujem, ale nebudem mocť prísť, lebo som mimo územia Slovenska

Re: LS č.170

(Tomáš Palenčár, 14. 12. 2017 20:36)

Ospravedlňujem sa za moju neúčasť na ligovej schôdzi konanej dňa 15.12.2017 kvôli vopred naplánovanej osobnej akcii.

LS č.169

(Organizátor 3b PHbL, 21. 11. 2017 22:38)

Organizátor 3b PHbL trestá mužstvo HBC MV TRANSPORT Prešov pokutou 50€, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno j) v zápase 12.kola medzi HBC MV TRANSPORT Prešov - HBC KNIGHTS Bardejov hraného dňa 19.11.2017 od 12:30hod.

Re: LS č.169

(Zdenko Viazanko, 22. 11. 2017 17:24)

Ja Zdenko Viazanko ako vedúci mužstva Hbc MV Transport sa odvolávam voči tomuto trestu. Zároveň chcem uviesť, že dané pravidlo rešpektujem ako ja, tak aj celý tím, avšak v predmetnom zápase sa tomuto incidentu zabrániť nedalo, keďže divák vbehol na ihrisko spoza mantinelu pri trestných laviciach. Následne ho hráči nášho mužstva, ktorí boli v daný moment na hracej ploche vyprevadili mimo plochy a nedovolili mu zapojiť sa do šarvátky, ktorú začali hráči Bardejova a to tým, že bezdôvodne a s prehnanou agresivitou zaútočili na M. Ličáka.

Re: Re: LS č.169

(Organizátor 3b PHbL, 25. 11. 2017 13:06)

Organizátor 3b PHbL akceptoval odvolanie vedúceho mužstva HBC MV TRANSPORT Prešov Zdenka Viazanka a UPRAVUJE trest na 30 € + podmienečné odrátanie 3 bodov z Ligovej tabuľky do konca ZČ, v prípade ďalšieho porušenia Platných pravidiel bod 1. písmeno j).

LS č.168

(Organizátor 3b PHbL, 12. 11. 2017 22:01)

Tresty:
1. Hráč Peter HABOVČÍK /HBK bauska. VRANOV/ nar. 18.6.1986 trestá sa ZASTAVENÍM ČINNOSTI v 2 zápasoch a pokutou 30 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBK bauska. VRANOV - HBC MV TRANSPORT Prešov hranom dňa 12.11.2017 od 12:30hod.

2. Hráč Dominik PAĽA /HBC MV TRANSPORT Prešov/ nar. 19.7.1992 trestá sa pokutou 5 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBK bauska. VRANOV - HBC MV TRANSPORT Prešov hranom dňa 12.11.2017 od 12:30hod.

3. Hráč Jakub KOČÍK /HBC EAGLES Prešov/ nar. 5.7.1986 trestá sa pokutou 5 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC EAGLES - HOKEJBAL Prešov o.z. U19 hranom dňa 12.11.2017 od 10:45hod.

Oznam:
Dosiahnutý výsledok z dôvodu zlých poveternostných podmienok nedohraného zápasu 9.kola medzi HBC SPARTANS - HBC TORNADO (1:7) zo dňa 29.10.2017 zostáva po dohode oboch mužstiev v platnosti, bez dohrávky zostávajúceho času.

LS č.167

(Organizátor 3b PHbL, 23. 10. 2017 23:22)

Ligová schôdza 23.10.2017 - ZÁVER
--------------------------------------------

1. Ligovú schôdzu otvoril a viedol Organizátor 3b PHbL Peter KOCHAN.
Počet prítomných: Vedenie ligy - 5/6, Vedúci a kapitáni mužstiev - 6/12, Hostia - 5.

Hlavným a jediným bodom schôdze bol Hokejbalový krúžok ZŠ Čsl. Armády a jeho zabezpečenie.

Platné pravidlo bod 1 pís. r) teraz znie:
"Všetky mužstvá 3b PHbL sú v aktuálnej sezóne a počas celého školského roka aktívne zapojené do fungovania hokejbalového krúžku na ZŠ Čsl. Armády v Prešove. Na požiadanie Organizátora 3b PHbL sú povinné zabezpečiť v potrebnom počte dohľad a výpomoc pri zabezpečení tréningov, hokejbalových turnajov a pod.!!!
Osobe zabezpečujúcej takéto "podujatie" prináleží príspevok v rozpätí od 3 až do výšky 10 € v rámci jedného krúžku resp. turnaja (určí Organizátor 3b PHbL) zo Spoločnej pokladne, trénerov vynímajúc.
Tréneri:
1.-4. ročník ZŠ Mgr. Marek JURČENKO (o.z. HBC STEMARC Prešov)
5.-8. ročník ZŠ Erik KRISTEK (o.z. HBC STEMARC Prešov)"

Konečná verzia hlasovanie ZA: 11 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

LS č.166

(Organizátor 3b PHbL, 20. 10. 2017 13:03)

Mimoriadna ligová schôdza Vedenia ligy, vedúcich mužstiev, kapitánov a pozvaných hostí (viď na konci oznamu) sa bude konať v PONDELOK 23.10.2017 od 19 hod. vo WOLKA BARE na Sídlisku III. v Prešove. Neospravedlnená neúčasť hore menovaných bude potrestaná podľa Platných pravidiel 3b PHbL!!!!

Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Platné pravidlá bod 1 pís. r)
3. Diskusia / Rôzne

Pozvaní hostia: Ján Sokol, Richard Čirč, Daniel Mendzif, Ondrej Harkabus, Vladislav Fabian, Igor Marcin, Kamil Novotný a ďalší.

LS č.165

(Organizátor 3b PHbL, 15. 10. 2017 17:23)

Hráč Denis MARUŠČÁK /HOKEJBAL Prešov o.z. U19/ nar. 29.10.1994 trestá sa pokutou 5 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase 6.kola HOKEJBAL Prešov o.z. U19 - o.z. HBC STEMARC, hranom dňa 14.10.2017 od 10:45 hod.

LS č.164

(Organizátor 3b PHbL, 1. 10. 2017 22:43)

Organizátor 3b PHbL trestá mužstvo HOKEJBAL Prešov o.z. U19 pokutou 5€, pre porušenie Platných pravidiel bod 2. písmeno o) po zápase 5.kola odohraného dňa 1.10.2017 od 12:30hod.

LS č.163

(Organizátor 3b PHbL, 1. 10. 2017 12:00)

Hráč Michal KOMA /o.z. HBC STEMARC Prešov/ nar. 21.2.1987 trestá sa pokutou 5 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC EAGLES - o.z. HBC STEMARC hranom dňa 30.9.2017 od 12:30 hod.

LS č.162

(Organizátor 3b PHbL, 27. 9. 2017 23:05)

Tresty:
1. Hráč Patrik KAŇUK /HBC SPARTANS Prešov/ nar. 2.12.1993 trestá sa pokutou 5 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC EAGLES - HBC SPARTANS hranom dňa 24.9.2017 od 9 hod..

2. Hráč Martin DŽUPINA /HBK bauska. VRANOV/ nar. 4.1.1984 trestá sa pokutou 5 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC MV TRANSPORT Prešov - HBK bauska. VRANOV hranom dňa 24.9.2017 od 10:45hod..

3. Hráč Pavol ZAVACKÝ /HBK bauska. VRANOV/ nar. 6.11.1984 trestá sa ZASTAVENÍM ČINNOSTI v jednom zápase a pokutou 20 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n) v zápase HBC MV TRANSPORT Prešov - HBK bauska. VRANOV hranom dňa 24.9.2017 od 10:45hod.. Hráč do pozornosti Vedenia ligy!

Re: LS č.162

(RomanTimočko, 30. 9. 2017 2:05)

chcem sa odvolat na trest pre Patrika Kaňuka, kedze je to jeho prvy vyssi trest prosil by som odpustenie pokuty, dakujem

Re: Re: LS č.162

(Organizátor 3b PHbL, 30. 9. 2017 6:50)

Odvolanie ZAMIETAM!
Dôvod: ods.1 pís. t) Platných pravidiel 3b PHbL.

LS č.161

(Organizátor 3b PHbL, 17. 9. 2017 11:35)

Organizátor 3b PHbL trestá mužstvo HBC KNIGHTS Bardejov pokutou 5€, pre porušenie Platných pravidiel bod 2. písmeno n).


« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

následující »